bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Kiểm toán báo cáo tài chính được thực hiện như thế nào? MISA MeInvoice sẽ cung cấp cho bạn các thông tin liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính trong bài viết dưới đây.

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Lưu ý: Trước khi tìm hiểu thông tin về kiểm toán báo cáo tài chính, bạn nên tìm hiểu trước những điều cần biết về kiểm toán trong bài viết xem thêm bên dưới.

Bạn đang xem: bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Xem thêm: [Mới] Kiểm toán là gì? ? Công việc mà kiểm toán viên phải làm

1. Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra và xác nhận tính chính xác, trung thực của số liệu, tài liệu kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị kế toán. Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính là phục vụ các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trong đó, hệ thống chuẩn mực kế toán và kiểm toán là thước đo đánh giá kiểm toán báo cáo tài chính.

Việc kiểm toán báo cáo tài chính thường sẽ do các công ty kiểm toán đảm nhận, phục vụ nhu cầu của các nhà quản lý, chính phủ, ngân hàng, nhà đầu tư… Cụ thể:

– Đối với nhà quản lý: Chỉ ra cho họ những thiếu sót, sai sót đang mắc phải để khắc phục và nâng cao chất lượng thông tin tài chính của tổ chức.

– Đối với ngân hàng hoặc nhà đầu tư: Giúp họ xem xét việc cho vay dựa trên tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

2. Công ty nào cần kiểm toán báo cáo tài chính?

Đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm các loại hình doanh nghiệp, công ty sau:

 • Doanh nghiệp, công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
 • Tổ chức tài chính, doanh nghiệp (DN) bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
 • Doanh nghiệp, tổ chức khác phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan.
 • Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực bí mật nhà nước theo quy định hiện hành của pháp luật phải được kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.
 • Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ dự án thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán báo cáo. Báo cáo quyết toán công trình hoàn thành.
 • Doanh nghiệp, tổ chức mà tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên khi kết thúc năm tài chính phải được kiểm toán báo cáo tài chính năm.
 • Doanh nghiệp mà tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành, tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm kết thúc năm tài chính phải được kiểm toán báo cáo tài chính năm.
 • Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán báo cáo tài chính năm.

3. Đối tượng, mục đích và nguyên tắc lập báo cáo tài chính

Đối tượng, nguyên tắc và mục đích của Báo cáo tài chính
Đối tượng, nguyên tắc và mục đích của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hoạt động được lập theo đối tượng, mục đích và nguyên tắc cụ thể như sau:

Sự vật
 • Báo cáo tài chính, bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính...
Mục đích
 • Mục tiêu hoạt động chung: Thu thập bằng chứng để đưa ra ý kiến ​​về tính trung thực và hợp lý của các thông tin trên báo cáo tài chính.
 • Mục tiêu thực hiện kiểm toán chung: Xem xét, đánh giá và đánh giá tổng số tiền ghi nhận trên các chu kỳ, trên cơ sở cam kết chung về trách nhiệm của ban lãnh đạo đối với các thông tin thu được qua khảo sát thực tế. kinh tế trong kinh doanh.
Luật lệ Có 4 nguyên tắc cơ bản mà kiểm toán viên cần tuân thủ khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Đó là:
 • Tuân thủ luật lệ
 • Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp như: độc lập, chính trực, khách quan, năng lực chuyên môn và tính cẩn trọng, bảo mật.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên nghiệp.
 • Có thái độ đặt câu hỏi chuyên nghiệp.

4. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Quy trình kiểm toán BCTC
Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán viên cần xây dựng quy trình kiểm toán cụ thể để thu thập đầy đủ thông tin làm cơ sở đưa ra kết luận về tính trung thực của báo cáo tài chính. Thông thường quy trình kiểm toán báo cáo tài chính gồm 3 bước như sau: Lập kế hoạch – Thực hiện kiểm toán – Tổng hợp, kết luận và đưa ra ý kiến ​​kiểm toán.

Xem thêm: vivo y81 có tốt không

1. Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính Kiểm toán viên hoặc công ty kiểm toán chuẩn bị kế hoạch kiểm toán, cùng với mô tả rõ ràng về phạm vi dự kiến ​​và cách thức kiểm toán. Ngoài ra, kế hoạch cần đầy đủ, rõ ràng để làm cơ sở cho các bước kiểm toán tiếp theo.

Bắt đầu từ khi được mời kiểm toán, kiểm toán viên sẽ tìm hiểu về khách hàng và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. Tiếp theo, khi lập kế hoạch, DNKT cũng cần chuẩn bị về phương tiện, nhân sự để thực hiện chương trình.

Ngoài ra, công ty kiểm toán và kiểm toán viên cũng phải xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn ở cấp độ báo cáo tài chính và cơ sở dẫn liệu.

2. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Kiểm toán viên sẽ tuân theo một phương pháp kỹ thuật phù hợp với từng đối tượng cụ thể để thu thập dữ liệu chính xác. Về bản chất, quy trình này là việc chủ động, tích cực thực hiện kế hoạch, chương trình kiểm toán nhằm đưa ra ý kiến ​​về tính xác thực, hợp lý của báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Đây là giai đoạn mà kiểm toán viên thực hiện các thủ tục kiểm soát, phân tích và kiểm tra chi tiết dựa trên kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.

3. Tổng hợp và hình thành ý kiến Sau khi phân tích, đánh giá, kiểm toán viên sẽ đưa ra kết luận được nêu trong báo cáo hoặc biên bản kiểm toán.

Một số công việc cụ thể cần thực hiện trước khi đánh giá bao gồm:

 • Xem xét các khoản nợ bất ngờ
 • Xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày lập bảng cân đối kế toán
 • Xem xét hoạt động liên tục của đơn vị
 • Thu thập thư giải trình của Hội đồng quản trị (nếu có)

Sau đó, kiểm toán viên tổng hợp kết quả, lập báo cáo kiểm toán và giải quyết các sự việc phát sinh sau khi lập (nếu có). Kết quả có thể là: Hoàn toàn được chấp nhận hoặc Hoàn toàn không được chấp nhận.

5. Kết luận

Trên đây là các thông tin liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính. Ngoài ra, để giúp kế toán tổng hợp và kế toán trưởng theo dõi, quản lý tình hình sử dụng hóa đơn một cách nhanh chóng, chính xác thông qua các báo cáo, biểu đồ trực quan, MISA đã tiên phong cho ra mắt phần mềm. Hóa đơn điện tử MeInvoice.

Xem thêm: s20 5g có tốt không

MeInvoice đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, yêu cầu theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và có thể kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế. Qua đó, giúp quá trình thông báo hóa đơn của khách hàng được nhanh chóng, thuận tiện hơn, đồng thời tăng độ tin cậy, hợp pháp cho hóa đơn của doanh nghiệp.

Quý doanh nghiệp, kế toán quan tâm đến phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice & muốn dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ tính năng trong 7 ngày vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây. Bộ phận tư vấn của Công ty Cổ phần MISA sẽ liên hệ với bạn trong vòng 30 phút kể từ khi nhận được yêu cầu của bạn.