bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại có đáp án

thông tin tác giả
Phan Thị Cúc

Mục lục:

Phần 1: Tóm tắt lý thuyết câu hỏi trắc nghiệm

Bạn đang xem: bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại có đáp án

Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Chương 2: Nguồn vốn và quản lý vốn của ngân hàng thương mại

Chương 3: Những vấn đề chung về cho vay của ngân hàng thương mại

Chương 4: Cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại

Chương 5: Cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại

Xem thêm: thuốc uống ra kinh nguyệt có tốt không

Chương 6: Dịch vụ thanh toán của ngân hàng thương mại

Chương 7: Các dịch vụ khác của ngân hàng thương mại

Chương 8: Rủi ro và các nguyên tắc cơ bản về quản trị rủi ro và hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng thương mại

Xem thêm: vẽ gấu cute có tốt không

Phần 2: Đáp án câu hỏi trắc nghiệm

Người giới thiệu.

Mời các bạn đón đọc.