bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở

Hiện nay có thể bạn đọc đang có nhu cầu tìm hiểu về cải cách hành chính, vậy quy định pháp luật về vấn đề này như thế nào? Để hiểu rõ hơn về điều đó, mời bạn đọc và theo dõi bài viết mới nhất về cải cách hành chính ở cơ sở 2022 cùng chúng tôi:

Image 20220620073456 1

Bạn đang xem: bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở

Bài viết mới nhất về cải cách hành chính ở cơ sở 2022

Đầu tiên. Bài viết cải cách hành chính ở cơ sở là gì?

Để tìm ra những giải pháp cải cách hành chính phù hợp, góp phần phát triển bộ máy quản lý nhà nước, hiện nay nhiều lớp bồi dưỡng chính trị về cải cách hành chính nhà nước đã được triển khai. Kết thúc các lớp bồi dưỡng, học viên thường phải viết bài thu hoạch về CCHC, là bài thu hoạch CCHC ở cơ sở.

2. Một số nội dung chung về cải cách hành chính ở cơ sở

2.1 Khái niệm cải cách hành chính ở cơ sở

Cải cách hành chính ở cơ sở được hiểu là những thay đổi mang tính hệ thống, mục tiêu lâu dài nhằm hoàn thiện hệ thống bộ máy hành chính nhà nước, bảo đảm cho Nhà nước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý hành chính. nhà nước công bằng xã hội.

Cải cách hành chính ở cơ sở là một trong những nội dung quan trọng của Khoa học hành chính khi hoạt động cải cách hành chính nhà nước được tiến hành ở địa phương, cụ thể là cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh dưới sự chỉ đạo của Chính phủ. lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan nhà nước ở Trung ương.

2.2 Mục tiêu cải cách hành chính ở cơ sở

Mục tiêu của chương trình CCHC ở cơ sở bao gồm:

– Tiến hành xây dựng, hoàn thiện các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn với phương châm hoạt động trong sạch, lành mạnh, hiệu quả cao.

– Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở có đủ phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội và phục vụ nhân dân trên địa bàn. phương hướng.

- Đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, giữ vững trật tự phát triển kinh tế theo định hướng của Nhà nước. Qua đó thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà nước, phục vụ lợi ích toàn dân.

3. Mẫu tiểu luận cải cách hành chính cơ sở năm 2022 mới nhất

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG HỌC…

Tên và chủ đề của bài thu hoạch cùng với tên học sinh, năm học, v.v.

Xem thêm: jean genshin impact có tốt không

CỤ THỂ CỤ THỂ CỤ THỂ CỤ THỂ CỤ THỂ CỤ THỂ BÀI CẢI CÁCH

Họ và tên học sinh: NGUYỄN VĂN A

NĂM KHÓA HỌC: 2018 – 2019

Về phần nội dung, một Báo cáo thu hoạch cải cách công cần đáp ứng cấu trúc gồm ba phần: (mở đầu, thân bài và kết luận)

– Trong phần mở bài cần nêu khái quát về mục tiêu, nội dung và tính cấp thiết của chương trình CCHC ở cơ sở.

– Tiếp theo là phần thân bài, đây là phần thể hiện rõ nhất những kiến ​​thức, sự hiểu biết mà bạn đã học được trong suốt một khóa học, chiếm số điểm cao nhất trong toàn bài. Trong phần này, bạn có thể phân tích trên hai khía cạnh lý luận và thực tiễn, từ đó đưa ra những kiến ​​nghị, giải pháp phù hợp, cụ thể:

+ Về cơ sở lý luận: đồng chí cần phân tích một số nội dung như khái niệm CCHC là gì? Mục tiêu của chương trình CCHC là gì? Nội dung của chương trình Cải cách là gì? (như cải cách thể chế hành chính nhà nước; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; hoạt động xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hoạt động hiện đại hóa nền hành chính;... .)

+ Về tình hình cải cách hành chính ở cơ sở: ở phần này có thể chọn một địa phương cụ thể để phân tích. Nội dung phân tích bao gồm: tổng quan về đặc điểm, tình hình hành chính của địa phương đó; phân tích những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý hành chính ở địa phương đó.

+ Về kiến ​​nghị và giải pháp: có thể căn cứ vào những hạn chế đã phân tích trong thực trạng để đưa ra những kiến ​​nghị và giải pháp phù hợp, những kiến ​​nghị này có thể gửi cho lãnh đạo địa phương và các cơ quan chuyên môn.

– Cuối cùng là kết luận: chỉ cần hoàn thiện nội dung, mục tiêu của chương trình CCHC ở cơ sở là đủ.

Xem thêm: ráy tai ướt có tốt không

Tìm hiểu về cải cách hành chính sẽ giúp ích cho bạn đọc khi gặp các vấn đề liên quan đến chúng, những thông tin cần thiết cũng đã được chúng tôi trình bày như trên.

Trên đây là toàn bộ nội dung ACC giới thiệu về Bài viết mới nhất về cải cách hành chính ở cơ sở 2022 gửi đến bạn đọc tham khảo. Trong quá trình tìm hiểu nếu còn thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng truy cập website: https:acgroup.vn để được trao đổi và hướng dẫn cụ thể.

5/5 - (1315 bình chọn)