bài thu hoạch chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc

Bạn đang xem: Tuyển tập chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc mới nhất TRONG thpttranhungdao.edu.vn

Phần đầu bài thu hoạch chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc? Nội dung bài nói về cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta? Bất kỳ số liệu quan trọng nào?

Bạn đang xem: bài thu hoạch chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc

Mỗi cán bộ tham gia các lớp học về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc để nâng cao kiến ​​thức, trình độ. Sau mỗi tiết học các bạn phải làm chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Ngay dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thực hiện dễ dàng hơn cho bạn đọc.

Hotline tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7:

1. Giới thiệu chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc:

Trang bị vũ khí toàn dân cho cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một trong những tư tưởng, tư tưởng cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng, là một nghệ thuật, đồng thời là một quy luật (đối với Đảng Cộng sản Việt Nam). Đảng Cộng sản Việt Nam). chống ngoại xâm). Đánh giặc ngoại xâm là chính nghĩa... để dân tộc ta giành thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ thành quả cách mạng, chống chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

Khi học môn này, học viên phải nắm vững những điều cơ bản nhất, bao gồm: tính chất, đặc điểm, nội dung của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, phương châm chỉ huy, cách đánh và một số giải pháp. sẵn sàng cho cuộc sông. sẵn sàng ra trận bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung bài viết về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc:

Mục tiêu của chiến tranh nhân dân là bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân vật chiến đấu:

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã dự báo về tình hình quốc tế, khu vực và trong nước như sau: “Trong mấy chục năm tới, ít có khả năng xảy ra chiến tranh toàn cầu. Nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tôn giáo, chạy đua vũ trang, can thiệp lật đổ, khủng bố vẫn xảy ra ở nhiều nơi với mức độ phức tạp ngày càng cao. Hòa bình, hợp tác và tăng trưởng vẫn là xu thế lớn, là yêu cầu cấp bách của mọi quốc gia, dân tộc. Cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, dân sinh, tiến bộ và công bằng xã hội sẽ có bước tiến mới”.

Trong tình hình đó, đòi hỏi chúng ta phải nắm vững tính chiến lược của cách mạng và của tác chiến, khắc phục tư tưởng mơ hồ bị bắt “có kế hoạch phòng ngừa chủ động, tránh phòng ngừa bị động, tránh bị động, cô lập. Không để điều xấu xảy ra , trong mọi tình huống không để rơi vào thế bị động, bảo đảm đủ sức đánh thắng.

Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX của Đảng ta đã xác định: Nhân vật trực tiếp của cách mạng nước ta là mọi thế lực chống phá, xâm phạm sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Quân và dân ta là lực lượng gây bạo loạn, lật đổ, xung đột vũ trang và chiến tranh xâm lược.

Thủ đoạn, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch:

Xuất phát từ thực tế phản động, chiến tranh đẫm máu, chủ nghĩa đế quốc lợi dụng “chống khủng bố”, “chống khủng bố” để thực hiện học thuyết “đánh phủ đầu”, áp đặt các giá trị của mình đối với nước ngoài. . quốc gia, dân tộc. Thủ đoạn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta là mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Hiện nay, chúng ta đang tăng cường thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, móc nối bạo loạn, lật đổ và khi có điều kiện chúng sẽ sẵn sàng gây chiến tranh, sử dụng vũ khí công nghệ để xâm lược nước ta.

Hiện nay, chúng đang lợi dụng triệt để các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của ta. Vì vậy, chúng ta phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tỉnh táo, thận trọng trong xử lý “điểm nóng”, không để kẻ thù tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của ta, gây chiến tranh. . xâm lược nước ta.

Nếu kẻ thù gây chiến tranh xâm lược nước ta thì sẽ tranh thủ ưu thế về vũ khí, trang bị, kỹ thuật hiện đại để đánh phủ đầu, liên tục ngày đêm trên phạm vi cả nước với phương châm đánh nhanh, thắng nhanh. , quét sạch kẻ thù. . tiềm lực kinh tế, quân sự, quốc phòng làm mất đi sức đề kháng của quân và dân ta, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ binh đánh chiếm các mục tiêu quan trọng.

Tuy nhiên, cuộc chiến tranh xâm lược của địch cũng bộc lộ những nhược điểm cơ bản, không thể khắc phục được: Cuộc chiến tranh đó là phi nghĩa, phản cách mạng, sẽ bị nhân dân trong nước và thế giới kịch liệt phản đối. . Nội bộ xảy ra nhiều tranh chấp, khó thực hiện sách lược đánh nhanh, thắng nhanh, dễ tham gia chiến tranh nhân dân rộng khắp. Họ buộc phải phân tán, lưu lạc khắp nơi, gặp phải những tranh chấp khó khăn của chiến tranh xâm lược, dẫn đến bị động, hoang mang, hoang mang, mất ý chí.

Địa hình, thời tiết nước ta hiểm trở, phức tạp nên vũ khí hiện đại của địch không thể triển khai đánh có hiệu quả. Mỗi loại vũ khí, trang bị đều có chỗ yếu và chỗ mạnh, quân và dân ta sẽ còn tìm cách đáp trả thắng lợi trong cuộc đấu tranh nhân dân rộng rãi. Chi phí cho chiến tranh công nghệ cao là rất lớn, việc bảo đảm vật chất kỹ thuật rất tốn kém và khó khăn, nhất là khi chiến tranh kéo dài. Vì vậy, chúng ta không tránh khỏi thất bại.

Phương châm nhân dân chỉ huy tác chiến bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công, chiến tranh toàn dân, toàn diện; đánh địch trên các chiến trường, trọng tâm là đánh địch ở các hướng (khu vực) trọng điểm; thu nhỏ không gian, rút ​​ngắn thời gian chiến tranh; vừa chống vừa xây, dựa vào sức mình là chính, tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi trong tình hình mới, tạo thành sức mạnh tổng hợp đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù và giành thắng lợi trong chiến tranh.

3. Một số giải pháp chủ yếu:

Xem thêm: vepa có tốt không

Xây dựng non sông giàu mạnh về mọi mặt.

Xây dựng non sông vững mạnh về mọi mặt là cách tốt nhất để bảo vệ non sông, giữ yên ổn định lâu dài. Vì thế:

- Thực hiện thắng lợi kế hoạch tăng trưởng kinh tế - xã hội, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và ý thức của nhân dân; thực hiện tốt chủ trương xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Đây là cơ sở vững chắc để huy động sức mạnh toàn dân đánh giặc. Đồng thời, phải tích cực ngăn chặn, kiên quyết đẩy lùi những nguy cơ đi chệch khỏi chủ nghĩa xã hội, làm cho nhân dân tin yêu Đảng, chính quyền, vào cơ chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng “thế trận đổi mới”. . trong lòng nhân dân”. “.

- Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng để mọi người dân nhận thức rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; có kiến ​​thức nhất định về quốc phòng - an ninh, quân sự.

- Gắn kết chặt chẽ tăng trưởng kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trong đơn vị, ngành, lĩnh vực quản lý.

– Xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đơn vị quản lý, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của chính quyền và nhân dân phụ trách. . .

- Hoàn thiện các kế hoạch động viên thời chiến: Kế hoạch động viên kinh tế, động viên công nghiệp, động viên lực lượng vũ trang; tăng cường xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thôn, xã vững mạnh toàn diện. Trong thời chiến, đánh nhau trong làng, trong xã.

- Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đối với mỗi nơi, cơ sở phải hết sức quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng, quản lý lực lượng dự bị động viên vững mạnh về mọi mặt, nhất là về chất lượng chính trị.

Sẵn sàng chống ngoại xâm.

+ Sẵn sàng về chính trị, ý thức vì dân.

Việc chuẩn bị sẵn sàng chính trị và nhận thức cho nhân dân cần tập trung giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, làm cho nhân dân thấy rõ bản chất chính nghĩa của ta và sự hèn hạ, dã man của địch. vũ khí công nghệ cao, nâng cao niềm tin vào khả năng chiến thắng của ta để nhân dân sẵn sàng gian khổ, hy sinh, bám trụ, đồng thời vừa chiến đấu vừa sản xuất. Đồng thời, huấn luyện nhân dân làm tốt công tác phòng thủ dân sự để nhân dân tự bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Trong thời bình hiện nay, cần gắn nội dung phòng tránh, sơ tán nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể trong diễn tập quân sự, trị an xã, khu phố, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp tỉnh. . .

Sẵn sàng về kinh tế:

Lập kế hoạch để sẵn sàng chuyển mọi hoạt động kinh tế từ phục vụ yêu cầu chiến tranh, duy trì tốc độ tăng trưởng thành phẩm sang bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, phục vụ yêu cầu chiến tranh. Lập kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu, nhiên liệu...

Lực lượng vũ trang sẵn sàng:

Cần chuẩn bị toàn diện, song đối với địa phương, cơ sở phải chú trọng sẵn sàng xây dựng lực lượng vũ trang (dân sự, tự vệ) theo yêu cầu thời chiến, tổ chức, quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên. . . Họ. . sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo đảm đúng, đủ, bí mật, an toàn; sẵn sàng chi viện vật chất, kỹ thuật cho các lực lượng chiến đấu.

Kết luận: Qua nghiên cứu bài học chúng ta thấy rõ thực chất, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn chứa đựng dã tâm chống phá, xâm lược các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam là trọng điểm của sự phản công, cũng qua việc học tập lý thuyết nguyên nhân, bản chất, đặc điểm, nội dung và giải pháp của thế trận chiến tranh nhân dân để trang bị kiến ​​thức cơ bản cho các em. cho đồng chí. Trong tương lai, nếu kẻ thù xâm lược nước ta, để bảo vệ Tổ quốc, chúng ta vẫn phải tiến hành chiến tranh nhân dân.

Bạn xem bài Tuyển tập chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc mới nhất Bạn đã khắc phục sự cố bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng nhận xét thêm về Tuyển tập chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc mới nhất bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn thay đổi và hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: thpttranhungdao.edu.vn

Xem thêm: áo khoác adidas nam chính hãng có tốt không