bài thu hoạch chuyên đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ

Mục lục bài viết

" Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Bạn đang xem: bài thu hoạch chuyên đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

Bác Hồ - Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Bác Hồ là sự kết tinh của tinh hoa truyền thống và bản sắc dân tộc. Bác là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng Đảng soi đường cho nhân dân ta vùng lên phá bỏ xiềng xích nô lệ của thực dân, phong kiến, giành quyền sống tự do. Cả cuộc đời Bác Hồ đã cống hiến cho nhân dân, cho đất nước.

Bác thường nói " Tôi chỉ có một mong muốn, mong muốn tột bậc là đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành... , trong di chúc của Bác Hồ tại bảo tàng Hồ Chí Minh cũng có ghi “ Cả cuộc đời tôi đã hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, nay dù phải từ giã cõi đời này, tôi cũng không tiếc nuối, chỉ tiếc rằng không thể phục vụ lâu hơn. , nhiều hơn và nhiều hơn nữa .” Thế mới thấy, người lãnh đạo quốc gia đã chỉ đường dài hướng tới nhân dân, hướng tới đất nước, thực sự

" Oh, trái tim của bạn là rất lớn!

Ôm cả non sông, trọn đời "

(Tố Hữu).

“Bác sống như trời đất của tôi,
Yêu từng ngọn lúa, từng nhành hoa.
Tự do cho mọi nô lệ,
Sữa cho trẻ em, lụa cho người già.
Như đỉnh núi ẩn mình,
Trong rừng xanh, ghét phù phiếm.
Mong các con mau lớn,
Hãy nối bước cha ông, theo kịp tôi”.
(Theo dấu chân Bác)

Cả cuộc đời Bác Hồ cống hiến cho dân tộc, cho đất nước, cho nhân dân. Bác từng khuyên: “ Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên, cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ cho Đảng ta trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân ". Có thể thấy, Bác Hồ là người tận tụy với nhân dân. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật đáng noi gương. Đặc biệt, mối quan hệ với nhân dân của Đảng cần được quan tâm hơn nữa. Bài thu hoạch xin trình bày cụ thể “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

1. Thứ nhất là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân”.

Từ xưa đến nay, dân luôn là cái gốc, cái gốc của mỗi dân tộc. Không chỉ ở nước ta, tư tưởng lấy dân làm gốc của nước đã được người xưa nêu lên từ rất lâu. Ở phương Đông, tư tưởng “ Những người duy nhất của làng "(Dân là gốc của nước)," người quý "(Con người là quý giá)," Quân dân kính trời “(Vua lấy dân làm trời) đã được nhắc đến nhiều lần trong Nho giáo.

Đến nước ta, từ thời phong kiến, những bậc hiền tài đã thấy được vai trò to lớn của nhân dân như Trần Quốc Tuấn với tư tưởng “ Khoan lấy sức dân để làm kế sâu, bền. "; Nguyễn Trãi với" Chèo thuyền lật úp cũng là người ”,… Tuy nhiên, họ không xem xét con người một cách toàn diện mà đánh giá con người ở thế yếu. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng của các bậc tiền bối,

Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ sáng suốt của dân tộc, người kế tục, phát huy tư tưởng của tiền nhân. Người luôn coi nhân dân là cội nguồn của sức mạnh, là sức mạnh tất thắng của cách mạng, lấy dân làm gốc của nước.

" Gốc có vững thì cây mới bền

Xây dựng chiến thắng trên nền tảng của nhân dân “.

Để xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, trước hết mỗi Đảng viên, cán bộ cần có cái nhìn đúng đắn, tích cực về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhân dân đối với đất nước. Nước.

Xưa nay, dân tộc luôn bị coi là dân tộc ở thế yếu, tuy quan trọng nhưng đó không phải là sức mạnh của quốc gia, mà cần có những vị vua, anh hùng của dân tộc để lãnh đạo. Thực tế lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước chứng minh cho chúng ta thấy sức mạnh to lớn của nhân dân.

Bước vào cuộc cách mạng chống Pháp và chống Mỹ, lịch sử dân tộc và nhân dân luôn là nòng cốt chiến đấu, là sức mạnh để Việt Nam giành thắng lợi về mọi mặt trong chiến tranh. Từ phong trào 30-31 Xô Viết Nghệ Tĩnh, cao trào cách mạng 1936-1939, cao trào cách mạng 1939-1945 hay tiếp theo là cuộc kháng chiến chống Mỹ 1945-1954, chiến thắng Điện Biên Phủ 1975 hay kháng chiến biên giới Việt - Trung 1979 ... Tất cả là nhờ vào sức mạnh của nhân dân mà đã đạt được những thắng lợi to lớn. Không có quần chúng nhân dân thì không thể có nước Việt Nam dân chủ cộng hòa độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc như ngày nay. Nhân dân là nòng cốt của cuộc chiến, có ý nghĩa và vai trò nhất đối với đất nước.

Ngày nay, trong thời kỳ đổi mới và xây dựng đất nước từ năm 1986 đến nay, sức mạnh của nhân dân càng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển lâu dài của đất nước. Nếu dân tộc không chung rồng, không chung chí hướng cách mạng thì không thể phấn đấu xây dựng đất nước giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Khi nhận thức, đánh giá đúng đắn, tích cực về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhân dân đối với đất nước thì phải quán triệt tư tưởng kính dân, dân tin đối với mỗi cá nhân, tập thể. Cách mạng ngày nay không chỉ là cuộc cách mạng của những cuộc chiến tranh đơn thuần, mà là cuộc cách mạng trên tất cả các mặt Kinh tế, Văn hóa, Chính trị, Đối nội, Đối ngoại, v.v. hình thức hơn bao giờ hết. Tôn trọng nhân dân không phải chỉ là khẩu hiệu, kế hoạch đề ra mà phải quán triệt thực hiện, triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Người đã, đang và mãi mãi là người làm nên lịch sử. Nhân dân là thước đo uy tín, hiệu quả và sự bền vững của Nhà nước và của cả hệ thống chính trị.

Nếu Nhà nước và hệ thống chính trị của đất nước tạo dựng được lòng tin trong nhân dân, được nhân dân yêu mến, tin tưởng thì đất nước mãi bình yên. Việt Nam đã và đang làm rất tốt việc này, không một thế lực thù địch thâm độc nào đủ sức phá rối, lật đổ đất nước ta khi xây dựng được nhân dân tôn trọng và nhân dân tôn trọng lại. Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Ngược lại, hệ thống chính trị, Đảng và Nhà nước chỉ đứng vững và phát huy sức mạnh khi thực sự dựa trên ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Xem thêm: kem treechada có tốt không

Ở nước ta, tư tưởng trọng dân, kính dân được hình thành từ xa xưa và được vun đắp qua nhiều thế hệ. Ngày nay, Đảng và Nhà nước không chỉ giữ vững tư tưởng mà còn phát triển tư tưởng lấy dân làm gốc, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân lên một tầm cao mới. Đảng và Nhà nước đã và đang ra sức làm tốt công tác hành chính, xây dựng hệ thống chính trị tốt, uy tín, được nhân dân tin yêu.

Đảng, Nhà nước lắng nghe nguyện vọng của nhân dân. Tại các kỳ đại hội hay các kỳ họp quan trọng luôn có phần lắng nghe và giải đáp thắc mắc cho nhân dân như “Dân hỏi bộ trưởng trả lời”; khi phát hiện sai sót phải nhanh chóng nắm bắt tình hình, chấn chỉnh để kịp thời xử lý, sửa chữa sai lầm, khắc phục hậu quả; lắng nghe ý kiến ​​đóng góp của nhân dân để đưa ra những đề án, phương hướng, kế hoạch xây dựng đất nước phát triển toàn diện trong thời kỳ mới; lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân. Trong đó, vị trí cao nhất của Nhà nước là nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước không còn” cha mẹ của mọi người ” (cha mẹ của nhân dân) như trong xã hội cũ nhưng đầy tớ của nhân dân.

Cán bộ, công chức, viên chức không được sáo rỗng, hoa mỹ, cầu kỳ, phân biệt đối xử, sách nhiễu nhân dân. Bác Hồ căn dặn cán bộ, đảng viên: “ Việc gì có lợi cho dân thì phải làm hết sức mình. Việc gì hại dân ta phải hết sức tránh ". Trong giai đoạn hiện nay, khi vẫn còn nhiều ý kiến ​​bất đồng về chính quyền" Con người là chính ”, những lời giản dị ấy như lời nhắc nhở đội ngũ cán bộ công chức phải có thái độ tận tụy phục vụ nhân dân.

Không chỉ vậy, việc tôn trọng nhân dân cần phải được đặc biệt quan tâm, không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi chính đáng của nhân dân, luôn quan tâm, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Đừng xúc phạm nhân dân và coi thường nhân dân. Nhân dân luôn giữ vị trí quan trọng đối với Đảng và Nhà nước, mọi hành động, kế hoạch hay đường lối phát triển của đất nước đều được suy nghĩ dựa trên lợi ích thiết thực của nhân dân.

2. Thứ hai về vấn đề “Phát huy dân chủ”

Dân chủ được hiểu một cách đơn giản, dễ hiểu ở khía cạnh người dân làm chủ nó. Hay cụ thể hơn, dân chủ là một hệ thống chính trị trong đó tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân trực tiếp hoặc thông qua các đại biểu dân cử để thực hiện quyền lực đó.

Từ ngàn xưa, dân là gốc, là cốt của dân tộc, dân có quyền dân chủ, quyền con người, quyền tự do ngôn luận. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài phát biểu được trích dẫn " Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm 1776" Và " Tuyên ngôn về Quyền của Con người và Công dân của Cách mạng Pháp năm 1791". cái đó: " Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng. Họ được Tạo hóa ban cho một số quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Hiến pháp đầu tiên của nước ta năm 1946 đã thể hiện đầy đủ tinh thần đó, ghi nhận quyền con người, quyền công dân.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhà nước pháp quyền phải là nhà nước dân chủ, nhà nước của dân, do dân, vì dân ". Người luôn nhấn mạnh dân là chủ, dân là chủ. Người làm công cũng có nghĩa vụ. Phát huy dân chủ là phát huy tài năng của dân. Bởi vì, " Người biết giải quyết nhiều vấn đề một cách đơn giản, nhanh chóng và trọn vẹn, điều mà những người tài giỏi và các tổ chức lớn không thể hình dung ra được. ". Nhà nước, Đảng phải chịu khó lắng nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân, tẩy sạch bệnh thành tích, quan liêu, sách nhiễu dân. Nguyên tắc dân chủ tiếp tục được khẳng định, kế thừa trong Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp 1980 và tiếp tục được hoàn thiện, phát triển trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2001). Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Hiến pháp 2013 một lần nữa khẳng định tinh thần này.

Có thể thấy, yếu tố dân chủ là yếu tố rất quan trọng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ngày nay, trong thời đại mới, việc phát huy dân chủ càng cần được quan tâm và thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Đảng, Nhà nước và Chính phủ có trách nhiệm quan tâm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Người dân có quyền làm chủ, biết thụ hưởng các quyền, quyền con người, quyền làm chủ và sử dụng các quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm nhiều hơn cho các hoạt động kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Phát huy dân chủ thể hiện ở chỗ  nhân dân là người nắm mọi quyền lực của đất nước, còn các cơ quan nhà nước là do nhân dân tổ chức, bầu ra và cán bộ, công chức, viên chức là người được ủy quyền. và thực hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Điều 27 Hiến pháp 2013 quy định: “ Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định “.

Có thể thấy, ý chí dân chủ được Nhà nước và Đảng đề cao là rất rõ ràng và cụ thể. Nhân dân hoàn toàn chủ động lựa chọn những người có khả năng đại diện cho mình vào cơ quan đại diện, có quyền tự đứng lên tham gia công việc của đất nước. Không chỉ vậy, pháp luật còn quy định thủ tục khiếu nại và xem xét, giải quyết khiếu nại về vấn đề này. Ngoài ra, để tránh hạn chế quyền dân chủ của nhân dân, pháp luật quy định những trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri, đó là: người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án có hiệu lực pháp luật; người đang chấp hành án phạt tù; người đang bị tạm giữ, người mất năng lực hành vi dân sự.

Đối với người đại biểu dân cử phải sâu sát trách nhiệm, lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân, hiểu dân, tận tụy phục vụ nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao, giải quyết những vấn đề thiết thực cho nhân dân. mọi người. Trường hợp người dân phát hiện sai phạm, Đảng Nhà nước cần xử lý nghiêm để tạo niềm tin cho người dân.

Dân chủ còn thể hiện ở quyền giám sát, kiểm tra của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đảng, Nhà nước luôn chịu sự kiểm tra, giám sát và quyết định của Nhân dân. Nhân dân có quyền xây dựng, phản biện và giúp đỡ nhà nước. Quyết định nào của nhà nước mà nhân dân cho là không phù hợp thì nhà nước phải sửa đổi hoặc hủy bỏ.

3. Thứ ba là vấn đề “Chăm lo đời sống nhân dân”.

Từ trước đến nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất trí với quan điểm phải chăm lo đời sống nhân dân. Trả lời phỏng vấn nước ngoài từ năm 1946, ông nói: " Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào đều có cơm ăn áo mặc, đồng bào ai cũng được học hành. ". Chăm lo đời sống nhân dân theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là giản dị từ những việc nhỏ nhất, bình dị nhất, đó là phải tự do, giàu có cả về vật chất và tinh thần. Người đã nhiều lần khẳng định rằng Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên đảng viên phải gần gũi với Nhân dân”, Chủ trương của Đảng và Chính phủ là hết sức chăm lo đời sống của nhân dân" .

Đảng và Nhà nước cần chăm lo từ những việc nhỏ nhất, giản dị nhất, toàn diện về mọi mặt kinh tế, xã hội cho nhân dân, nhất là khía cạnh giáo dục, đời sống của nhân dân được đảm bảo.

Tư tưởng chăm lo đời sống nhân dân không đổi, soi đường cho cách mạng Việt Nam vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khi đất nước ngày càng lớn mạnh, phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu, vấn đề chăm lo đời sống nhân dân càng cần được Đảng, Nhà nước quan tâm, chú trọng hơn nữa trong mọi mặt đời sống của nhân dân.

Đảng và Nhà nước luôn ưu tiên hàng đầu cho nhân dân, đặc biệt là giáo dục. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo được Nhà nước ưu tiên hàng đầu. Theo báo cáo, chi tiêu cho giáo dục hàng năm của Việt Nam xấp xỉ 20%, tương đương 5% GDP. Có thể thấy đây là một mức chi phí rất cao. Không chỉ vậy, theo Luật Giáo dục ban hành ngày 14/6/2019 đã có những quy định rất cụ thể, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với công tác giáo dục cho nhân dân. Tại khoản 1 Điều 14 quy định: “ Giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc. Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở “; Khoản 3 Điều 14 quy định “ Mọi công dân đến độ tuổi quy định đều có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc “; Điều 99 quy định “ trẻ em mẫu giáo 5 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được miễn học phí và giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện. Dành cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS “.

Đối với ngành y tế, Bộ Y tế chủ trương thực hiện các biện pháp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đảng Nhà nước ủng hộ mọi người đóng bảo hiểm y tế. Cơ sở vật chất, đội ngũ y tế ngày càng được hoàn thiện và nâng cao từ trung ương đến địa phương. Trong đó, mạng lưới y tế cơ sở được kiện toàn một bước về tổ chức, biên chế, trang thiết bị làm việc, đổi mới nội dung hoạt động, đưa thêm cán bộ chuyên trách về tăng cường cho cơ sở. Đến nay, cả nước có 1.800 bác sĩ làm việc tại các trạm y tế xã.

Xem thêm: thanh long bạch hổ có tốt không

Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao và cải thiện. Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng" Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới “Đảm bảo đời sống nhân dân được no đủ, phát triển. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, miền núi, hải đảo, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn luôn được Đảng, Nhà nước ưu tiên, có chính sách phát triển riêng.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, Đảng, Chính phủ đã có nhiều chính sách chăm lo đời sống nhân dân. Đảng, Nhà nước liên tục họp khẩn, đưa ra những phương án thiết thực, nhanh chóng nhất trong từng thời điểm để đối phó với dịch. Nhà nước thành lập các chốt kiểm soát để giám sát, ngăn chặn dịch từ nước ngoài lây lan vào Việt Nam. Tạm dừng các chuyến bay hoặc hợp tác với các quốc gia có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng. Xây dựng khu cách ly khám bệnh, chữa bệnh miễn phí cho công dân Việt Nam nghi mắc bệnh, nhiễm bệnh.

Hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội là người có thu nhập thấp 1 triệu đồng/tháng trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020, với tổng số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ là 62 nghìn tỷ đồng đồng, tổng số hộ được hỗ trợ là 2.244.000 hộ. Có thể thấy, sự quan tâm toàn diện, sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân.