Bảng Hóa Trị Lớp 8 Các Nhóm Nguyên Tử, Nhóm Nguyên Tử Là Gì


- Nguyên tắc 1: Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Nhóm Nguyên Tử

Bạn đang xem: Bảng Hóa Trị Lớp 8 Các Nhóm Nguyên Tử, Nhóm Nguyên Tử Là Gì

- Nguyên tắc 2: Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.

- Nguyên tắc 3: Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là electron có khả năng tham gia hình thành liên kết hóa học (electron lớp ngoài cùng hoặc lớp dưới lớp chưa no).

II. CẤU TRÚC CỦA BẢNG TÍNH CHẤT CÁ NHÂN

1. Tế bào sơ cấp

- Mỗi nguyên tố hoá học được xếp vào một ô của bảng gọi là ô nguyên tố.

- Số thứ tự của ô nguyên tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó.

2. Chu kỳ

một định nghĩa

Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

b) Giới thiệu chu kỳ

- Chu kỳ 1: gồm 2 phần tử $H\,(Z=1)$ đến $He\,(Z=2)$.

- Chu kỳ 2: gồm 8 phần tử $Li\,(Z=3)$ đến $Ne\,(Z=10)$.

- Chu kỳ 3: gồm 8 phần tử $Na\,(Z=11)$ đến $Ar\,(Z=18)$.

- Chu kỳ 4: gồm 18 phần tử từ $K\,(Z=19)$ đến $Kr\,(Z=36)$.

- Kỳ 5: gồm 18 phần tử từ $Rb\,(Z=37)$ đến $Xe\,(Z=54)$.

- Kỳ 6: gồm 32 phần tử từ $Cs\,(Z=55)$ đến $Rn\,(Z=86)$.

- Chu kỳ 7: Bắt đầu từ phần tử $Fr\,(Z=87)$ đến phần tử có $Z=110$, đây là chu kỳ không hoàn chỉnh.

c) Phân loại chu trình

- Các chu kỳ $1,\, 2,\, 3$ là các chu kỳ nhỏ.

- Các chu kỳ $4,\, 5,\, 6,\, 7$ là các chu kỳ lớn.

$ \Rightarrow$ Nhận xét:

Các nguyên tố trong cùng một chu kỳ có cùng số lớp electron và cùng số chu kỳ.

- Đầu chu kì là các kim loại kiềm, gần cuối chu kì là các halogen (trừ chu kì 1); Cuối kỳ là khí hiếm.

- 2 hàng cuối của bảng là 2 họ nguyên tố có cấu hình electron đặc biệt: Lantan và Actini.

+ Họ lantan: gồm 14 nguyên tố sau $La\,(Z=57)$ của chu kỳ 6.

+ Họ Actini: gồm 14 nguyên tố đứng sau $Ac\,(Z=89)$ của chu kỳ 7.

3. Nhóm Tiểu học

một định nghĩa

- Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cấu hình electron tương tự nhau nên có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp vào một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn được chia thành 8 nhóm A (được đánh số từ IA đến VIIIA) và 8 nhóm bò (được đánh số từ IB đến VIIIB). Mỗi nhóm là một cột, nhóm VIIIB gồm 3 cột.

- Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có cùng số electron hóa trị và cùng số thứ tự nhóm (trừ 2 cột cuối cùng của nhóm VIIIB).

* Nhóm A:

- Nhóm A gồm 8 nhóm từ IA đến VIIIA.

Xem thêm: tranh số có tốt không

- Các phần tử nhóm A bao gồm phần tử $s$ và phần tử $p$:

+ Nguyên tố $s$: Nhóm IA (nhóm kim loại kiềm, trừ $H$) và nhóm IIA (kim loại kiềm thổ).

+ Nguyên tố $p$: Nhóm IIIA đến VIIIA (trừ $He$).

- Số nhóm = Số lớp ngoài cùng $e$ = Số hóa trị $e$

+ Cấu hình electron hóa trị chung của nhóm A:

$ \longrightarrow n{s^a}\,\,n{p^b}$

$ \longrightarrow Số hạng: 1 \le a \le 2 ;\,\, 0 \le b \le 6$

+ Số hạng nhóm $A = a + b$

$ \longrightarrow$ Nếu $a+b \le 3$ $\Rightarrow$ Kim loại

$ \longrightarrow$ Như $5 \le {a+b} \le 7$ $\Rightarrow$ Phi kim

$ \longrightarrow$ Nếu $a+b = 8$ $\Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ \longrightarrow Na\,(Z=11): 1{s^2}\,\,2{s^2}\,\,2{p^6}\,\,3{s^1} \, \Mũi tên phải \,IA$

$ \longrightarrow O\,(Z=8): 1{s^2}\,\,2{s^2}\,\,2{p^4} \,\Rightarrow \,VIA$

* Nhóm B:

- Nhóm B gồm 8 nhóm được đánh số từ IIIB đến VIIIB, rồi IB, IIB từ trái sang phải trong bảng tuần hoàn.

- Nhóm B chỉ gồm các nguyên tố của các thời kỳ chính.

- Nhóm B gồm các phần tử $d$ và số nguyên tố $f$ (ở 2 hàng cuối của bảng).

- KHÔNG. nhóm = Số lớp ngoài cùng $e$ = Số lớp hóa trị $e$ (Ngoại lệ: Số lớp hóa trị $e$ = 9, 10 trong nhóm VIIIB)

+ Cấu hình electron hóa trị của nguyên tố $d$:

$ \longrightarrow (n-1){d^a}\,\,n{s^b}$

$ \longrightarrow Số hạng: b=2;\,\, 1 \le đến \le 10$

$ \longrightarrow$ Nếu $a+b

$ \longrightarrow$ Nếu $a+b=8,\,9,\,10$ $\Rightarrow$ Nhóm Không $= 8$

$ \longrightarrow$ Nếu $a+b>10$ $\Rightarrow$ Số nhóm. $= (a+b)-10$


*
Trả lời
*
0
*
0
*
Chia sẻ
*

Dismiss sth là gì nếu

bỏ động từ /dɪsˈmɪs/ /dɪsˈmɪs/Động từ Hình thức hiện tại đơn I / you / we / they reject /dɪsˈmɪs/ /dɪsˈmɪs/ anh ấy/cô ấy/ nó bỏ /dɪsˈmɪsɪz/ /dɪsˈmɪs/ bỏ /dɪsˈmɪsɪz/ /dɪsˈmɪz/ /dɪsˈmɪs/


Hỏi & Đáp Nó là gì?
*

Nếu đếm các chữ số của tất cả các ngày trong năm 2010 thì được bao nhiêu chữ số?

Nếu cộng các số của tất cả các ngày trong năm 2004 trên một tờ lịch treo tường thì kết quả sẽ như thế nào? ...


Câu hỏi Bao nhiêu
*

Nút Cta là gì?

Những ai làm trong lĩnh vực Marketing chắc hẳn đã quá quen thuộc với thuật ngữ CTA. Vì nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc liên kết và định cỡ…


Hỏi đáp là gì?
*

Một cuốn sách có 100 trang hỏi phải dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang cho cuốn sách đó

Số trang Bài toán có lời giải - Toán lớp 5 Trang trước Trang sau Tải xuống Nhằm giúp học sinh hiểu…


Những Câu Hỏi Sách Tốt Dạy Bao Nhiêu?
*

Hỏi phải viết bao nhiêu chữ số để đánh số trang của một cuốn sách dày 125 trang không kể bìa?

Đề thi HSG môn Toán lớp 4 số. 1 có đáp án Đề thi HSG môn Toán số. 4 Đề thi HSG môn Toán lớp 4 Số. 1 có đáp án Đề thi HSG môn Toán lớp 4 số 1 2 Video liên quan


Những Câu Hỏi Sách Tốt Dạy Bao Nhiêu?
Bảng một cấp là gì?

Luật Doanh nghiệp 2014 bổ sung quy định về trách nhiệm của người quản lý công ty. Đây là một phần lý do mà khi đánh giá mức độ quản trị công ty tốt...


Hỏi & Đáp Nó là gì?
Tại sao trường trung học quyết định đưa ra từ người giám hộ?

Phân tích nhân vật quản ngục trong Chữ người tử tù THPT Sóc Trăng Gửi email0 25 phút


câu hỏi tại sao
Phát biểu nào sau đây về đột biến gen là đúng?

Phát biểu nào sau đây về đột biến gen là đúng? (1) Trong trường hợp không có tác nhân gây đột biến, đột biến vẫn có thể xảy ra...

Xem thêm: ốp lưng iphone 12 pro max có tốt không


Câu hỏi Bao nhiêu
Poke Genie là gì?

Homeứng dụngCông CụPoke Genie - Remote Raid, IV, PvP GuidePoke Genie - Remote Raid, IV, PvP GuideCông cụ tối ưu cho Pokemon Go: Remote Raid, IV, PvP, Hero Name, Pokedex...


Hỏi & Đáp Nó là gì?
thư viện tiếng anh là gì

Thư viện từ lâu đã trở thành một nơi yên tĩnh và thoải mái cho học sinh học tập. Ở đây bạn không chỉ tìm thấy những cuốn sách hay mà còn...

Xem thêm: Độ giảm thế năng - công thức tính điện tích trong điện trường


Hỏi đáp GoedLeerEngels là gì

Tương tự


What is Duy trì kết nối 5 tháng trước. bytranphat_moi
Tên Ken có ý nghĩa gì 5 tháng trước. bybui_nam2021
Điều chỉnh 5 tháng trước là gì. bybuihinhcm
Nêu kết quả chính của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 5 tháng trước. bydangphat1
Disjunct là gì 5 tháng trước. bởi kinhmy1

Toplist quan tâm


#Đầu tiên
Top 24 tổng hợp công thức kinh tế tổng hợp 20224 ngày trước
#2
Top 10 Sách Tiếng Việt lớp 4 trang 15 tập 2 20226 ngày trước
#3
Top 28 wifi bảo mật kém hiện nay là sao 20225 ngày trước
#4
Top 26 món ăn biến tính với protein thủy phân là gì 20222 ngày trước
#5
Top 29 cảm nghĩ về bài thơ ngồi buồn nhớ mẹ già 20226 ngày trước
#6
Top 28 để biết cấu tạo bên trong trái đất các nhà khoa học phải làm 20221 ngày trước
#7
Top 28 nghị định về chế độ tách thửa 20225 ngày trước
#số 8
Top 28 khía cạnh tích cực của văn hóa phương Tây 20223 ngày trước
#9
Top 27 người có tư duy thịnh vượng pdf 202211 giờ trước
Quảng cáo

Xem thêm


Bình Xuyên Vĩnh Phúc thuộc vùng máy 5 ngày trước. bởi Trung thực tóc trắng
Cảm nhận 2 câu thơ cuối bài hát Sang chảnh6 ngày trước. bởi NationalizedMeantime
Top 20 Cửa Hàng Huy Phong Quận Đống Đa Hà Nội 20226 ngày trước. bởi BustedConversation
Top 1 cửa hàng minigood Huyện Tây Giang, Quảng Nam 20226 ngày trước. bởi VisibleLitre
Top 14 biển hiệu quán Huyện Lệ Thủy Quảng Bình 20225 ngày trước. bởi ComicÁo ghi lê
Top 20 tiệm chụp hình Quận Sơn Trà Đà Nẵng 20223 ngày trước. bởi Lùm xùmCassette
Có bao nhiêu cách đăng nhập Facebook3 ngày trước. bởi SturdyAppraisal
Điểm chuẩn Trung cấp Cảnh sát 20223 ngày trước. bởi ClumsyFoothold
đa từ thiện là gì2 ngày trước. bởi TabooCộng tác viên
Nhu cầu về các loại hình giải trí, mỗi người trong xã hội4 ngày trước. by Phụng Vụ Chìm

Chủ thể


Câu hỏi Điều gì là tốt Mẹo Làm thế nào để học tốt Danh sách hàng đầu Ý nghĩa của từ Công nghệ Nơi tốt Học tập Đánh giá Danh sách hàng đầu Khỏe mạnh KritoMáy Tiếng Anh Bao nhiêu Thực hành TopGiá Giá Địa điểm Ngôn ngữ Trang chủ Tại sao Hướng dẫn dịch máy tínhSo sánh Bao lâuTập thể dục ĐẹpDanh sáchLapteAcademAi
Quảng cáo

Dữ liệu mã thông báo


Chúng tôi


Quy tắc


Giúp đỡ


Mạng xã hội


Bản quyền © 2022 Freezing Inc.