báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2019

1. Giới thiệu bản kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2019 .

Review là thuật ngữ mà chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua trong đời. Từ khi đi học, chúng ta cũng nghe cụm từ này hoặc xem đánh giá. Hiện nay, trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, bản kiểm điểm là một trong những biện pháp được sử dụng để giúp người kiểm điểm nhìn nhận lại những sai sót, lỗi lầm của mình. Vì thế bản kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2019 Đó là gì? DI DỜI bản kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2019 Những gì được bao gồm? Quy định của pháp luật về bản kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2019 . Để tìm hiểu thêm về bản kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2019 Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về bản kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2019 Vui lòng.

Bạn đang xem: báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2019

DI DỜI bản kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2019

2. Đánh giá là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân là do cá nhân tự lập để tự đánh giá, nhận xét mức độ khuyết điểm, sai lầm của mình, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với khuyết điểm, rút ​​kinh nghiệm cho lần sau.

Bản kiểm điểm cá nhân là bản tự phê bình do cá nhân dùng để trình bày những sai lầm, khuyết điểm của mình để rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Khi cá nhân vi phạm kỷ luật thì cần phải có bản kiểm điểm cá nhân để tự nhìn nhận và gửi lên cơ quan có thẩm quyền.

3. Đối tượng kiểm điểm Đảng viên.

Dựa theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành tại Mục 1.2 về các nội dung sau:

 • đảng viên trong toàn Đảng bộ (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải kiểm điểm.
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

4. Mẫu b bản kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2019

ĐẢNG … Đảng cộng sản Việt Nam

… (nhận xét tập thể)

*                                              …, ngày              tháng 2019

Không.     -BC/…

BÁO CÁO TÌM KIẾM TẬP THỂ

2019

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể… kiểm điểm với những nội dung chính sau:

 1. Ưu điểm và kết quả đạt được
 2. Việc quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

Xuất sắc   Tốt Trung bình Kém

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

Xuất sắc   Tốt Trung bình Kém

 1. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế, quy định làm việc.

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

Xuất sắc   Tốt Trung bình Kém

 1. Cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng. đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

Xem thêm: máy ảnh mini có tốt không

Xuất sắc   Tốt Trung bình Kém

 1. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng.

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

Xuất sắc   Tốt Trung bình Kém

 1. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

– Hạn chế, tồn tại (theo 5 nội dung trên).

- Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa khắc phục); khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

Xuất sắc   Tốt Trung bình Kém

 1. Giải trình về những vấn đề kiến ​​nghị xem xét (nếu có)

Giải trình từng vấn đề đề nghị kiểm điểm, nêu rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề đề nghị kiểm điểm.

 1. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

Về hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý đảng viên; đổi mới lãnh đạo; biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả xử lý vi phạm đối với các tập thể, cá nhân…

 1. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Đánh giá chất lượng đề xuất:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

làm tốt lắm

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

5. Kết luận bản kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2019 .

Dưới đây là một số lời khuyên cơ bản của chúng tôi về bản kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2019 và một số vấn đề pháp lý liên quan đến bản kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2019 . Tất cả những lời khuyên trên của chúng tôi về bản kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2019 đều dựa trên pháp luật hiện hành. Nếu khách hàng có thắc mắc, yêu cầu về vấn đề pháp lý liên quan đến các vấn đề nêu trên về bản kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2019 Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Xem thêm: nokia cũ có tốt không

5/5 - (694 bình chọn)