bờm tóc có tốt không

Những điều giản dị như dùng băng đô ko đúng chuẩn hoặc quấn tóc chặt rất có thể gây hư tổn mang đến mái đầu của người tiêu dùng và phát sinh một vài tổn hại nguy hiểm về lâu lâu năm.