Các Công Thức Lượng Giác Lớp 10 Cần Nhớ, Bảng Công Thức Lượng Giác Dùng Cho Lớp 10


Để giải các bài toán về góc và cung lượng giác trong chương trình toán lớp 10, việc đầu tiên là học sinh cần ghi nhớ các công thức lượng giác cơ bản và nâng cao.

Bạn đang xem: Công thức lượng giác lớp 10 cần nhớ

Bạn đang xem: Các Công Thức Lượng Giác Lớp 10 Cần Nhớ, Bảng Công Thức Lượng Giác Dùng Cho Lớp 10

Vì vậy, bài viết này sẽ tổng hợp một cách đầy đủ nhất các công thức lượng giác cơ bản, từ đó giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng giải các bài toán về góc, cung lượng giác một cách chính xác nhất.

I. Công thức lượng giác 10: Giá trị lượng giác của các cung đặc biệt

*

II. Công thức lượng giác 10: Tỉ số cơ bản

*
*
*
*

> Lưu ý:

*

III. Công thức lượng giác 10: Các cung nối đặc biệt

Bao gồm 10 công thức lượng giác cho các cung và góc có mối quan hệ đặc biệt với nhau như: đối nhau, bù nhau, bù nhau, nhiều ít π, nhiều ít π/2

1. Hai góc đối đỉnh (x và -x)

cos(–x) = cosx

sin(–x) = –sinx

tan(–x) = –tanx

cot(–x) = –cotx

2. Hai góc kề bù (x và π - x)

sin(π - x) = sinx

cos(π - x) = -cosx

tan(π - x) = -tanx

cot(π - x) = -cotx

3. Hai góc hơn kém nhau π (x và π + x)

sin(π + x) = -sinx

cos(π + x) = -cosx

tan(π + x) = tanx

cot(π + x) = cotx

4. Hai góc phụ nhau (x và π/2 - x)

*

*

*

*

5. Hai góc nhỏ hơn nhau π/2 (x và π/2 + x)

*

*

*

*

IV. Công thức lượng giác 10: Công thức cộng

*

*

*

Xem thêm: đánh giá canon 550d có tốt không

*

*

*

V. Công thức lượng giác 10: Nhị thức

*

*
*

*

*

BỞI VÌ. Công thức lượng giác 10: Công thức nhân ba

*

*

VII. Công thức lượng giác 10: Hạ thức

*

*

*

*

*

VIII. Công thức lượng giác 10: Công thức chia đôi

Để biểu diễn sinx, cosx và tanx theo t = tan(x/2)

*

*

*

IX. Công thức lượng giác 10: công thức tính tổng và hiệu sinx và cosx

*

*

X. Công thức lượng giác 10: Công thức biến đổi tổng tích

*

*

*

*

*

*

XI. Công thức lượng giác 10: Công thức chuyển tích thành tổng

*
*

*

Xem thêm: bảng màu son romand có tốt không

*

Tóm lại, với bài viết tổng hợp đầy đủ các công thức lượng giác cơ bản và nâng cao trên đây, x-lair.com tin rằng nếu các bạn nắm vững thì việc giải các bài toán lượng giác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Xem thêm: Công thức tích có hướng của 2 vectơ, định nghĩa và tính chất

Các em lưu ý chúng ta phải giải các bài toán lượng giác bằng các công thức cơ bản trước, như vậy chúng ta mới ghi nhớ công thức và từ từ hình thành kỹ năng giải toán và sẽ vận dụng tốt các công thức nâng cao trong các bài toán phức tạp hơn.