Các Dạng Bài Tập Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn


Tài liệu gồm 98 trang, tóm tắt lý thuyết, phân tích và hướng dẫn giải toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề bất đẳng thức và bất phương trình giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học Đại số 10 chương 4 (Toán 10).

Bạn đang xem: Các Dạng Bài Tập Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

Bạn đang xem: Bài tập bất phương trình

1. Bất tỉnhI. Tóm tắt lý thuyết.1. Các khái niệm.2. Trái đất.II. Các dạng toán.Dạng 1. Sử dụng phép biến đổi tương đương. Dạng 2. Áp dụng bất đẳng thức Côsi. Dạng 3. Sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki. Dạng 4. Sử dụng các bất phương trình kết quả. Dạng 5. Chứng minh bất đẳng thức dựa vào tọa độ véc tơ. Dạng 6. Bất đẳng thức giá trị tuyệt đối.

2. MỘT ĐIỆN VÀ MỘT HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÁCI. Tóm tắt lý thuyết.1. Giải và biện luận bất phương trình ax + b > 0,2. Giải và biện luận bất phương trình ax + b ≤ 0.II. Các dạng toán.Dạng 1. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn số. Dạng 2. Giải và suy luận về bất phương trình bậc nhất một ẩn. Dạng 3. Tìm giá trị của tham số để bất phương trình có tập nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước. Dạng 4. Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn số. Dạng 5. Giải và biện luận hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn số. Dạng 6. Tìm giá trị của tham số để hệ bất phương trình có tập nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước.

3. TÍN HIỆU LỆNH VŨ TRỤI. Tóm tắt lý thuyết.1. Nhị thức bậc nhất.2. Dấu của nhị thức bậc nhất.3. Các ví dụ minh họa.II. Các dạng toán.Dạng 1. Xét dấu – thương của các nhị thức bậc nhất Dạng 2. Xét dấu của nhị thức chứa tham số Dạng 3. Giải bất phương trình tích Dạng 4. Giải bất phương trình chứa ẩn trong mẫu số Dạng 5. Giải bất phương trình bậc nhất mà ký tuyệt đối.

4. SỰ BÌNH ĐẲNG CỦA HAI ĐÁP ÁN ĐẠI HỌCI. Tóm tắt lý thuyết.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn số.2. Hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn.II. Các dạng toán.Dạng 1. Biểu diễn tập bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Dạng 2. Biểu diễn hình học nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn số. Dạng 3. Bài toán thực tế.

Xem thêm: sirius 110 có tốt không

5. DẤU HIỆU CỦA LẦN THỨ HAII. Tóm tắt lý thuyết.1. Bậc hai lượng giác.2. Định lý về dấu của tam thức bậc hai.. Định lý về dấu của tam thức bậc hai.4. Bất đẳng thức bậc hai ẩn số.II. Các dạng toán.Dạng 1. Xét dấu của một tam thức bậc hai Dạng 2. Tìm điều kiện của tham số để tam thức bậc hai luôn có dấu Dạng 3. Giải bất phương trình bậc hai Dạng 4. Bài toán chứa tham số.

Xem thêm: Mạch lạc là gì - Mạch lạc là gì và mạch lạc

6. KIỂM TRA CHƯƠNG IVI. Chủ đề số. 1a.II. Chủ đề không. 1b.III. Chủ đề 2a.IV. Chủ đề 2b.V. Chủ đề 3a.VI. Đề số 3b.VII. Đề số 4a.VIII. Đề số 4b.

Xem thêm: dienmaycholớn có tốt không