Các Dạng Bài Tập Dòng Điện Xoay Chiều Lý 12 Có Lời Giải Và Đáp Án


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=USoXln_AZOw[/embed]

Các dạng bài tập điện xoay chiều có lời giải

Với Các dạng bài tập điện xoay chiều có lời giải Vật Lý lớp 12, tổng hợp các dạng bài tập, 1000 bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết với đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa sẽ giúp các em học sinh ôn tập, biết cách làm các dạng bài tập điện xoay chiều, từ đó có được một đạt điểm cao môn Vật lý lớp 12.

Bạn đang xem: Các Dạng Bài Tập Dòng Điện Xoay Chiều Lý 12 Có Lời Giải Và Đáp Án

Bạn đang xem: Bài tập điện xoay chiều

*

Tổng hợp lý thuyết Chương Dòng điện xoay chiều

Chủ thể: Tổng quan về dòng điện xoay chiều

Chủ thể: Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử

Chủ thể: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp

Chủ thể: Nguồn điện từ mạch xoay chiều

Chủ thể: Mạch điện xoay chiều có biến trở R, L, C, f,

Chủ thể: Phương pháp giản đồ véc tơ trong dòng điện xoay chiều

Chủ thể: Máy phát điện - Máy biến áp - Truyền tải điện

Chuyển đổi bài kiểm tra thực hành hiện tại

Cách xác định các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều

A. Phương pháp và ví dụ

1. Phương pháp

Phương trình tổng quát của dòng điện xoay chiều: i = Iocos(ωt + )

i: giá trị dòng điện tại thời điểm t, gọi là giá trị tức thời của i (tức thời dòng điện).

Io > 0: giá trị cực đại của i (cường độ cực đại).

Xem thêm: ảnh trẻ con có tốt không

ω > 0: tần số góc.

f: tần số của i. T: kỳ thứ i.

(ωt + φ): pha của i.

φ: pha ban đầu (tại thời điểm t = 0).

Xem thêm: xúc xích đức có tốt không

Tại thời điểm t dòng điện tăng tức là i” > 0 và ngược lại.

Giá trị hiệu dụng: Ngoài ra, đối với dòng điện xoay chiều, các đại lượng như hiệu điện thế, suất điện động, cường độ điện trường,... cũng là hàm sin hoặc cosin của thời gian, với các đại lượng này.

Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R trong thời gian t nếu có dòng điện xoay chiều i