Các Tập Hợp Trong Toán Học Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10


Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm tập hợp là gì? Làm thế nào để biểu diễn các tập hợp trong toán học? Để các bạn có thể giải các bài toán thường gặp trong sách giáo khoa.

Bạn đang xem: So sánh trong môn Toán

Bạn đang xem: Các Tập Hợp Trong Toán Học Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10

*

*

I. Tập hợp trong toán học là gì?

Tập hợp là một nhóm các sự vật, sự kiện có chung một tính chất, biểu diễn,... Các phần tử trong tập hợp được gọi là các phần tử.

Trong toán học, một tập hợp là một tập hợp gồm một số lượng hữu hạn hoặc vô hạn các đối tượng. Nhưng đối tượng này chúng ta gọi là một phần tử của tập hợp. Một tập hợp có thể có nhiều phần tử hoặc không có phần tử (tập rỗng>).

Ví dụ:

Mục nhập này đã được đăng tại

Tuyển tập những vở toán lớp 6 hay nhất Tuyển tập của học sinh THCS ABC Tập tô chữ hoa A, B, C Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 100

II. Biểu diễn - ký hiệu của tập hợp

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các cách biểu diễn và các kí hiệu thường dùng trong tập hợp toán học.

1. Đặt câu lệnh

Mỗi bộ bao gồm hai phần, phần đầu tiên là tên và phần thứ hai là danh sách các phần tử. Tên bộ sưu tập được dùng để phân biệt chúng với nhau và tên phải là duy nhất, không trùng lặp với các bộ sưu tập khác.

SET_NAME = {PT1, PT2, PT3, ... PTn} nếu phần tử là NUMBER_SET_NAME = {PT1, PT2, PT3, ... PTn} nếu phần tử là ký tựví dụ 1: Viết tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10.

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10, được biểu diễn như sau:

A = {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}ví dụ 2: Viết bộ chữ hoa A,B,C,D.

Gọi N là tập hợp các chữ cái A, B, C, D. Bây giờ nó được biểu diễn như sau:

N = {A,B,C,D}xin lưu ý:

Thứ tự liệt kê các phần tử là tùy ý. Mỗi phần tử chỉ được liệt kê một lần. Tên tập hợp thường được biểu thị bằng một chữ in hoa. Nếu phần tử là một số, ký hiệu sẽ trở thành ; để tách các phần tử.

2. Biểu diễn các phần tử trong tập hợp

Yếu tố Một nên kéo lại với nhau MỘT sẽ được hiển thị như sau:

Xem thêm: trò chơi con rắn có tốt không

Một yếu tố A b không nhớ kéo lại với nhau MỘT sẽ được hiển thị như sau:

bố.

3. Biểu diễn tập hợp nâng cao

Tùy từng bài toán ta có các biểu diễn nâng cao.

Gọi PHỤ NỮ là tập hợp các số tự nhiên > (nghĩa là các số từ 0 trở đi).

Bộ sưu tập hiệu suất MỘT bao gồm số từ 0 đến 4. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện như sau:

A = {x N | x Nghĩa: Tập hợp A gồm các số x thuộc tập hợp các số tự nhiên mà x phải nhỏ hơn 5.

Tóm lại, có hai cách để viết một biểu diễn tập hợp:

Nền tảng: Liệt kê các phần tử (phần 1)Trình độ cao: Dựa trên các tính năng đặc trưng của bộ sẽ được thực hiện ở mức độ nâng cao (phần 3)

4. Trình bày bộ tranh ảnh

Đây cũng là cách biểu diễn thường gặp trong bài tập toán. Để thể hiện điều này bằng đồ họa, chúng tôi sẽ sử dụng một vòng tròn chứa tất cả các phần tử, sau đó là một mũi tên chỉ vào tên của tập hợp.

A gồm các phần tử: 0, 1, 2, 3: A = {0; đầu tiên; 2; 3}B gồm các phần tử a, b, c: B = {a, b, c}

III. Bộ bài tập toán tham khảo

Dưới đây là một số dạng bài tập để các em ôn tập và hiểu rõ hơn về tập hợp trong toán học.

bài tập 1

Viết tập hợp A gồm các phần tử lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10, biểu diễn theo hai cách cơ bản và nâng cao.

Nền tảng:

Một = {6,7,8,9}Trình độ cao:

Xem thêm: hút mật 5 màu có tốt không

A = {x N | x > 5, x

Bài tập 2

Viết bộ chữ cái trong từ x-lair.com.

Xem thêm: Sự khác nhau giữa các loại phân bón hóa học lớp 11, tổng hợp phân hóa học 2019

A = {F,R,E,E,T,U,T,S} Trên đây là lý thuyết tập hợp trong toán học. Qua bài học này, các em đã hiểu tập hợp là gì, cách biểu diễn tập hợp và các phần tử của tập hợp. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn.