các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất

Mục lục bài viết

Quy trình sản xuất là một trong những nội dung quan trọng. Tuy nhiên, đây là nội dung khó và rất khó hiểu.

Bạn đang xem: các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất

Vì vậy, trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc một số nội dung liên quan đến nội dung: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất.

Quy trình sản xuất là gì?

Quy trình sản xuất là một quá trình kết hợp giữa các bước giữa máy móc và lao động thủ công ở từng công đoạn sản xuất để tạo ra những sản phẩm cần thiết cho cuộc sống của con người trên Trái đất.

Các loại quy trình sản xuất:

+ Sản xuất tập trung theo quy trình: Chỉ tốt nhất khi sản xuất nhiều loại sản phẩm và với số lượng ít.

+ Sản xuất tập trung theo sản phẩm: Chỉ tốt nhất khi sản xuất ít sản phẩm và đã được tiêu chuẩn hóa.

Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất

Đầu tiên: Lực lượng lao động

Lao động là bộ phận của giới tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm cải tạo nó theo mục đích của nó. Đây là yếu tố vật chất của sản phẩm tương lai. Đối tượng lao động gồm 02 loại, cụ thể:

+ Đã qua chế biến có thể hiểu là có sự tác động của lao động trước đó gọi là nguyên vật liệu. Loại này thường là đối tượng lao động của các ngành công nghiệp chế biến.

+ Có sẵn trong tự nhiên dưới dạng khoáng vật trong lòng đất, biển, đá trên núi, gỗ trong rừng. Những đồ vật này, con người chỉ cần làm cho chúng tách khỏi sự tiếp xúc trực tiếp với tự nhiên là có thể sử dụng được, chúng là đối tượng lao động của các ngành công nghiệp khai khoáng.

– Trong quá trình phát triển của nền sản xuất xã hội, vai trò của các loại lao động dần thay đổi, lao động sẵn có dần cạn kiệt, lao động qua chế biến ngày càng nhiều.

– Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đang và sẽ tạo ra nhiều loại vật liệu mới có tính năng mới, chất lượng tốt hơn các loại vật liệu nhân tạo.

Thứ hai: sức lao động

Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra sản phẩm phục vụ nhu cầu của đời sống xã hội. Lao động là hoạt động đặc trưng nhất trong hoạt động sáng tạo của con người, khác với hoạt động bản năng của động vật.

Xem thêm: tóc xám khói nam có tốt không

Quá trình lao động cũng chính là quá trình phát triển hoàn thiện con người, xã hội loài người. Con người ngày càng hiểu biết tự nhiên, khám phá ra các quy luật tự nhiên và xã hội, cải tiến và hoàn thiện công cụ sản xuất làm cho nền sản xuất ngày càng phát triển.

Sức lao động là tổng hợp thể lực và trí lực của con người được sử dụng trong quá trình lao động. Sức lao động khác với sức lao động, sức lao động chỉ là khả năng của lao động và sức lao động là sự tiêu hao sức lao động trên thực tế.

- Nền sản xuất xã hội càng phát triển thì vai trò của nhân tố con người càng được nâng cao. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đặt ra cho lao động những yêu cầu mới, nhất là khi loài người bước vào nền kinh tế tri thức thì những yêu cầu đó càng trở nên cấp thiết.

Trong đó lao động trí óc ngày càng cao và trở thành đặc trưng chủ yếu nói lên năng lực của con người trong mối quan hệ với tự nhiên.

Thứ ba: Tư liệu lao động

Tư liệu lao động được hiểu là một vật hay một hệ vật làm nhiệm vụ truyền đạt tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm đáp ứng yêu cầu của con người. Tư liệu lao động bao gồm, cụ thể:

– Các bộ phận phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp cho quá trình sản xuất:

Chẳng hạn như nhà máy, nhà kho, đường sắt, đường bộ, bến cảng, sân bay, phương tiện vận chuyển, thông tin liên lạc hay bưu điện. Trong đó hệ thống đường giao thông, cảng biển, phương tiện vận tải và thông tin liên lạc hiện đại được gọi là hạ tầng sản xuất.

Công cụ lao động là bộ phận tác động trực tiếp lên đối tượng lao động và biến đối tượng lao động theo mục đích của con người.

- Phương tiện lao động, công cụ lao động là hệ xương, cơ của sản xuất, giữa vai trò quyết định năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Trình độ của công cụ sản xuất là chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển của nền sản xuất xã hội.

Xem thêm: viên chiên có tốt không

– Kết nối hạ tầng sản xuất cũng đóng vai trò rất quan trọng, nhất là trong nền sản xuất hiện đại. Cơ sở hạ tầng có tác động đến toàn bộ nền kinh tế, trình độ tiên tiến hay lạc hậu của cơ sở hạ tầng sản xuất sẽ thúc đẩy hoặc cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội ở các quốc gia khác nhau.

Vì vậy, khi đánh giá trình độ phát triển của mỗi quốc gia, trình độ phát triển của cơ sở hạ tầng là một chỉ tiêu không thể bỏ qua. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng sản xuất được ưu tiên và đi trước đầu tư trực tiếp.

Như vậy, đối với nội dung Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất Chúng tôi đã mô tả chi tiết trong bài viết trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phân tích một số nội dung liên quan đến quá trình sản xuất. Chúng tôi hy vọng rằng nội dung trong bài viết hôm nay sẽ hữu ích cho bạn.