Cách Tìm Giá Trị Lớn Nhất Của Biểu Thức, Tìm Gtln, Gtnn Của Biểu Thức Chứa Căn Lớp 9


lớp 1

đề thi vào lớp 1

Cấp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Người giới thiệu

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Người giới thiệu

Khối 4

sách giáo khoa

Sách/Sách bài tập

Bài thi

Lớp 5

sách giáo khoa

Sách/Sách bài tập

Bài thi

lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Những chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Sách bài tập

Bài thi

Chủ đề và câu đố

lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Sách bài tập

Bài thi

Chủ đề và câu đố

Lớp 8

sách giáo khoa

Sách/Sách bài tập

Bài thi

Chủ đề và câu đố

lớp 9

sách giáo khoa

Sách/Sách bài tập

Bài thi

Chủ đề và câu đố

lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Sách bài tập

Bài thi

Chủ đề và câu đố

lớp 11

sách giáo khoa

Sách/Sách bài tập

Bài thi

Chủ đề và câu đố

Lớp 12

sách giáo khoa

Sách/Sách bài tập

Bài thi

Chủ đề và câu đố

ngữ pháp tiếng Anh

lập trình Java

phát triển trang web

Lập trình C, C++, Python

cơ sở dữ liệu

Bạn đang xem: Cách tìm giá trị lớn nhất của một biểu thức

*

Lý thuyết, các dạng bài tập Toán 8Toán 8 Phần 1I. Lý thuyết & kiểm tra theo bài II. Các dạng bài tập Toán 8 Tập 1I. Lý thuyết & kiểm tra theo bài II. Các loại bài tập
Cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của phân số cực hay có đáp án
Trang trước
Trang tiếp theo

Xem thêm: Pt Plane (Hay, Chi tiết), Theory of Plane Equations (Hay, Chi tiết)

Bạn đang xem: Cách Tìm Giá Trị Lớn Nhất Của Biểu Thức, Tìm Gtln, Gtnn Của Biểu Thức Chứa Căn Lớp 9

Cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của phân số cực hay có đáp án

A. Phương pháp giải

1. Cho biểu thức f(x,y..). Ta nói M là giá trị (GTLN) lớn nhất của biểu thức f(x, y, ..) được kí hiệu max f = M nếu thỏa mãn hai điều kiện sau.

Xem thêm: kem treechada có tốt không

Xem thêm: kurenai có tốt không

(1) với mọi x, y, .. sao cho f(x, y, ..) xác định thì f(x, y, ..) ≤ M (M là hằng số)

(2) Tồn tại x0, y0,.. sao cho f(x0, y0, ..) = M

2. Cho biểu thức f(x,y..). Ta nói m là giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức f(x, y, ..) được kí hiệu là min f = m nếu thỏa mãn hai điều kiện sau.