Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc Nhất, Đồ Thị Của Hàm Số Bậc Nhất


Để vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b, ta chỉ cần xác định hai điểm phân biệt bất kỳ trên đường thẳng đó. Và phải chọn những điểm có tọa độ là số nguyên.

Bạn đang xem: Đồ thị hàm số bậc nhất

Trong chương trình toán lớp 9, các em đã được học về hàm số bậc nhất dạng $y=ax+b (a ≠ 0)$.

Bạn đang xem: Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc Nhất, Đồ Thị Của Hàm Số Bậc Nhất

CÁCH VIẾT LÝ THUYẾT

Thông thường, để vẽ hàm số bậc nhất $y=ax+b$ (được biểu thị bằng dòng $d$), ta chọn hai điểm như sau: $A(0 ; b)$ (là giao điểm của $d$ ) và $Oy$) và $B\left(-\dfrac{b}{a} ; 0\right)$ (là giao điểm của $d$ và $Ox$).

* Chú ý: Nếu tọa độ của điểm B không nguyên thì phải chọn một điểm khác.

VÍ DỤ ĐẶC ĐIỂM CỦA HÀM Y=AX+B

Ví dụ 1: Vẽ hàm $y=x+2$

Giá:

Chúng ta có:

$x = 0$ ⇒ $y = 2$

$x = -1$ ⇒ $y = 1$

→ Đồ thị hàm số $y=x+2$ đi qua 2 điểm $(0,2)$ và $(-1;1)$.

Ví dụ 2: Vẽ hàm $y=x-3$

Giá:

Chúng ta có:

$x = 0$ ⇒ $y = -3$

$x = 3$ ⇒ $y = 0$

Xem thêm: jex 60 viên có tốt không

→ Đồ thị hàm số $y=x-3$ đi qua 2 điểm $(0;-3)$ và $(3;0)$.

*

Ví dụ 3: Vẽ đồ thị của hàm số $y=\dfrac{1}{2} x+3$

Giá:

Chúng ta có:

$x = 0$ ⇒ $y = 3$

$x = -2$ $y = 2$

→ Đồ thị hàm số $y=\dfrac{1}{2} x+3$ đi qua 2 điểm $(0;3)$ và $(-2;2)$.

Xem Thêm: Có Nên Dùng Bình Sữa Mắm Đức Bảng Giá Bình Sữa Mắm Chính Hãng Tháng 4/2022

*

BÀI TẬP VẼ HÀM SỐ Y=AX+B

Các bạn xem ví dụ trên để thực hành vẽ đồ thị hàm số bậc nhất $y=ax+b$ dưới đây:

a) $y = 1,5x + 2$

b) $y = 1,5x – 1$

c) $y= – 3x + 2$

Xem thêm: hidem cream có tốt không

d) $y=\dfrac{2}{3} x+3$

e) $y=\dfrac{-3}{2} x+2$

*Nếu có vấn đề gì trong quá trình vẽ hàm $y=ax+b$ các bạn có thể comment bên dưới để được giải đáp.