Cách Viết Phương Trình Đường Thẳng Vuông Góc Với Đường Thẳng Vuông Góc


Vậy viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây và xem các bài tập, ví dụ để hiểu rõ hơn.

Bạn đang xem: Cách Viết Phương Trình Đường Thẳng Vuông Góc Với Đường Thẳng Vuông Góc

Bạn đang xem: Đường thẳng vuông góc với đường thẳng

Bạn có thể xem lại nội dung phương trình tổng quát, phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng nếu bạn không nhớ rõ phần này.

° Cách viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng

- Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì VTCP của đường thẳng này là VTPT của đường thẳng kia và ngược lại.

Xem thêm: Giới Thiệu Trại Gà Nguyễn Thiện Thống Nhất Đồng Nai Việt Nam

- Phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm M(x0;y0) và vuông góc với đường thẳng d”: ax + by + c = 0; có phương trình tổng quát là:

-b(x - x0) + a(y - y0) = 0

Hoặc nó có thể được viết như thế này:

*

*

* Ví dụ 1: Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua M(-2;3) và : 2x - 5y + 3 = 0

* Câu trả lời:

a) Đường thẳng có pt: 2x - 5y + 3 = 0

vậy có VTPT là

*
=(2;-5)

Vì (d) vuông góc với Δ nên lấy (d) VTPT của Δ làm VTCP ⇒ = (2;-5)

⇒ PT (d) đi qua M(-2,3) có VTCP = (2;-5) là:

Xem thêm: cà phê trần quang có tốt không

*

* Ví dụ 2: Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua M(4;-3) và ⊥ Δ:

*

* Câu trả lời:

- Đoạn thẳng có VTCP = (2;-1),

Vì d⊥ Δ nên (d) VTCP nhận làm VTPT ⇒ = (2;-1)

⇒ Vậy (d) đi qua M(4;-3) có VTPT = (2;-1) và PTTQ là:

2(x - 4) - (y + 3) = 0

⇔ 2x - y - 11 = 0.

* Ví dụ 3: Viết phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua A(-1;3) và d": 3x - 4y + 9 = 0

* Câu trả lời:

a) Đường thẳng d” có pt: 3x - 5y + 9 = 0

Suy ra: VTPT của (d") là VTCP của (d), tức là:

*
= (3;-5)

Vậy (d) đi qua điểm A(-1,3) có VTCP(3;-5) có tham số là pt:

*

Hy vọng với bài viết Cách viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng Trên đây là hữu ích cho bạn. Mọi thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết để x-lair.com ghi nhận và hỗ trợ. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

Xem thêm: lúp cô dâu có tốt không