Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Chương 4 Có Đáp Án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương Iv


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=Gimy1-Exi0Q[/embed]

Bạn đang xem: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Chương 4 Có Đáp Án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương Iv

Bài viết có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm Vật Lý 11 chương 4: Từ trường (P1). Học sinh thực hành bằng cách chọn câu trả lời của họ trong mỗi câu hỏi. Ở dưới cùng của bài kiểm tra có một phần kết quả để xem công việc của bạn. Cuộn xuống để bắt đầu.

Câu 1: Một dây dẫn có dòng điện chạy qua được uốn thành hình tròn. Tại tâm của vòng tròn, cảm ứng từ sẽ giảm khi

A. cường độ dòng điện tăng.B. cường độ dòng điện giảm.C. Số vòng dây của cuộn dây gần nhau, độ đồng tâm tăng.D. đường kính cuộn dây giảm.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Vật Lý 11 Chương 4

Câu 2: Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?

A. Sắt và hợp chất của nó.B. Niken và các hợp chất của nó.C. Côban và hợp chất của nó.D. Nhôm và các hợp chất của nó.

Câu 3: Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải, đặt trong một từ trường đều có chiều từ dưới lên trên thì lực từ có hướng

A. từ trái sang phải. B. từ trong ra ngoài. C. từ trên xuống dưới. D. từ ngoài vào trong.

Câu 4: Một dòng điện song song với đường sức từ và ngược chiều với đường sức từ. Khi đó gọi F là lực từ tác dụng lên dòng điện

A. F khác 0.B. F = 0.C. F phụ thuộc vào độ dài của luồng.D. F còn phụ thuộc vào độ lớn của dòng điện.

Câu 5: Một đoạn dây dẫn dài 5 cm đặt trong từ trường đều và có phương vuông góc với véc tơ cảm ứng từ. Dòng điện chạy qua đoạn dây có cường độ 0,75 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3,10$^{-2}$N. Độ lớn của cảm ứng từ trường là

A. 0,4 TB 0,6 TC 0,8 TĐ 1,2 T .

Câu 6: Hai dây dẫn thẳng, song song, dây l được giữ cố định, dây 2 di chuyển được. Chuỗi 2 sẽ chuyển sang stringlkhi

A. có hai dòng điện ngược chiều. B. chỉ có dòng điện mạnh chạy qua ống dây lC Có hai dòng điện chạy cùng chiều. D. Cường độ dòng điện chạy qua dây 2 lớn hơn cường độ dòng điện chạy qua dây l.

Câu 7: Hai dây dẫn dài song song đặt trong không khí. Cường độ dòng điện qua hai dây dẫn bằng nhau và bằng 6 A. Lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài của mỗi dây là 2.10$^{-4}$N. Khoảng cách giữa hai dây là

A. 3,6m. B.36m. C. 36 cm. D. 3,6cm.

Câu 8: Một dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường đều. Đâu là kết luận sai?

A. Luôn có lực từ tác dụng lên mọi mặt của khung B . Lực từ tác dụng lên các cạnh của khung khi mặt phẳng của khung dây không song song với đường sức từC. Khi mặt phẳng khung dây vuông góc với véc tơ cảm ứng từ thì khung dây ở trạng thái cân bằngD. Mô men từ có tác dụng đưa wireframe về trạng thái cân bằng ổn định

Câu 9: Một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều, mặt phẳng của khung dây chứa các đường sức từ. Khi giảm cường độ dòng điện đi 2 lần và tăng hệ số tự cảm lên 4 lần thì momen lực từ tác dụng lên khung dây sẽ:

A. không đổi B. tăng 2 lần C. tăng 4 lần D. giảm 2 lần

Câu 10: Chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện thường được xác định theo quy tắc:

Xem thêm: hộp nhạc có tốt không

A. vít 1.B. vít 2.C. tay trái.D. Tay phải.

Câu 11: Một đoạn dây dẫn nằm ngang mang dòng điện I được đặt trong một từ trường đều có các đường sức từ thẳng đứng hướng từ trên xuống dưới như hình vẽ. Lực từ tác dụng lên dây dẫn có hướng

*
A. theo phương thẳng đứng từ trên xuống dưới.B. theo chiều dọc từ dưới lên trên.C. phương nằm ngang từ trái sang phải.D. theo chiều ngang từ phải sang trái.

Câu 12: Chọn câu sai

A. Khi proton đi vào từ trường đều theo phương vuông góc với vectơ cảm ứng từ thì quỹ đạo của proton là quỹ đạo tròn có v tăng dần. B. Khi proton bay trong điện trường theo phương vuông góc với vectơ cường độ điện trường thì quỹ đạo của proton là một đường parabol, độ lớn v tăng dần.C. Khi proton đi vào điện trường theo phương song song với véc tơ cảm ứng từ thì quỹ đạo của proton không thay đổi.D. Proton bay vào điện trường theo phương song song với vectơ cường độ điện trường thì proton sẽ chuyển động ngày càng nhanh dần.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vuông góc với dòng điện B. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vuông góc với đường cảm ứng từ.C. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và từ trường. D. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương tiếp tuyến với các đường cảm ứng từ.

Câu 14: Một hạt mang điện chuyển động trong từ trường đều, mặt phẳng quĩ đạo của nó vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1= 1,8.10$^{6}$m/s thì lực Lorenxo tác dụng lên hạt là F1= 2.10$^{-6}$N, nếu hạt chuyển động với vận tốc v2= 4,5.10$^{7}$m/s thì lực Lorenxo tác dụng lên hạt là

A. 2,10$^{-5}$NB 3,10$^{-5}$NC 4,10$^{-5}$ND 5,10$^{-5}$N.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Lực từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong ống dây. Lực từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với chiều dài của dây dẫn.C. Lực từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với góc giữa dây dẫn và đường sức từ. D. Lực từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với cảm ứng từ tại điểm đặt dây dẫn.

Câu 16: Một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều, mặt phẳng của khung dây chứa các đường sức từ. Khi giảm cường độ dòng điện đi 2 lần và tăng hệ số tự cảm lên 4 lần thì momen lực từ tác dụng lên khung dây sẽ:

A. không đổi. tăng 2 lần C. tăng 4 lầnD. 2 lần nghỉ

Câu 17: Hai dây dẫn thẳng dài song song D1 và D2 ​​cách nhau 32 cm trong không khí có dòng điện chạy qua. Dòng điện qua dây dẫn D1 có cường độ là 5 A. Điểm M nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn, cách hai dây dẫn một khoảng và cách D28 cm có cảm ứng từ bằng 0. Dòng điện qua D2 có độ lớn là

A. 2 A và cùng chiều dòng điện qua Đ1.B. 2 A và ngược chiều dòng điện qua Đ1.C. 1 A và cùng chiều với dòng điện qua Đ1.D. 1 A và ngược chiều dòng điện qua Đ1.

Câu 18: Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 14 cm trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trong hai dây cùng chiều và cùng độ lớn là 1,25 A. Tại điểm cách mỗi dây 25 cm, véc tơ cảm ứng từ

A. song song với mặt phẳng chứa hai dây và có độ lớn 1,92.10$^{-6}$TB song song với mặt phẳng chứa hai dây và có độ lớn 5,6.10$^{-7}$TC vuông góc với mặt phẳng chứa hai dây và có độ lớn 1,92.10^{-6}$TD vuông góc với mặt phẳng chứa hai dây và có độ lớn 5,6.10$^{-7}$T .

Xem thêm: Ô Dù Cổ Trung Quốc - Long Tua Antique Chinese Umbrellas

Câu 19: Tương tác từ không xảy ra trong trường hợp nào sau đây?

A. Một thanh nam châm và một dòng điện không đổi đặt gần nhau. B. Hai nam châm đặt gần nhau.C. Một thanh nam châm và một thanh đồng đặt gần nhauD. Một thanh nam châm và một thanh sắt đặt gần nhau.

Câu 20: Chọn câu sai?

Xem thêm: hoa trang tri có tốt không

A. Các vết sắt của từ phổ cho thấy hình dạng của các đường sức từ B. Các đường sức từ đều là những đường thẳng song song, cách đều nhau.C. Nói chung, các đường sức điện không phải là đường sức kín, các đường sức từ là những đường cong kín.D. Hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường, quỹ đạo của nó là đường sức từ