Công Thức Tính Sin Cos Tan, Các Công Thức Lượng Giác Toán 10 Đầy Đủ Nhất


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=-OTNdBmayhI[/embed]

Bạn đang xem: Công Thức Tính Sin Cos Tan, Các Công Thức Lượng Giác Toán 10 Đầy Đủ Nhất

bạn tìm hiểu về công thức sin costanđịnh lý sin-cosm trong tam giác, hình học hay hàm số lượng giác lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12…. Bạn đang xem: Công thức tính sin cos

1. Định lý hàm thăm dò

*

Trong lượng giác, định lý sin (hay định luật sin, công thức sin) là một phương trình biểu thị tỷ lệ giữa độ dài các cạnh của bất kỳ tam giác nào và sin của các góc tương ứng. Định lý sin được biểu thị dưới dạng .

Bạn đang xem: Công thức tính sin costan

*

Trong đó a, b, c là độ dài các cạnh và A, B, C là các góc đối diện (xem hình vẽ). Phương trình cũng có thể được viết dưới dạng nghịch đảo:

*

Định lý sin có thể được sử dụng trong tam giác để tìm hai cạnh còn lại của một tam giác khi biết một cạnh và hai góc bất kỳ hoặc để tìm cạnh thứ ba khi không biết hai cạnh và một góc.

Trong một số trường hợp, công thức cho hai giá trị khác nhau, dẫn đến hai khả năng khác nhau của một tam giác.

Định lý hàm số sin là một trong hai phương trình lượng giác thường được dùng để tìm các cạnh và góc của một tam giác, bên cạnh định lý cos.

1. Ví dụ về tội lỗi

*

*

Bài này viết về định lý cos trong hình học Euclid. Đối với định lý cos trong quang học, xem định lý cos của Lambert.

Xem thêm: móng chân đính đá có tốt không

Trong lượng giác, định lý hàm cosin liên hệ độ dài các cạnh của một tam giác phẳng với cosin của góc tương ứng:

Định lý hàm cos tổng quát hóa định lý Pythagore (định lý Pythagore là trường hợp đặc biệt trong tam giác vuông): nếu γ là một góc vuông thì cos γ = 0, và định lý cos trở thành mệnh đề Pythagore:

Định lý hàm số cos được dùng để tính cạnh thứ ba khi biết hai cạnh còn lại và góc giữa chúng hoặc để tính các góc khi chỉ biết độ dài ba cạnh của một tam giác.

3. Công thức Sin Cos Tan trong lượng giác

Ngày nay, chúng ta thường làm việc với sáu hàm lượng giác cơ bản, được liệt kê trong bảng dưới đây, với các mối quan hệ toán học giữa các hàm.

Xem thêm: Động năng là gì? Định luật bảo toàn động năng là gì? Định lý động năng

4. Sin Cos Tan trong tam giác vuông

Các hàm lượng giác của góc A có thể được xác định bằng cách dựng một tam giác vuông chứa góc A. Trong tam giác vuông này, các cạnh được đặt tên như sau:

Sử dụng hình học Euclide, tổng các góc trong một tam giác là pi radian (hoặc 180⁰). Sau đó:

Hình dưới đây cho thấy định nghĩa hình học của các hàm lượng giác đối với bất kỳ góc nào trên một đường tròn đơn vị có tâm O. Với θ là hình bán nguyệt AB:

Theo hình vẽ, dễ dàng thấy rằng sec và tan sẽ phân kỳ khi θ tiến đến π/2 (90 độ), cosec và cotang phân kỳ khi θ tiến đến 0. Có thể thực hiện nhiều cách dựng tương tự trên một đường tròn. , và tính chất của các hàm lượng giác có thể được chứng minh bằng hình học.

Xem thêm: súng nước đồ chơi có tốt không