Công Thức Tính Suất Điện Động Của Nguồn Điện, Bài Tập Có Lời Giải


emf gây ra là gì? Làm thế nào để tính toán emf điện cảm ứng? Đây là câu hỏi được rất nhiều học sinh lớp 11 quan tâm.

Bạn đang xem: Lực điện động

Bạn đang xem: Công Thức Tính Suất Điện Động Của Nguồn Điện, Bài Tập Có Lời Giải

Trong bài viết dưới đây x-lair.com xin giới thiệu đến các bạn toàn bộ những kiến ​​thức liên quan đến suất điện động cảm ứng như: suất điện động cảm ứng là gì, công thức tính và một số bài tập ứng dụng kèm theo. Qua tài liệu này bạn có thêm gợi ý tham khảo và củng cố kiến ​​thức để nhanh chóng biết cách giải bài tập Vật lý 11. Sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu, mời bạn đọc cùng tham khảo.


Công thức tính suất điện động cảm ứng


1. Suất điện động cảm ứng là gì?

Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

- Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ thuận với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín.

Ký hiệu của suất điện động là ℰ và đơn vị của khái niệm này là vôn (V).

1 F = 1 Y/C

2. Công thức tính suất điện động cảm ứng

Suất điện động cảm ứng:

*

Nếu chúng ta chỉ xem xét kích thước của eC thì: |eC| =

*

Trong đó:

+ ec là suất điện động cảm ứng, có đơn vị là Vôn (V);

+ ∆Φ = Φ2 – Φ1 là độ biến thiên từ thông, có đơn vị Vebe (Wb);

+ ∆t là thời gian biến thiên từ thông, tính bằng giây (s).

Từ thông được xác định theo công thức: = NBScosa

Trong đó:

+ Φ là từ thông;

+ B là cảm ứng từ, có đơn vị là tesla (T);

Xem thêm: đệm bông ép tuấn anh có tốt không

+ S là diện tích đóng C, đơn vị m2;

+ a là góc giữa pháp tuyến

*

+ N là số lượt, nếu chỉ có 1 lượt thì N = 1 thì Φ = Bscosa.

Dấu (-) trong biểu thức thỏa mãn định luật Lenxơ về chiều dòng điện cảm ứng.

3. Mở rộng

Nếu từ thông qua khung dây biến thiên do cảm ứng từ B biến thiên thì ta cũng có thể dùng công thức

*

Trong đó:

+ ec là suất điện động cảm ứng, có đơn vị là Vôn (V);

+ ∆B = B2 – B1 là độ biến thiên của cảm ứng từ, có đơn vị Testla (T);

+ N là số vòng dây;

+ S là đường kính vòng dây, tính bằng mét vuông (m2).

+ ∆t là thời gian biến thiên từ thông, tính bằng giây (s).

Xem thêm: Không hoán vị có tần số nhỏ hơn 50 vì :, không hoán vị có tần số nhỏ hơn 50% vì

4. Bài tập về suất điện động cảm ứng

Bài 1: Từ thông Φ qua một khung dây biến thiên, trong khoảng thời gian 0,1 (s) từ thông tăng từ 0,6 (Wb) đến 1,6 (Wb). Suất điện động cảm ứng trong khung là bao nhiêu?

Xem thêm: ktm duke 390 có tốt không

Bài 2: Một khung dây phẳng, diện tích 25 (cm2) gồm 10 vòng dây, khung dây được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung và có độ lớn tăng dần từ 0 đến 2,4.10 -3 (T) . trong ' khoảng thời gian 0,4(s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung khi từ trường biến thiên là bao nhiêu?

Bài 3: Một khung dây phẳng diện tích 20 cm 2 gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 30° và có độ lớn 2.10 -4 T. Từ trường đều được tạo với mặt phẳng khung dây giảm đều về không trong thời gian 0,01 s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường thay đổi.

Bài 4: Một ống dây hình trụ dài gồm N = 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây S = 100 cm 2 . Cuộn dây có R = 16 Ω, hai đầu mạch được nối tắt và đặt trong từ trường đều: véc tơ cảm ứng từ B → song song với trục của hình trụ và có độ lớn tăng dần 0,04 T/s. Tính công suất tỏa nhiệt trong cuộn dây