Công Thức Và Cách Giải, Phương Trình Chứa Ẩn Dưới Dấu Căn


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=-B-L79A4voc[/embed]

x-lair.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Phương trình chứa dấu căn, giúp học tốt chương trình Toán 10.

Bạn đang xem: Công Thức Và Cách Giải, Phương Trình Chứa Ẩn Dưới Dấu Căn

*

Bạn đang xem: Phương trình chứa căn hạng 10

Xem thêm: ana gau có tốt không

Xem thêm: innisfree vietnam có tốt không

*

*

*
*
*
*

Nội dung bài Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn:Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn. Nguyên tắc cơ bản trong giải phương trình ẩn dưới dấu căn là tìm cách làm mất dấu căn. Có các phương pháp thường được sử dụng như: bình phương cả hai vế, đặt thêm ẩn số và đưa phương trình về dạng tích. Cách 1. Vuông 2 bên. Đặt điều kiện rồi bình phương cả hai vế. Cách 2. Đặt ẩn phụ. Đối với nhiều phương trình, phép bình phương không thể loại bỏ nghiệm hoặc trở về phương trình bậc cao hơn hai. Trong những câu như vậy, chúng ta không nên bình phương cả hai bên, mà sử dụng một phương pháp khác. Sau đây là một số loại bài đăng ẩn phổ biến nhất. Cách 3. Đưa về dạng sản phẩm. Nếu phương trình có thể rút gọn thành tích, chúng ta có thể chuyển về phương trình dễ giải hơn. Chúng ta có thể làm điều này theo một trong những cách sau: Nhóm tạo ra một nhân tử chung. Phép biến hình liên hợp. Khi được đáp án, cộng trừ các hệ số để tạo nhân tử chung DẠNG BÀI TẬP 2. Cách 1. Bình phương cả hai vế. Ví dụ 1. Giải phương trình 2x−1 = √x. Phương trình có nghiệm duy nhất x = 4. Ví dụ 3. Giải phương trình √x + 3 + √2x−1 = 3. Lời giải. Phân tích: 2 vế không âm nên ta có thể vuông, vuông sẽ mất căn. Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 1. Ví dụ 9. Giải phương trình √x−2 + x2−3x−1 = 0. Phân tích: Ta có nghiệm chính tắc của phương trình là x = 3 và nếu tại x = 3 thì √x−2 bằng 1 nên nếu trừ đi 1 ta được thừa số x − 3.

Xem thêm: Internet là gì? Bạn biết gì về địa chỉ IP và tên miền? Bạn biết gì về địa chỉ IP và tên miền

Phương trình (2) với điều kiện x ≥ 2 thì phương trình (2) có VT > 0 nên (2) vô nghiệm. Vậy nghiệm duy nhất là x = 3.