Đề Thi Học Kì 1 Lớp 10 M Ôn Tập Thi Học Kì 1 Lớp 10 Môn Toán Lớp 10 Năm 2021


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=VSZQny_opM8[/embed]

Bạn đang xem: Đề Thi Học Kì 1 Lớp 10 M Ôn Tập Thi Học Kì 1 Lớp 10 Môn Toán Lớp 10 Năm 2021

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2021 Giới hạn kiến ​​thức, cấu trúc đề thi và dạng bài tập nằm trong chương trình môn Toán lớp 10 học kỳ 1.

Bạn đang xem: Ôn thi học kì 1 lớp 10 môn toán

Đề cương ôn thi cuối học kì 1 môn Toán 10 là tài liệu vô cùng quan trọng giúp các em học sinh có thể học tốt ôn thi học kì 1 lớp 10 năm 2021. Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán 10 được biên soạn chi tiết, cụ thể với dạng đề, lý thuyết và cấu trúc của bài thi được trình bày một cách khoa học. Từ đó các bạn dễ dàng tổng hợp kiến ​​thức và thực hành giải bài tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết của Đề cương cuối học kì 1 Toán 10, mời các bạn tham khảo và tải tài liệu tại đây.


Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2021


I. Nội dung ôn tập cuối học kì 1 Toán 11

- Đại số học:

Hàm số bậc hai, Giải phương trình, Phương trình bậc nhất cấp hai và một số Phương trình bậc nhất cấp hai.

- Hình học:

Tích của một vectơ với một số, Hệ trục và tọa độ, Tích vô hướng của hai vectơ.

II. Cấu trúc đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 11

50 câu trắc nghiệm – Thời gian làm bài: 90 phút

III. Đề ôn tập học kì 1 lớp 11

Câu hỏi 1. Không thay đổi

*
(với m là tham số) là hàm bậc hai khi và chỉ khi
*
B.m=2.
*
*
*

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ O xy, cho véc tơ

*
. Tìm tọa độ của vectơ
*
*
*
*
*

Câu 3. Phương trình a x+b=0 có vô số nghiệm khi

A. a=0, b=0.

*
*
D.a=0.

câu 4. Tập nghiệm S của phương trình

*
Được:
*
*
*
*

Câu 5. Hai phương trình được gọi là tương đương khi

A. Chúng có cùng hình thức so sánh.B. Chúng có cùng tập xác định.C. Chúng có cùng tập nghiệm.D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 6. Cho hai vectơ

*
*
khác
*
. Biết rằng
*
theo hướng ngược lại
*
*
Khẳng định nào sau đây là đúng?
*
*
*
*

Câu 7. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất?

Xem thêm: bút chữ a có tốt không

A. 2x-1=0.

*
*
*

Câu 8. Số -2 là nghiệm của phương trình nào sau đây?

*
*
*
*

Câu 9. Đồ thị hàm số

*
có trục đối xứng là đường thẳng

A. x=3.B. y=1.C. x=1.D. y=3.

Câu 10. Phương trình nào sau đây tương đương với?

*
?
*
*
*
*

Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ O xy, cho hai điểm M(5 ; 6), N(2 ; 10). Tính |MN|.

*
B. 5.C. 25.D. Đầu tiên.

Câu 12. Điều kiện xác định của phương trình

*
Được
*
*
D.x>-2.

Câu 13. Tập nghiệm S của phương trình |2 x-1|=3 là:

*
*
*
*

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ O xy, cho tam giác ABC với A(0 ; 2), B(1 ; 5), C(2 ; -1). Tìm tọa độ trung điểm G của tam giác ABC.

A. G(-1 ;-2).B. G(-1; 2).C. G(1; 2).D. G(1 ;-2).

câu 15. Tọa độ đỉnh I của parabol (P):

*
Được:

A. (2 ; 1).B. (1; 2).C. (-1 ;-2)D. (-2 ;-7).

Xem thêm: Viết Phương Trình Điện Ly Của Nh4Cl ; Na2Co3; Hno3; Cu(Oh)2, Nh4Cl + H2O Cân bằng phương trình hóa học

..........

Xem thêm: hình mẹ quan âm có tốt không


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
x-lair.com
Vui lòng xem lại!
Tải xuống: 6.040 Lượt xem: 30.924 Kích thước: 1.5 MB
Liên kết tải xuống

Liên kết x-lair.com chính thức:

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2021 - 2022 x-lair.com Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


1 bình luận
Sắp xếp theo Mặc định Mới nhấtCũ nhất
*

Xóa thông tin đăng nhập để gửi
Tài liệu tham khảo khác
chủ đề liên quan
Cuối tuần
Tài khoản Giới thiệu Quyền riêng tư Điều khoản Liên hệ Facebook Twitter DMCA