Đề thi khảo sát chất lượng lớp 9 môn Văn năm học 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Yên Bái


Câu 1. (3,0 điểm)

Đọc đoạn văn và thực hiện các nhiệm vụ sau:

Bạn đang xem:

Một chút mùa xuân

Cho cuộc sống yên tĩnh

Ngay cả ở tuổi đôi mươi của tôi

Cho dù đó là mái tóc màu xám.

(Ngữ văn 9, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019, tr.56)

a) Đoạn thơ trên trích từ tác phẩm nào? Ai là tác giả?

Xem thêm: nền hồng nhạt có tốt không

b) Xác định các từ láy được sử dụng trong bài thơ.

c) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ:

Một chút mùa xuân

Cho cuộc sống yên tĩnh

Câu 2. (2,0 điểm)

Xem thêm: lauriel thánh quang sứ có tốt không

Viết một đoạn văn (khoảng 200 từ) trích đoạn ở Câu 1 bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về vai trò của sự dấn thân trong cuộc sống.

Câu 3. (5,0 điểm)

Phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật Thu trong đoạn trích Chiếc lược ngà của tác giả Nguyễn Quang Sáng.