điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Mục lục bài viết

Giai cấp công nhân là giai cấp quan trọng trong các thời kỳ lịch sử, có vai trò lãnh đạo. Giai cấp công nhân luôn được quan tâm, dõi theo. Nhiều bạn đọc thắc mắc điều kiện khách quan quyết định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân . Để trả lời câu hỏi trên mời bạn đọc bài viết của chúng tôi để có câu trả lời.

Bạn đang xem: điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Giai cấp công nhân là gì?

Hiện nay theo C.Mác và Ph.Ăngghen đã định nghĩa rằng “ Giai cấp vô sản là giai cấp của những người làm công ăn lương hiện đại, bị mất hết tư liệu sản xuất, buộc phải bán sức lao động của mình để sinh sống. Giai cấp công nhân là một tập thể xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại với tốc độ phát triển của lực lượng sản xuất xã hội hóa ngày càng cao; là lực lượng lao động tiên tiến cơ bản trong các quy trình công nghệ, dịch vụ công nghiệp, tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất, tái sản xuất của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội. ; đại diện cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến trong thời đại hiện nay.

Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, lực lượng sản xuất là nhân tố năng động nhất, luôn luôn vận động và phát triển. Trong lực lượng sản xuất ở bất kỳ xã hội nào, người lao động cũng là nhân tố quan trọng nhất. Trong chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, với nền sản xuất công nghiệp quy mô lớn ngày càng phát triển, “lực lượng sản xuất hàng đầu của nhân loại là công nhân, là người lao động”. Có thể coi giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất, cách mạng nhất, là lực lượng xã hội duy nhất có sứ mệnh lịch sử: xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xóa bỏ hệ thống bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân. giai cấp công nhân, nhân dân lao động và giải phóng toàn thể nhân loại khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Giai cấp công nhân không có tư liệu sản xuất nên buộc phải bán sức lao động cho nhà tư bản để sinh sống. Họ bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư mà họ đã tạo ra trong thời gian lao động.

Địa vị kinh tế - xã hội giúp giai cấp công nhân trở thành giai cấp cách mạng triệt để và có khả năng thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, đó là khả năng đoàn kết toàn thể giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức. chống chủ nghĩa đế quốc trên phạm vi quốc tế.

Vì thế Điều kiện khách quan quyết định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân tại sao hãy đọc phần tiếp theo để có câu trả lời.

Điều kiện khách quan quyết định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Có thể thấy Đ. điều kiện khách quan quyết định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân do địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân và địa vị chính trị - xã hội của giai cấp công nhân quy định. Những điều kiện khách quan quyết định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được thể hiện ở cả hai nội dung. Cũng chính điều kiện khách quan đó là nhân tố để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Cụ thể, những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân như sau:

Về địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân:

Giai cấp công nhân là giai cấp gắn liền với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất dưới chủ nghĩa tư bản. Giai cấp công nhân là lực lượng quyết định phá vỡ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Sau khi nắm chính quyền, giai cấp công nhân, đại biểu cho sự tiến bộ của lịch sử, là người duy nhất có khả năng lãnh đạo xã hội xây dựng phương thức sản xuất mới cao hơn phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. .

+ Giai cấp công nhân hiện đại có xu hướng trí thức hóa ngày càng cao do yêu cầu khách quan của sự phát triển công nghiệp trong thời đại khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Xem thêm: máy hàn mig không dùng khí có tốt không

+ Giai cấp công nhân không có tư liệu sản xuất nên giai cấp công nhân phải bán sức lao động của mình cho nhà tư bản và bị nhà tư bản chiếm đoạt giá trị thặng dư, họ hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình phân công lao động. phân phối kết quả lao động của chính mình. Về lợi ích, giai cấp công nhân đối lập trực tiếp với giai cấp tư sản. Về bản chất, họ là giai cấp cách mạng triệt để nhất chống chế độ áp bức, bóc lột tư bản chủ nghĩa.

+ Giai cấp công nhân có lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của toàn thể nhân dân lao động nên có thể tập hợp, đoàn kết và lãnh đạo quần chúng đi theo cách mạng chống lại giai cấp tư sản.

Có thể thấy, địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân là nhân tố quan trọng nhất quyết định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân bởi không có địa vị kinh tế thì nó là đại biểu của lực lượng sản xuất. Nếu không có xã hội tiến bộ, không có địa vị xã hội bị giai cấp tư sản bóc lột thì sẽ không có động lực chính trị tiến hành cách mạng xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa để xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Về vị trí chính trị - xã hội của giai cấp công nhân:

Giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất. Giai cấp công nhân là con đẻ của nền sản xuất công nghiệp hiện đại, được đào tạo trong nền sản xuất công nghiệp tiên tiến, đoàn kết và tổ chức lại thành lực lượng xã hội hùng mạnh.

+ Giai cấp công nhân đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến thể hiện ở nhiệm vụ xóa bỏ quan hệ sản xuất dựa trên chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, thiết lập quan hệ sản xuất mới tiến bộ hơn.

+ Giai cấp công nhân được trang bị lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, lý luận cách mạng khoa học, tiến bộ. Để có thể tiếp thu và vận dụng lý luận này đòi hỏi giai cấp công nhân phải có một trình độ lý luận nhất định.

+ Giai cấp công nhân có ý thức tổ chức và kỷ luật cao. Môi trường hoạt động của giai cấp công nhân là sản xuất tập trung cao độ, trình độ kỹ thuật ngày càng hiện đại, với cơ cấu tổ chức ngày càng chặt chẽ, làm việc theo dây chuyền buộc giai cấp công nhân phải luôn tuân thủ. kỷ luật lao động nghiêm minh. Do yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp chống lại giai cấp tư sản với tư cách là giai cấp có tiềm lực kinh tế - kỹ thuật, giai cấp công nhân phải chiến đấu với phẩm chất kỷ luật của mình.

Xem thêm: ktm duke 390 có tốt không

+ Ngoài ra, giai cấp công nhân có tinh thần cách mạng triệt để nhất vì cách mạng của giai cấp công nhân hướng tới mục tiêu cuối cùng là giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người, thể hiện ở việc xoá bỏ mọi điều kiện áp bức, bóc lột, nô dịch, cả về vật chất và tinh thần. Giai cấp công nhân vừa phải nắm chính quyền, vừa phải sử dụng chính quyền đó để đạt được mục đích đó.

Giai cấp công nhân có bản chất quốc tế. Giai cấp công nhân ở các nước đều có chung một mục tiêu là tự giải phóng mình, đồng thời giải phóng xã hội khỏi ách áp bức, bóc lột, và họ đều có kẻ thù chung là giai cấp tư sản bóc lột và cũng đều có nhu cầu. của cuộc đấu tranh giai cấp, để chống lại chủ nghĩa tư bản, giai cấp tư sản khi chúng đã liên kết với nhau để hình thành tập đoàn tư bản, chủ nghĩa đế quốc, vì vậy giai cấp công nhân phải nêu cao tinh thần quốc tế của giai cấp mình, cùng nhau thực hiện sứ mệnh lịch sử.

Dưới đây là những suy nghĩ của chúng tôi về vấn đề này Điều kiện khách quan quyết định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân tới độc giả. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ tư vấn hỗ trợ tốt nhất.