Định Nghĩa, Công Thức Tính Tần Số Chuẩn 100%, Tần Số Là Gì


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=W0nvRBIEtxA[/embed]

Bạn đang xem: Định Nghĩa, Công Thức Tính Tần Số Chuẩn 100%, Tần Số Là Gì

Trong bài viết dưới đây, Sharp Việt Nam sẽ chia sẻ lý thuyết Tần số là gì?? công thức tần số và hình dạng bài tập tần số Có lời giải giúp các bạn hệ thống hóa kiến ​​thức để vận dụng làm bài tập dễ dàng hơn


Tần suất là gì?

Tần số là số lần một hiện tượng lặp lại trong một đơn vị thời gian.

Bạn đang xem: Tính tần số

*

Dấu hiệu

Tần số được ký hiệu là f.

Đơn vị

Đơn vị của tần số là nghịch đảo của đơn vị thời gian. Trong hệ thống đo lường quốc tế, đơn vị Hz này được đặt theo tên của nhà vật lý người Đức, Heinrich Rudolf Hertz. 1 Hz cho biết tần suất của sự kiện chính xác là 1 lần mỗi giây: 1Hz = 1/s

Các đơn vị tần số khác là:

Số vòng quay trên phút (revolutions perminute) cho tốc độ động cơ, … số nhịp trên phút (beats per minutes) cho nhịp tim, nốt nhạc…

công thức tần số

Để tính tần suất, hãy chọn một khoảng thời gian, đếm số lần xuất hiện của hiện tượng trong thời gian đó, sau đó chia số này cho khoảng thời gian đã chọn.

f = N/t

Trong đó:

f là tần số (Hz); n là số lần dao động; t là thời gian vật thực hiện n dao động (s).

1. Dựa vào bước sóng:

Công thức tính tần số bằng cách chia tốc độ sóng cho bước sóng

f = V/λ.

Trong đó:

V là tốc độ sóng, f là tần số λ là bước sóng

2. Dựa vào sóng điện từ trong chân không

Công thức tính tần số bằng cách chia tốc độ ánh sáng cho bước sóng

f = C/λ

Trong đó:

C: tốc độ ánh sángλ: bước sóng f là tần số

3. Dựa trên thời gian hoặc chu kỳ

Công thức tính tần số bằng cách chia số lần dao động cho tổng chu kì thực hiện tất cả các lần dao động đó.

f = 1/T

Trong đó: T: khoảng thời gian hay khoảng thời gian vật thực hiện xong một dao động.

Xem thêm: khẩu trang 5d mask có tốt không

4. Dựa vào tần số góc

Công thức tính tần số bằng cách chia tần số góc của sóng cho hai lần số hằng số pi

f = / (2π)

Trong đó:

ω là tần số góc f là tần số chuẩn π là hằng số = 3,14

Bài tập tính tần số có lời giải

Ví dụ 1: Trong 20s một tấm thép thực hiện được 2000 dao động thì tần số dao động của tấm thép là bao nhiêu?

Câu trả lời:

Số dao động tấm thép thực hiện được trong 1 giây là:

f = N/t = 2000 : 20 = 100 Hz

Vậy tần số dao động của tấm thép là 100 Hz.

Ví dụ 2: Có hai con lắc, trong cùng một thời gian con lắc thứ nhất thực hiện được 10 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 15 dao động. Tần số dao động của con lắc nào lớn hơn và bằng bao nhiêu lần?

Câu trả lời

Vì trong cùng một khoảng thời gian t con lắc thứ nhất thực hiện được 10 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 15 dao động.

Tần số của con lắc thứ nhất là: 10/t

Tần số của con lắc thứ hai là: 15/t

Tỉ số tần số của con lắc thứ hai và con lắc thứ nhất là: 15/t : 10/t = 1,5

Tần số dao động của con lắc thứ hai do đó lớn hơn và lớn hơn 1,5 lần.

Ví dụ 3: Biết tần số góc là 7,17, hãy tìm tần số góc

Câu trả lời

f = / (2π) = 7,17 / (2 x 3,1415) = 7,17 / 6,283 = 1,14 Hz

Ví dụ 4: Vật A thực hiện được 5400 dao động trong 2 phút. Vật B thực hiện được 8640 dao động trong 3 phút. Vật nào phát ra âm thanh to hơn? Tại sao?

Câu trả lời

Đổi 2 phút = 120 giây; 3 phút = 180 giây.

Tần số dao động của vật A là: 5400 : 120 = 45 Hz

Tần số dao động của vật B là: 8640 : 180 = 48 Hz.

Xem thêm: Giải vở bài tập Toán lớp 5 Trang 6 Giải vở bài tập Toán lớp 5 Trang 6, 7, Bài 3 Trang 6 SGK Toán 5

Vì 48 Hz > 45 Hz nên vật B có tần số lớn hơn vật A nên vật B phát ra âm cao hơn.

Sau khi đọc bài viết của chúng tôi, bạn có thể biết tần số là gì không? Công thức tính tần số áp dụng khi làm bài tập đơn giản

Xem thêm: pandora hà nội có tốt không