Động Lượng Vật Lý 10


Lý thuyết Vật Lí 10 Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

I. PHONG TRÀO

1. Động lượng của lực

Khi một lực

Bạn đang xem: Động Lượng Vật Lý 10

*
hành động trên một đối tượng trong một khoảng thời gian t sau đó thu thập
*
t được định nghĩa là xung lượng của lực
*
Giai đoạn t (với giả thiết
*
không đổi trong suốt thời gian tác dụng t).

Bạn đang xem: 10. Động Lượng Vật Lý

Đơn vị của động lượng là niutơn giây (kí hiệu Ns).

2. Động lượng

*

Động lượng của một vật khối lượng mm đang chuyển động với vận tốc

*
là đại lượng được xác định bởi công thức:
*

Động lượng là một vectơ cùng hướng với vận tốc của vật. Đơn vị của động lượng là kilôgam mét trên giây (ký hiệu kg.m/s).

Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nhất định bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

II. Định luật bảo toàn động lượng

1. Hệ thống biệt lập

Hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các lực cân bằng. Trong một hệ thống cô lập, chỉ có các lực lượng nội bộ giữa các cơ thể tương tác. Các nội lực này trực đối ngược nhau theo định luật III Newton.

Xem thêm: charme store có tốt không

2. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập

*

Động lượng của hệ cô lập là đại lượng bảo toàn.

*

3. Tác động mềm

*

Va chạm của hai vật m1, m2 gọi là va chạm mềm.

Xem thêm: Trường Chuyên là gì? Thế nào là đường sức từ, cảm ứng từ, từ trường?

4. Chuyển động xuyên tâm

Xem thêm: iphone 11 pro max xanh rêu có tốt không

*

Nếu coi tên lửa là một hệ cô lập (trong không gian, cách xa các thiên thể) thì động lượng của hệ được bảo toàn:

*

Tàu vũ trụ, tên lửa,... do đó có thể bay trong không gian vũ trụ, bất kể môi trường bên ngoài là không khí hay chân không.