Fe Là Bao Nhiêu ? Nguyên Tử Khối Của Fe


*
Hóa trị Fe là gì?" width="509">

I. Định Nghĩa Sắt (Fe)

- Sắt là tên một nguyên tố hoá học trong bảng tuần hoàn các nguyên tố có kí hiệu Fe, số hiệu nguyên tử 26. Sắt là nguyên tố có nhiều trên Trái đất, cấu tạo nên lớp vỏ ngoài và vỏ trong của nhân Trái đất.

Bạn đang xem: Fe Là Bao Nhiêu ? Nguyên Tử Khối Của Fe

Bạn đang xem: Khối lượng Fe là bao nhiêu?

- Kí hiệu: Fe

- Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d64s2 hoặc 3d64s2

- Số hiệu nguyên tử: 26

- Khối lượng nguyên tử: 56 g/mol

- Vị trí trong bảng tuần hoàn

+ Ô: số 26

+ Nhóm: VIIIB

+ Chu kỳ: 4

- Đồng vị: sắt có nhiều đồng vị như 55Fe, 56Fe, 58Fe, 59Fe

- Độ âm điện: 1,83

II. Tính chất vật lý của sắt (Fe)

- Sắt là kim loại màu trắng xám, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, nhưng kém nhôm

- Sắt cần thiết phải dễ rèn, sắt có từ tính (bị nam châm hút và có thể trở thành nam châm)

- Sắt là kim loại nặng, khối lượng riêng 7,86g/cm3, nóng chảy ở 1539oC

*
Fe hóa trị gì? (ảnh 2)" width="582">

III. Tính chất hóa học của sắt

1. Tác dụng với phi kim

+ Khi nung nóng, sắt phản ứng với hầu hết các phi kim.

a) Sắt tác dụng với oxi

3Fe + 2O2 → thành Fe3O4

– Fe3O4 là oxit sắt từ, là oxit của hỗn hợp sắt có hóa trị II và III: FeO và Fe2O3

Xem thêm: taplo điện có tốt không

b) Sắt phản ứng với các phi kim khác.

2Fe + 3Cl2 → thành 2FeCl3

– Ngoài Oxy (O) và Lưu huỳnh (S), sắt còn có thể phản ứng với nhiều phi kim khác như Cl2, Br2,… và tạo thành muối.

Xem thêm: Công thức tính diện tích hình lập phương, vui lòng đợi

2. Phản ứng với axit

Một. Phản ứng với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

b. Với axit đậm đặc HNO3, H2SO4,

*
Fe hóa trị gì? (ảnh 3)" width="337">

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Lưu ý: Với HNO3 đặc, nguội; H2SO4 đặc, nguội: Fe bị thụ động hóa.

3. Tác dụng với dung dịch muối

- Sắt tác dụng với dung dịch muối của kim loại kém hoạt động hơn trong dãy điện hoá tạo thành dung dịch muối sắt và giải phóng kim loại trong muối.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

4. Tính chất hóa học của Sắt: tác dụng với nước

– Sắt hầu như không phản ứng với nước lạnh, nhưng nếu cho Fe qua hơi nước ở nhiệt độ cao thì Fe khử H2O giải phóng H2.

_ Khi t0C 0C: 3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2↑

_ Khi t0C > 5700C: Fe + H2O → FeO + H2↑

IV. Bài tập có đáp án

Oxi hóa chậm m gam Fe trong không khí, sau một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp X (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4). Để hòa tan hoàn toàn X cần 300 mL dung dịch HCl 1M, đồng thời thoát ra 0,672 lít khí (đktc). Tính m?

Xem thêm: bánh sinh nhật sang chảnh có tốt không