Hàm Số Đạt Cực Đại Tại Điểm, Tổng Hợp Lý Thuyết Cưc Đại Và Cực Tiểu Là Gì


Tìm tham số m để hàm số đạt cực đại tại một cực hoặc

Bài học: Các dạng bài toán tìm cực trị hàm số – Ms. Nguyễn Phương Anh (giáo viên VietJack)

Bạn đang xem: Hàm Số Đạt Cực Đại Tại Điểm, Tổng Hợp Lý Thuyết Cưc Đại Và Cực Tiểu Là Gì

A. Phương pháp giải và ví dụ

phương pháp giải

Ở dạng toán này ta chỉ xét trường hợp hàm số có đạo hàm tại x0.

Liên quan: tìm m để hàm số đạt cực đại đến cực tiểu

Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi tiến hành theo hai bước.

Bạn đang xem: Cơ năng đạt cực đại tại điểm

Bước 1. Điều kiện cần để hàm số đạt cực đại tại x0 là y"(x0) = 0, từ điều kiện này ta tìm được giá trị của tham số.

Bước 2. Kiểm tra bằng một trong hai quy tắc tìm cực trị, xem giá trị của tham số vừa tìm được có thỏa mãn yêu cầu của bài toán hay không?

Hình minh họa

Ví dụ 1. Cho hàm số y = x3 – 3mx2 +(m2 – 1)x + 2, m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m sao cho hàm số đã cho đạt cực tiểu tại x=2.

Đưa ra yêu cầu

Tập hợp D=R nào đó.

Tính y'=3×2 – 6mx + m2 – 1; y” = 6x – 6m.

Hàm số đã cho có cực tiểu tại x = 2

*

⇔m=1.

Ví dụ 2. Tìm các giá trị của m để hàm số y = -x3 + (m+3)x2 – (m2 + 2m)x – 2 đạt cực đại tại x = 2.

Đưa ra yêu cầu

Tập hợp D=R nào đó.

y' = -3×2 + 2(m + 3)x – (m2 + 2m)

*
; y” = -6x + 2(m + 3).

Hàm số đã cho đạt cực đại tại x = 2

*
*

Kết luận: Giá trị của m cần tìm là m=0, m=2.

Ví dụ 3. Tìm m để hàm số y = x4 – 2(m + 1)x2 – 2m – 1 đạt cực đại tại x = 1 .

Đưa ra yêu cầu

Xem thêm: dienmaycholớn có tốt không

Tập hợp D=R nào đó.

Ta có y' = 4×3 -4(m + 1)x.

+ Để hàm số đạt cực đại tại x = 1 thì y”(1) = 0 ⇔ 4 – 4(m + 1) = 0 ⇔ m = 0

+ Với m = 0 ⇒ y' = 4×3 – 4x ⇒ y"(1) = 0.

+ Lại y” = 12×2 – 4 ⇒ y”(1) = 8 > 0.

⇒Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 ⇒ m = 0 không thỏa mãn.

Vậy không tồn tại giá trị nào của m để hàm số đạt cực đại tại x = 1.

B. Bài tập thực hành

Bài 1. Cho hàm số: y = 1/3 x3 – mx2 +(m2 – m + 1)x + 1. Với giá trị nào của m thì hàm số đạt cực đại tại điểm x = 1

Bài 2. Cho hàm số y = 1/3 x3 + (m2 – m + 2)x2 + (3m2 + 1)x + m – 5. Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại x = -2.

Bài 3. Cho hàm số y = 1/3 x3 – (m+1)x2 + (m2 + 2m)x + 1 (m là tham số). Tìm tất cả các tham số thực m để hàm số đạt cực tiểu tại x=2.

Bài 4. Tìm tất cả các tham số thực m sao cho hàm số y = (m-1)x4 – (m2 – 2)x2 + 2016 đạt cực tiểu tại

x = -1.

Bài 5. Tìm giá trị của tham số m để hàm số y = x3/3 +(2m – 1)x2 + (m – 9)x + 1 đạt cực tiểu tại

x = 2 .

Bài 6. Tìm giá trị của tham số m để hàm số y = mx3 + 2(m – 1)x2 – (m + 2)x + m đạt cực tiểu tại x = 1 .

Bài 7. Tìm giá trị của tham số m để hàm số

*
cực tiểu tại x = 1.

Bài 8.

Xem thêm: Cách giải bài tập dòng điện không đổi và nguồn điện, công thức tính dòng điện không đổi

Tìm giá trị của tham số m để hàm số

*
cực đại tại x = -1. Hình thức 1: Tìm cực trị của hàm số Trắc nghiệm Tìm giới hạn của hàm số Trắc nghiệm Tìm tham số m để hàm số đạt cực đại tại điểm Mẫu 3: Biện luận theo m cực trị của hàm số Trắc nghiệm Biện luận về m cực trị của hàm số Mẫu 4: Các bài toán về cực trị của hàm số Kiểm tra cực trị của hàm số

Giới Thiệu Kênh Youtube VietJack

Xem thêm: áo khoác blazer nữ có tốt không

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí luyện thi THPT Quốc gia tại x-lair.com

Hơn 75.000 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán có đáp án Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa học có đáp án chi tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp ánHơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp ánKho trắc nghiệm các môn học khác