Hạt Hợp Thành Của Đơn Chất Là Gì ? Cho Ví Dụ Minh Họa Về Đơn Chất


Hôm nay hãy cùng x-lair.com tìm hiểu một số khái niệm cơ bản trong hóa học như Thế nào là nguyên tố, hợp chất, phân tử và khối lượng phân tử. Việc nắm bắt những kiến ​​thức chuyên sâu này chắc chắn sẽ giúp bạn có nền tảng vững chắc cho quá trình học tập sau này.

Bạn đang xem: Hạt Hợp Thành Của Đơn Chất Là Gì ? Cho Ví Dụ Minh Họa Về Đơn Chất

Bạn đang xem: Hạt hợp chất của đơn chất là gì?


Đơn tố là gì?

đơn chất

Các nguyên tố là những chất bao gồm một nguyên tố hóa học.

*
Các nguyên tố là những chất bao gồm một nguyên tố hóa học

Phân loại phần tử đơn

Các yếu tố có thể được chia thành hai loại là kim loại và phi kim loại.

Nguyên tố kim loại là chất dẫn nhiệt, dẫn điện và có màu óng ánh. Ví dụ: kim loại sắt, kim loại đồng, kim loại nhôm... Nguyên tố phi kim là nguyên tố trái ngược với nguyên tố kim loại. Chúng là chất cách nhiệt, cách điện và không bắt ánh kim. Ví dụ về các nguyên tố phi kim như khí oxi, khí clo, khí natri, v.v.

*
Các chất có thể được chia thành hai loại là kim loại và phi kim loại

Đặc điểm cấu trúc của phần tử

Phần tử bao gồm hai đặc điểm cấu trúc chính như sau:

Thứ nhất, trong nguyên tố kim loại, các nguyên tử được sắp xếp chặt chẽ với nhau và thống nhất với nhau theo một trật tự và quy luật nhất định. Thứ hai, đối với một nguyên tố phi kim, các nguyên tử thường liên kết với nhau. theo một số nhất định và thường là 2. Ví dụ: khí oxi có công thức hóa học (O_{2}), khí nitơ là (N_{2})...

*
Cấu trúc của một yếu tố duy nhất

một kết nối là gì?

kết nối

Hợp chất là chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Ví dụ: nước có công thức hóa học là (H_{2}O) gồm 2 nguyên tố hóa học là hydro và oxy, axit sunfuric có công thức hóa học là (H_{2}SO_{4}) gồm 3 nguyên tố hóa học là hydro, lưu huỳnh và oxy...

*
Hợp chất là chất được tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên

phân loại tổng hợp

Hợp chất được chia làm 2 loại là hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ

Hợp chất vô cơ là hợp chất trong đó không có nguyên tử cacbon. Trong một số trường hợp đặc biệt, hợp chất không chứa nguyên tử cacbon là hợp chất vô cơ như muối cacbonat ((CO_{2})), axit cacbonic ((H_{2}CO_{3})), cacbon đioxit ((CO_{2 }) ))... Hợp chất hữu cơ là những hợp chất chứa nguyên tử cacbon như (CH_{3}–OH) (rượu mentyl), (CH_{2}=CH–CH_{3}) (propene)...

Đặc điểm cấu tạo của hợp chất là các nguyên tố trong hợp chất liên kết với nhau theo một trật tự và mối quan hệ nhất định.

phân tử

Định nghĩa phân tử là gì?

Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất đó.

*
Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất đó.

Phân biệt giữa nguyên tử và phân tử

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, không thể phân chia nữa và là thành phần cơ bản nhất của vật chất, phân tử gồm một hoặc một số nguyên tử liên kết với nhau.

Ví dụ: Cl là nguyên tử, (Cl_{2}) là phân tử.

Khối lượng phân tử là gì?

Khối lượng phân tử là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị cacbon (đvC), bằng tổng khối lượng nguyên tử của các nguyên tử trong phân tử.

trạng thái của chất

Xem thêm: boot cao cổ có tốt không

Ta có thể hiểu, các trạng thái của vật chất là các dạng khác nhau của vật chất. Trạng thái của vật chất có thể được chia thành ba dạng: rắn, lỏng và khí.

Trạng thái rắn là trạng thái mà một chất có hình dạng và thể tích xác định như kim cương, đá viên, muối, đường, v.v. thủy ngân...Khí là trạng thái mà chất không xác định được thể tích, hình dạng. Ví dụ như khí oxy, khí clo, khí carbon dioxide, v.v.

bài tập ví dụ

Tính khối lượng mol của:

a) Khí cacbonic có phân tử gồm 1 C và 2 O.

b) Khí metan, biết phân tử có 1 C và 4 H.

c) Axit nitric có phân tử là 1 H, 1 N và 3 O.

d) Kali pemanganat (Kalium Pemanhanat), biết các phân tử 1 K, 1 Mn và 4 O.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Đà Nẵng Dot Com, Tuyển Sinh Trực Tuyến

hướng dẫn giải

a) Nguyên tử khối của C = 12; khối lượng nguyên tử của O = 16

=> phân tử khối của khí cacbonic là: 12 + 16 x 2 = 44 (đvC)

b) Nguyên tử khối của C = 12; khối lượng nguyên tử của H = 1

=> phân tử khối của khí metan là: 12 + 1 x 4 = 16 (đvC)

c) Khối lượng nguyên tử H = 1, N = 14, O = 16

=> Phân tử khối của axit nitric là: 1 + 14 + 16 x 3 = 63 (đvC)

d) Nguyên tử khối của K=39, Mn=55, O=16.

=> Phân tử khối của Kali pemanganat là: 39 + 55 + 16 x 4 = 158 (đvC)

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và trả lời câu hỏi nguyên tố là gì, hợp chất là gì và phân tử khối của phân tử. Hi vọng các bạn đã có những giây phút học tập bổ ích cùng x-lair.com!


Để lại câu trả lời Hủy trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm: hoa trang tri có tốt không