kịch bản chương trình hội nghị tổng kết công tác đảng

Đối với mỗi chương trình hội nghị đều cần phải có kịch bản viết sẵn, kịch bản chương trình hội nghị sẽ có đầy đủ các nội dung quan trọng liên quan đến hội nghị như cách thức tổ chức buổi lễ, giới thiệu khách mời, bài phát biểu của các thành viên tham gia hội nghị, công bố khen thưởng… .Lời dẫn chương trình hội nghị đòi hỏi sự nghiêm túc và chững chạc từ người dẫn chương trình nhằm giúp các hoạt động trong hội nghị diễn ra thuận lợi và thành công. Vậy mẫu kịch bản hội nghị đối thoại doanh nghiệp như thế nào? Hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Mẫu kịch bản hội nghị đối thoại doanh nghiệp [chi tiết 2023]
Mẫu kịch bản hội nghị đối thoại công việc [Chi tiết 2023]

1. Mẫu kịch bản chương trình hội nghị số 1

I. Tuyên bố lí do – giới thiệu đại biểu.

Bạn đang xem: kịch bản chương trình hội nghị tổng kết công tác đảng

Kính thưa toàn thể cán bộ - giáo viên - nhân viên toàn trường.

Năm học 2021-2022 là năm học có nhiều ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước: là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời cũng là năm tiếp tục công cuộc đổi mới. Quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục thi đua thực hiện Chỉ thị số 06 CT-TW của Bộ Chính trị và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện học sinh tích cực”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, được sự nhất trí, chỉ đạo của PGD - ĐT Quận …………., được sự nhất trí của chi bộ Đảng, nhà trường …………. tổ chức Hội nghị CNVCLĐ năm học 2021 - 2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết: Quy chế dân chủ năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, và đồng thời ký cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn với nhà trường, phát động phong trào thi đua và giải đáp thắc mắc của cán bộ, viên chức nhà trường, giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Để buổi hội thảo hôm nay thành công tốt đẹp, chúng ta đã có sự tham gia đông đảo của các đồng chí Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên trong nhà trường. Vì vậy, chúng tôi cung cấp một sự chào đón nồng nhiệt.

II. Bầu nhóm chủ tọa - ban thư ký.

Để duy trì Hội nghị cán bộ công nhân viên chức hôm nay, chúng ta cần bầu Chủ tọa và đoàn thư ký Hội nghị.

– Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị ngày…….., thay mặt Ban tổ chức, tôi xin trình bày đề xuất Tổ chủ tọa và Tổ thư ký gồm các vị sau:

1. Đoàn chủ trì: Dự kiến ​​giới thiệu với số lượng 3 đ/c:

1- Đ/c…………….. – Hiệu trưởng nhà trường.

2- Đ/c…………….. – CTCĐ – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

3- Đ/c…………….. – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

2. Ban thư ký: Dự kiến ​​giới thiệu với số lượng 1 đ/c:

Đó là đ/c:……………..- Giáo viên chuyên môn.

– Sau đó xin ý kiến ​​hội nghị, nếu hội nghị nhất trí biểu quyết (biểu quyết bằng giơ tay).

- Có ai có ý tưởng nào khác? (Không một ai).

* Bế mạc: Như vậy 100% thành viên trong hội nghị chúng ta nhất trí bầu chủ tọa và thư ký theo lịch họp của Hội đồng quản trị.

Vì vậy, chúng tôi đề nghị chúng tôi nồng nhiệt chúc mừng bạn.

– Và sau đây, tôi xin trân trọng kính mời Tổ chủ trì, Tổ thư ký lên làm việc.

* Thưa toàn thể Đoàn Chủ tịch, Thưa toàn thể Hội nghị, Thừa sự phân công của Đoàn Chủ tịch, tôi xin phép được điều hành chương trình của Hội nghị hôm nay.

– Trước khi vào nội dung chính của ngày hôm nay, tôi xin thông qua chương trình của hội nghị.

1. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB - CC - VC, việc triển khai thực hiện. quy chế dân chủ của nhà trường năm học 2019-2020.

2. Phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

3. Nhận xét, thảo luận và góp ý bổ sung cho kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

4. Thông qua dự thảo quy chế dân chủ năm học 2021-2022.

5. Thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ,

6. Thông qua Bộ quy tắc ứng xử, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử năm học 2021 - 2022.

7. Các ý kiến ​​đóng góp góp ý xây dựng vào dự thảo Quy chế dân chủ và Quy chế chi tiêu nội bộ.

8. Hiệu trưởng lên nhận xét.

9. Thông qua báo cáo tổng kết của Ban thanh tra nhân dân và cam kết trách nhiệm giữa công đoàn với nhà trường.

10. Thông qua Quy chế phối hợp công đoàn với nhà trường.

11. Cuối cùng, hội nghị được nghe Hiệu trưởng phát động phong trào thi đua và thông qua kế hoạch phối hợp giữa nhà trường và ban chấp hành công đoàn về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Trên đây là toàn bộ nội dung được triển khai trong Hội nghị hôm nay.

III. Tiến hành nội dung hội nghị.

Đầu tiên . Kính thưa chủ tịch - Kính thưa toàn thể quý vị.

– Đi vào nội dung chính của hội nghị hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời đ/c…………….., Hiệu trưởng nhà trường lên báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của nhà trường. Đảng, pháp luật nhà nước và đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học năm học 2020-2021 và triển khai kế hoạch thực hiện năm học 2021-2022.

Vì vậy xin trân trọng và chào đón Mr.

– Vừa qua tại hội nghị, chúng ta đã được nghe đồng chí…………………….. thông qua báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng, đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường năm học 2019 – 2020.

* Tiếp thu ý kiến: Đ/c…………….. thay mặt BGH nhà trường tiếp thu các ý kiến ​​góp ý và giải đáp những thắc mắc, kiến ​​nghị của giáo viên - nhân viên trong nhà trường.

3. Kính thưa Hội nghị, để đảm bảo quyền dân chủ trong việc thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời đ/c…………….. – CTCĐ – Phó Hiệu trưởng Nhà trường thông qua dự thảo Quy chế dân chủ và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường năm học 2021-2022.

Vì vậy xin trân trọng và chào đón Mr.

4 . Kính thưa các bạn, vừa qua Hội nghị chúng ta đã nghe dự thảo Quy chế dân chủ và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021-2022.

Xin trân trọng kính mời quý vị thông qua Bộ quy tắc ứng xử, Quy chế làm việc và nội quy nhà trường năm học 2021-2022.

– Sau đây, xin mời các đồng chí tham gia góp ý để bổ sung vào dự thảo Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy tắc ứng xử, Quy chế làm việc và Quy chế nội bộ. của trường năm học 2021-2022.

Xin mời Hội nghị cho ý kiến.

5. Đ/c Thủy lên để tiếp thu các ý kiến ​​đóng góp của hội nghị.

6. Thưa hội nghị, sau một năm triển khai hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Hội nghị CB - CC - VC năm học 2019 - 2020 đã được bầu ra để theo dõi, giám sát các hoạt động của nhà trường.

Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Trưởng ban thanh tra nhân dân thông qua báo cáo tổng kết và chương trình hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học 2020-2021.

Vì vậy xin trân trọng và chào đón Mr.

7. Kính thưa toàn thể hội nghị, để chỉ đạo tốt các mặt hoạt động của Nhà trường và thực hiện cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và Nhà trường, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời Ông.. – HĐCĐ Nhà trường, thông qua Quy chế hoạt động công tác phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường.

Trân trọng và kính chào.

Vừa rồi Hội nghị chúng ta đã được nghe bản cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và nhà trường, xin mời các ý kiến ​​sau đây.

(Lưu ý: Nếu các thành viên trong Hội nghị nhất trí với bản cam kết thì tiến hành mời từng cá nhân lên ký cam kết thực hiện).

Sau đây, xin mời các đồng chí ký cam kết mà Hội nghị vừa thông qua. BGH ký trước, sau đó là giáo viên, nhân viên.

số 8. Kính thưa hội nghị, để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đã đề ra. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời đ/c…………….. – Hiệu trưởng nhà trường lên phát động phong trào thi đua và thông qua kế hoạch phối hợp giữa Nhà trường và BCH Công đoàn về việc triển khai phong trào thi đua. thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022. Vậy xin trân trọng kính mời đ/c.

9. Các bạn thân mến, chương trình Hội nghị CB-CNV năm học 2021 - 2022 đã hoàn thành công việc của Hội nghị. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c……………..- Thư ký Hội nghị lên thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Trân trọng và kính chào.

Xin ý kiến ​​đại hội, có ai có ý kiến ​​gì khác không? (Không ai) – biểu quyết (Giơ tay).

Vì vậy, cảm ơn các bạn! Như vậy 100% các thành viên tham dự hội nghị đã nhất trí với nghị quyết của hội nghị đã được thông qua.

Vậy xin đại hội hãy cho một tràng pháo tay để chúc mừng Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

11. Đóng:

Kính thưa quý vị đại biểu, toàn thể các đồng chí có mặt trong Hội nghị, sau một thời gian làm việc hết sức khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị cán bộ viên chức trường đại học …………. Năm học 2021 - 2022 đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tại Hội nghị đã được lắng nghe nhiều ý kiến ​​đóng góp quý báu nhằm xây dựng Nghị quyết Hội nghị nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ đề ra. Công tác phục vụ năm học 2021-2022 đã đề ra và đến nay đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt BGH nhà trường, BCH Công đoàn trường xin gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ - giáo viên - nhân viên trong nhà trường. Cuối cùng, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời chúc toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên trong trường mạnh khỏe, hạnh phúc - Xin chân thành cảm ơn.

2. Hướng dẫn viết kịch bản chương trình hội nghị

I. Nghi lễ:

1/ Chào cờ:

2/ Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu:

3/ Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị:

4/ Các em học sinh tặng hoa Đoàn chủ tịch:

5/ Phát biểu của đại diện sinh viên chúc mừng đại hội:

6/ Đoàn chủ tịch tặng quà các em đến chúc mừng:

II. NỘI DUNG :

1/ Phát biểu khai mạc:

2/ Thông qua báo cáo tổng kết 5 năm biểu dương điển hình tiên tiến

3/ Báo cáo tham luận của tập thể, cá nhân:

3.1 Tập thể:

3.2. Cá nhân:

* Mời đại biểu giải lao:

4/ Công bố quyết định khen thưởng:

4.1. Phê duyệt quyết định tặng Bằng khen của UBND tỉnh:

4.2. Thông qua quyết định tặng giấy khen của UBND huyện:

5/ Bài phát biểu của lãnh đạo huyện, tỉnh:

5.1. Phát biểu của lãnh đạo huyện:

5.2. Phát biểu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long:

6/ Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn….:

7/ Hưởng ứng đợt phát động phong trào thi đua yêu nước của UBMTTQVN huyện Trà Ôn:

8/ Thông báo danh sách đại biểu dự Đại hội thi đua tỉnh Vĩnh Long lần thứ V… tại…:

III. KẾT THÚC:

1/ Phát biểu bế mạc hội nghị:

2/ Trả lời từ:

3/ Chào cờ bế giảng

3. Mẫu kịch bản chương trình hội nghị số 2

1. Chào cờ

Nghiêm khắc…. Chào cờ....

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

Kính thưa….

Thực hiện Công văn số…… hướng dẫn Công đoàn cơ sở tiến hành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm…. . Được sự chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo cơ quan....., hôm nay lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan ………… tổ chức Đại hội cán bộ, công chức cơ quan ………….. , để xem xét lại Nghị quyết của Đại hội. họp đề ra năm……., xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm ………… và kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ…….

Về tham dự Hội nghị, thay mặt Ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu:

 • Về phía Đoàn Viên chức Thành phố có:

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

 • Về phía đại lý có:

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Cùng toàn thể cán bộ công nhân viên………..

Gợi ý được chào đón nồng nhiệt.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

Kính thưa Hội nghị!

Để Hội nghị thành công, Hội nghị cử ra Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị.

Kính thưa Hội nghị, căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan …. và hướng dẫn của cấp trên, Đoàn Chủ tịch Hội nghị Cán bộ, Công chức cơ quan…… được cử với số lượng…. Mọi người. Ban tổ chức xin ý kiến ​​Hội nghị về quân số.

Đề nghị các Đại biểu thống nhất số lượng đoàn. Chủ toạ Đại hội là ….. người đề nghị biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý biểu quyết.

Đề nghị các đại biểu có ý kiến ​​khác.

Như vậy, Đại hội thống nhất Đoàn Chủ tịch Đại hội là 3 người. Đề nghị Hội nghị tiếp tục giới thiệu các Ủy viên Đoàn Chủ tịch.

Kính thưa Hội nghị, Ban Tổ chức mong các đồng chí đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch. Ban Tổ chức xin ý kiến ​​Hội nghị.

BTC dự kiến ​​các đại biểu sau tham gia Đoàn Chủ tịch:

Đầu tiên. ………………………………………………
2.………………………………………………
3.……………………

BTC xin ý kiến ​​Hội nghị.

Các đại biểu nhất trí với danh sách đề nghị của Chủ tọa Hội nghị cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý biểu quyết.

Đề nghị các đại biểu có ý kiến ​​khác.

Tờ trình Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh sự nhất trí cao của các đại biểu.

Tôi xin trân trọng kính mời Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị.

 • Đoàn chủ tịch làm việc

Kính thưa Hội nghị!

Để ghi lại diễn biến tại Hội nghị và giúp Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị thành công tốt đẹp, Đoàn Chủ tịch Hội nghị xin trân trọng giới thiệu đồng chí……………………, là Thư ký Hội nghị. Đoàn Chủ tịch xin ý kiến ​​của Hội nghị.

4. Tiến hành Đại hội đồng

Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu và mời…………………… lên khai mạc Hội nghị.

5. Quốc hội nghe báo cáo

Kính thưa…………………………

Trong …………, cơ quan đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của ………… Với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên…. Vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm…….

Tôi xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời đồng chí…………………… đọc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức hàng năm, phương hướng nhiệm vụ năm…… ……

Xin chân thành cảm ơn đ/c………… đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm ….. và phương hướng, nhiệm vụ…….

Xin cảm ơn các bạn đã chú ý đến Hội thảo.

Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí …………. báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm……. và phương hướng hoạt động của Thanh tra nhân dân năm học …………

Giữa giờ nghỉ giải lao.

 • Thảo luận tại đại hội

Kính thưa……………..

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm……và hoàn thành kế hoạch năm…………., Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí đại biểu tập trung suy nghĩ và phát biểu với tinh thần trách nhiệm . trách nhiệm, với tinh thần xây dựng góp phần làm cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

Căn cứ vào từng chủ đề thảo luận, tóm tắt chủ đề và giới thiệu đại biểu tham gia thảo luận.

Cuối mỗi phần trình bày, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày tóm tắt và cảm ơn.

 • Tiếp thu các ý kiến ​​từ Hội nghị

Kính thưa Quốc hội!

Hội nghị đã nghe các ý kiến ​​phát biểu của các đại biểu, các ý kiến ​​phát biểu của lãnh đạo……..

 • Ý kiến ​​chỉ đạo cuộc họp của cấp trên (Nếu có)

Giới thiệu đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến.

 • Kiện toàn Ban thanh tra nhân dân

Kính thưa Hội nghị!

Sau 2 năm hoạt động đến nay, nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân đã hết. Để tiếp tục giám sát Nghị quyết Đại hội và hoạt động của……., Hội nghị đã tiến hành kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ…….. Tôi xin giới thiệu đồng chí……. tiếp tục điều hành đầy đủ Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ ………….

 • Thông qua Nghị quyết Đại hội

Kính thưa Quốc hội!

Đoàn Chủ tịch xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời đồng chí ………….. thay mặt Đoàn thư ký Hội nghị thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của năm học…… và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Xem thêm: giày quai hậu có tốt không

Kính thưa Quốc hội!

Hội nghị đã nghe các chỉ tiêu chủ yếu của năm…… và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Đoàn Chủ tịch xin ý kiến ​​Hội nghị.

Đề nghị các Đại biểu nhất trí với các chỉ tiêu chủ yếu của năm…….. và Dự thảo Nghị quyết của Hội nghị đưa ra biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý biểu quyết.

Đề nghị các đại biểu có ý kiến ​​khác.

Đoàn Chủ tịch trân trọng cảm ơn sự nhất trí cao của Hội nghị, Hội nghị đã giao nhiệm vụ cho Lãnh đạo, Ban Chấp hành công đoàn, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đã thông qua.

 • Bế mạc Đại hội

Kính thưa Quốc hội!

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đạt chất lượng cao. Hội nghị Cán bộ, Viên chức Cơ quan ….. đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị xin chân thành cảm ơn các vị khách quý, các đồng chí đã đến dự, chỉ đạo và đóng góp ý kiến ​​để Hội nghị thành công tốt đẹp. Kính mời các vị khách mời và các đồng chí đứng lên dự lễ bế mạc.

4. Mẫu kịch bản chương trình hội nghị số 3

Chuẩn bị kịch bản cho Hội nghị, Hội thảo

Chuẩn bị cho một hội nghị có thể là một quá trình dài. Ở bước chuẩn bị này, chúng tôi chỉ đề cập đến quá trình chuẩn bị cuối cùng trước khi bắt đầu vào nội dung chính của công tác tổ chức hội nghị.

Các công việc cụ thể như sau:

Trang trí khu vực tổ chức hội nghị: Treo băng rôn chào mừng khách mời, băng rôn dọc lối đi và các vị trí xung quanh, dải thảm đỏ lối đi,…

Kiểm tra việc lắp đặt sân khấu tại địa điểm:

Trang trí sân khấu với thảm đỏ, hoa tươi, backdrop,…

Lắp đặt thiết bị âm thanh, ánh sáng, trình chiếu

Khu vực dành cho đại biểu: Đặt biển tên, nước uống, bánh kẹo, hoa tươi, khăn trải bàn, sắp xếp chỗ ngồi ngay ngắn,…

Khu vực dành cho người tham dự khác: Sắp xếp chỗ ngồi gọn gàng, khoa học,…

Khu vực lễ tân: Sắp xếp bàn ghế, nước uống, bánh kẹo, tài liệu,… cho khách khi tham gia sự kiện.

Sau khi kiểm tra các khu vực, bộ phận lễ tân đón khách tham dự, hướng dẫn khách vào sảnh, phát tài liệu cho khách (nếu có).

Thực hiện kịch bản tổ chức Hội nghị

Đây là phần trọng tâm của mẫu kịch bản chi tiết hội nghị, hội thảo nên các bộ phận cần phối hợp với nhau để sự kiện diễn ra suôn sẻ.

MC lên giới thiệu chương trình, đại biểu và tuyên bố lí do

Đại diện khách mời phát biểu khai mạc chương trình

Ban chủ trì điều hành chương trình (nếu có). Nếu hội nghị nhằm mục đích trao đổi, giải quyết một vấn đề khó khăn nào đó, thường phải có người chủ trì hội nghị để điều hành, cân nhắc, điều tiết chương trình, tránh xung đột. xung đột hoặc đi quá xa nội dung cuộc họp.

Nếu chương trình diễn ra trong thời gian dài, bạn nên sắp xếp một vài tiết mục văn nghệ để không khí thoải mái hơn, hoặc giải lao giữa giờ và ăn nhẹ, v.v.

Đại diện khách mời phát biểu bế mạc chương trình

MC tuyên bố kết thúc chương trình

Kết thúc kịch bản Tổ chức hội thảo

Lễ tân tiễn khách

Tháo dỡ, thu dọn thiết bị

Dọn dẹp nơi tổ chức sự kiện

Sắp xếp, kiểm tra, nghiệm thu đồ dùng mượn, thuê v.v.

Trên đây là kịch bản hội nghị, hội thảo chi tiết và cụ thể mà VnDoc đã tổng hợp. Công việc của bạn sẽ là hiện thực hóa những thông tin trên để có thể tổ chức một chương trình hội nghị thành công và hấp dẫn.

5. Kịch bản Hội nghị số 4

Ổn định tổ chức, văn hóa, chào mừng:

Đã đến giờ khai mạc hội nghị. Xin mời quý vị vào hội trường ổn định để làm lễ khai mạc.

Lễ

1. Chào cờ

Mời toàn thể đại biểu đứng dậy chào cờ.

(Phát băng hát quốc ca).

Lễ chào cờ kết thúc. Vui lòng ngồi xuống.

2. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu: (Điều hành MC)

 • Thưa quý vị:

Trình diễn Kế hoạch số 13/KH-HĐĐTT ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Căn cứ Kế hoạch số 106/KH-HĐ.TĐKT ngày 14/7/2014 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua các cấp tỉnh Vĩnh Long lần thứ IV.

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả, thành tựu và tác động của phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua (20… – 20…). Đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới tiêu biểu trong ngành, lĩnh vực, các tầng lớp nhân dân, dân tộc, thành phần kinh tế. Qua đó tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực to lớn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trà Ôn đề ra. Nhiệm kỳ thứ mười một, nhiệm kỳ 20… – 20….

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của các ngành lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hôm nay, được sự chấp thuận của Huyện ủy, UBND huyện cho phép Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thực hiện phong trào thi đua yêu nước huyện Trà Ôn lần thứ V năm 2015.

 • Về tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến hôm nay, thay mặt Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu:

Đại biểu tỉnh: Giới thiệu:

Ông nội:………………………………………………………………………..

Ông nội:………………………………………………………………………..

Ông nội…………………………………………………………………………

đại biểu cấp huyện : Giới thiệu:

Ông nội: ……………………………………………………………………

Ông nội: ………………………………………………………………………..

Ông nội: ………………………………………………………………………..

Xin trân trọng giới thiệu: Đến tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến Hôm nay có thành viên trong nhóm Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, các đồng chí trong ban tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện, các đồng chí lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và phóng viên đài truyền thanh huyện đã đến ghi hình và đưa tin về hội nghị. Tin tức.

Tại hội nghị, chúng ta rất vui mừng có…….. đại diện các tập thể đơn vị, cá nhân, các điển hình tiên tiến tiêu biểu cho các ngành, lĩnh vực, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các thành viên trong cộng đồng. Phần kinh tế do các ban ngành cấp huyện và cấp cơ sở trong huyện bình chọn. (Xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu đến dự hội nghị hôm nay.)

Ban tổ chức buổi lễ cũng xin ghi nhận và cảm ơn các cơ quan, đơn vị sau:

– ………………………………………………………………………………………;

– ………………………………………………………………………………………………;

– ………………………………………………………………………………………;

Tham dự và mang hoa chúc mừng Hội nghị. Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu của các cơ quan, đơn vị đã đến chúc mừng Hội nghị hôm nay, góp phần làm cho Hội nghị thêm long trọng. Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều!

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Hội nghị

Kính thưa quý vị đại biểu:

Để công tác lãnh đạo, điều hành Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Trà Ôn lần thứ III năm 20... thành công tốt đẹp, thay mặt Ban tổ chức Hội nghị, tôi xin thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Hội nghị:

 • Đoàn Chủ tịch trân trọng giới thiệu và kính mời:

Ông nội: ……………………………………………………………………….

Ông nội: ……………………………………………………………………….

Ông nội: ……………………………………………………………………….

 • Thư ký giới thiệu:

Ông nội: ……………………………………………………………………….

Ông nội: ……………………………………………………………………….

Trân trọng kính mời các đồng chí Đoàn Chủ tịch, Thư ký vào vị trí. Xin vui lòng chào đón!

4. Học sinh quyên góp cho đoàn chủ tịch

Tiếp theo chương trình xin mời các em học sinh đại diện cho Đội Thiếu niên Tiền phong huyện lên dâng hoa Bác Hồ kính yêu và tặng hoa Đoàn chủ tịch.

Xin cảm ơn những lẵng hoa tươi thắm của quý vị đã đem lại niềm vui cho Hội nghị.

5. Phát biểu của đại diện sinh viên chúc mừng đại hội

Kính thưa quý vị đại biểu và các đồng chí.

Được vinh dự mang lẵng hoa chúc mừng Hội nghị thành công tốt đẹp, em:……học sinh lớp:……trường:……………… có đôi lời phát biểu chúc mừng Hội nghị hôm nay. Hãy mời tôi.

Cảm ơn.

6. Đoàn chủ tịch tặng quà các em học sinh đến chúc mừng

Thưa quý vị:

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em, Ban tổ chức còn có phần quà dành cho các em đến chúc mừng Hội thảo.

Thưa ông: ………… sẽ tặng món quà này cho ông. Xin mời ông.

Xin cảm ơn Thầy: ………… và gửi lời cảm ơn đến các em học sinh, chúc các em học tập và làm việc chăm chỉ đạt kết quả cao.

 • Kính thưa quý vị đại biểu: Về nội dung chương trình hội nghị: Theo thư mời của Ban tổ chức gửi đến quý vị đại biểu xin không thông qua.

Nội dung

1. Phát biểu khai mạc

MC mời ông…………………….

Kính thưa: Đoàn chủ tịch.

Kính thưa toàn thể quý đại biểu tham dự hội nghị:

Để đi vào chương trình Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Trà Ôn lần thứ III năm 20… xin trân trọng kính mời đồng chí:…………………….. phát biểu khai mạc Hội nghị.

(Trân trọng của bạn – Cảm ơn bạn).

2. Thông qua báo cáo tổng kết 5 năm biểu dương điển hình tiên tiến

MC mời ông ………….

Kính thưa đoàn chủ tịch.

Thưa quý vị:

Tổng hợp đánh giá kết quả của phong trào thi đua yêu nước 5 năm 20 năm qua (20… – 20…), đồng thời biểu dương thành tích của tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới tiêu biểu trong ngành, lĩnh vực và các tầng lớp nhân dân. các ngành kinh tế trên địa bàn huyện. Xin ………… thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và triển khai công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 20… – 20…

(Trân trọng của bạn – Cảm ơn bạn).

3. Báo cáo tham luận của tập thể, cá nhân

 • tập thể:
  • Tham luận của ấp Tường Nghĩa, xã Thới Hòa về phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa (TĐKXDDVH) ở khu dân cư và nếp sống văn minh nơi công cộng:

Kính thưa quý vị đại biểu: Thực hiện phong trào thi đua văn hóa ở khu dân cư và nếp sống văn minh nơi công cộng theo tinh thần chỉ thị 01/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Long. Thời gian qua, Ban vận động ấp Tường Nghĩa, xã Thới Hòa đã tích cực vận động nhân dân tham gia thực hiện, xây dựng ấp văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí mới và nay là xây dựng mô hình ấp văn hóa theo tiêu chí mới. người mẫu. Sau đây xin trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo UBND ấp Tường Nghĩa, xã Thới Hòa lên báo cáo và thảo luận.

(Trân trọng của bạn – Cảm ơn bạn).

  • Tham luận của CLB Khuyến nông xã Xuân Hiệp về mô hình kinh tế hiệu quả:

Kính thưa quý vị đại biểu: Tiếp theo chương trình xin kính mời quý vị đại biểu CLB Khuyến nông xã Xuân Hiệp bàn về mô hình làm ăn kinh tế hiệu quả.

(Trân trọng của bạn – Cảm ơn bạn).

 • Cá nhân:
  • Báo cáo tham luận về Phong trào hiến máu nhân đạo:

Kính thưa quý vị đại biểu: hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện bằng tấm lòng nhân ái của mỗi chúng ta đối với người bệnh. Những năm qua, thực hiện phong trào hiến máu nhân đạo do UBND huyện Trà Ôn phát động, Hội Chữ thập đỏ xã Nhơn Bình đã phát huy vai trò tham mưu tốt cho UBND xã vận động nhân dân trong xã tích cực tham gia hiến máu nhân đạo. tham gia chiến dịch. tham gia hiến máu tình nguyện, hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Tại hội nghị điển hình tiên tiến hôm nay xin mời anh Đoàn Văn Sáu - ấp Kinh số 1, xã Nhơn Bình lên trao đổi về phong trào hiến máu nhân đạo của xã.

(Trân trọng của bạn – Cảm ơn bạn).

  • Bài thuyết trình về Phong Trào Chuyển Đổi Kinh Tế:

Kính thưa quý vị đại biểu: Tiếp theo chương trình xin mời ông Bùi Minh Trung - Thôn Tân Thành, xã Lục Sĩ Thành lên nói chuyện về phát triển kinh tế gia đình hiệu quả.

(Trân trọng của bạn – Cảm ơn bạn).

  • Bài thuyết trình về kinh nghiệm giảng dạy.

Kính thưa quý vị đại biểu: Tiếp theo chương trình tôi xin mời thầy Mai Thanh Nhàn - Trường THCS Thới Hòa lên trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

(Trân trọng của bạn – Cảm ơn bạn).

4. Công bố quyết định khen thưởng

 • Phê duyệt quyết định tặng Bằng khen của UBND tỉnh:

Kính thưa quý vị đại biểu!

Nhằm kịp thời biểu dương thành tích tiêu biểu của các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 20…-20….

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của buổi lễ, xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời: Ông:…………… lên công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt. qua nhiều năm.

(Trân trọng của bạn – Cảm ơn bạn)

 • Thông qua quyết định tặng giấy khen của UBND huyện:

Tiếp theo chương trình: xin…………………… thông qua quyết định của UBND huyện về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 20… – 20…

(Trân trọng của bạn – Cảm ơn bạn).

5. Phát biểu của Lãnh đạo Huyện, Tỉnh

 • Phát biểu của lãnh đạo huyện:

Kính thưa quý vị đại biểu:

Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Lê - Bí thư Huyện ủy Trà Ôn lên phát biểu chỉ đạo.

(Trân trọng của bạn – Cảm ơn bạn).

 • Phát biểu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long:

Kính thưa quý vị đại biểu:

Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Trà Ôn lần III năm 20…, chúng ta vinh dự được đón tiếp Ông…………………… – Phó Giám đốc Sở Nội vụ – Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh Vĩnh Long mời các bạn có ý kiến ​​đóng góp và hướng dẫn.

(Trân trọng của bạn – Cảm ơn bạn).

6. Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 20… – 20…

Kính thưa quý vị đại biểu:

Trong 5 năm qua (20… – 20…) hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do UBND huyện Trà Ôn phát động, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu ở các ngành, lĩnh vực, hoạt động. Nhân dân và các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện đạt được những thành tựu nổi bật. Để tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 20… – 20…, trân trọng kính mời………… phát động đợt thi đua.

(Trân trọng của bạn – Cảm ơn bạn).

7. Hưởng ứng phát động phong trào thi đua yêu nước của UBMTTQVN huyện Trà Ôn

Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Chiêu – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Trà Ôn thay mặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát biểu phát biểu phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn. đoạn 20… – 20….

(Trân trọng của bạn – Cảm ơn bạn).

8. Thông báo danh sách đại biểu dự Đại hội thi đua tỉnh Vĩnh Long lần thứ IV năm 20…

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông………… lên công bố danh sách đại biểu dự Đại hội thi đua tỉnh Vĩnh Long lần thứ IV năm 20….

(Trân trọng của bạn – Cảm ơn bạn).

Kết thúc

1. Diễn văn bế mạc Hội nghị

Kính thưa: Đoàn chủ tịch.

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu dự hội nghị.

Sau hơn một buổi làm việc khẩn trương với tinh thần và trách nhiệm, đến đây, Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Trà Ôn lần thứ III năm 20... đến đây là kết thúc. Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị, tôi xin trân trọng kính mời ThS.

(Trân trọng của bạn – Cảm ơn bạn).

2. Trả lời từ

Kính thưa quý vị đại biểu: Sau buổi gặp mặt điển hình tiên tiến huyện Trà Ôn lần thứ III năm 20... Tôi xin kết thúc tại đây, trước khi nói hết lời thay mặt Ban tổ chức Hội nghị, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu. các đại biểu khỏe mạnh. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQ huyện, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo UBND các xã và các thị trấn. cùng toàn thể các đại biểu dự hội nghị. Xin cảm ơn Ban giám đốc Bồi dưỡng trung tâm chính trị được huyện tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nhờ đội văn nghệ của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện phục vụ văn nghệ, xin cảm ơn phóng viên Đài truyền thanh huyện kịp thời đưa tin và ghi hình hội nghị. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực công tác.

3. Chào cờ bế mạc

Xem thêm: mẫu sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên có tốt không

Mời toàn thể đại biểu đứng lên dự lễ bế mạc.

Cuối cùng xin mời toàn thể quý vị dùng bữa cơm thân mật tại……Trân trọng kính mời!

Trên đây là Mẫu kịch bản hội nghị đối thoại doanh nghiệp [chi tiết 2023] mà ACC muốn giới thiệu đến bạn đọc. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích và giúp ích cho bạn đọc về vấn đề này!

5/5 - (4766 bình chọn)