Lai Một Cặp Tính Trạng Là Gì? Thế Nào Là Lai Một Cặp Tính Trạng Chuẩn Nhất


Đặc điểm đề cập đến các đặc điểm khác nhau của cấu trúc hình thái sinh học, đặc điểm sinh lý, thói quen hành vi, v.v. Bất kỳ sinh vật sống có nhiều đặc điểm.

Bạn đang xem: Lai Một Cặp Tính Trạng Là Gì? Thế Nào Là Lai Một Cặp Tính Trạng Chuẩn Nhất

Bạn đang xem: Cặp thuộc tính là gì?

một đặc điểm là gì?

Một số là hình thái (chẳng hạn như màu sắc, hình dạng hạt đậu), một số là sinh lý (chẳng hạn như nhóm máu ABO của con người, khả năng kháng bệnh của cây, khả năng chịu lạnh), một số là hành vi (chẳng hạn như sự hung dữ của chó, sự vâng lời), v.v. Trong di truyền học sau này của Mendel, các đặc điểm di truyền khác nhau được biểu hiện dưới dạng kiểu hình gọi là tính trạng.

x-lair.com chuyên trang trên Hơn 95.000 ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, tạo giá trị, lợi ích

--hoặc--

***

Tìm hiểu thêm

Chỉ tập trung vào một tính trạng trong số nhiều tính trạng, đó là phân tích gen của các tính trạng đơn vị, đã trở thành một phương pháp thông thường trong nghiên cứu di truyền.

một số đặc điểm tương phản là gì?

Các biểu hiện khác nhau của cùng một tính trạng ở cùng một cơ thể sinh vật gọi là các tính trạng tương phản.

Ngoài ra, các cá nhân khác nhau thường có những biểu hiện khác nhau về các đặc điểm đơn nhất, ví dụ, màu hoa đậu đỏ và trắng, hình dạng hạt tròn và méo, màu mắt của mọi người khác nhau và tông màu da khác nhau, v.v.

Trong di truyền học, sự sai khác tương đối giữa hai tính trạng của cùng một đơn vị gọi là cặp tính trạng tương phản. Khi Mendel nghiên cứu sự di truyền của các tính trạng đơn nhất, ông đã sử dụng các tính trạng tương phản với sự khác biệt rõ ràng để tiến hành các thí nghiệm lai.

Thế nào là lai một cặp tính trạng?

Lai tạo đề cập đến một con lai thuần chủng với một số đặc điểm tương phản và kết quả là con lai. Khi lai các loài khác nhau, con cái thu được đều là con lai.

Xem thêm: kẹp hồ sơ có tốt không

Phép lai giữa bố và mẹ mang tính trạng tương đối sẽ tạo ra hạt lai, không phân biệt tính trạng trội hay lặn, biểu hiện tính trạng trung gian của cả hai (trội không hoàn toàn) hoặc đồng thời biểu hiện tính trạng của cả bố và mẹ (đồng trội).

Sơ đồ não lai một cặp tính trạng

*

Theo Mendel, tính trạng biểu hiện ở con lai F1 được gọi là

Theo Mendel, tính trạng biểu hiện ở con lai F1 được gọi là tính trạng trội.

Thử nghiệm với hai thuộc tính

Thí nghiệm hạt đậu của Mendel kết hợp một hạt đậu hoa tím và một hạt đậu hoa trắng. Hạt đậu đầu tiên có hoa màu tím, hạt thứ hai có màu trắng tím và hạt thứ ba có màu trắng hoàn toàn. Không có lý do chính đáng nào để Mendel giải thích điều này.

Thí nghiệm lai hai cặp gen của Mendel

Từ kết quả thí nghiệm lai đậu Hà Lan, Mendel đi đến nguyên tắc: Các tính trạng tương đối có tính trạng trội và tính trạng lặn. Mặc dù có khá nhiều trường hợp ngoại lệ nhưng đây vẫn là một quy luật. Mendel đưa ra các giả thuyết khác dựa trên các nguyên tắc mà ông khám phá ra trong các thí nghiệm của mình. Ông cho rằng chất quyết định màu sắc của hoa đậu bướm (như trong tranh “Hoa bướm”) phải là đơn vị gen dạng hạt tồn tại trong tế bào, tức là yếu tố di truyền ổn định.

Ông tưởng tượng rằng trong tế bào cơ thể nhân tố di truyền tồn tại theo cặp, trong tế bào mầm nhân tố di truyền tồn tại đơn lẻ. Ví dụ: hạt phấn của đậu Hà Lan là tế bào mầm đực, các yếu tố di truyền tồn tại riêng rẽ. Trong tế bào cơ thể như rễ, thân, lá của cây đậu Hà Lan nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp. Nghĩa là, Mendel tin rằng màu sắc quan sát được của hoa được xác định bởi các yếu tố di truyền có liên quan.

Xem thêm: Hướng dẫn Brain Out Level 62: Các chữ cái Aebfc là gì, các chữ cái sau Aebfc là gì

Giải thích thí nghiệm lai 2 cặp tính trạng

Nếu sử dụng D để biểu thị nhân tố di truyền hoa đỏ thì đó là tính trạng trội, còn nếu sử dụng d để biểu thị nhân tố di truyền hoa trắng thì đó là tính trạng lặn. Theo cách này, thí nghiệm lai bướm-đậu có thể được giải thích như sau:

hoa rum × hoa trắng (Giống thuần chủng) dd dd (Tế bào cơ thể, nhân tố di truyền tồn tại theo cặp)↓ ↓ (lai)D d (tế bào mầm, nhân tố di truyền tồn tại riêng lẻ) \ /Dd (Kết hợp) Dd selfDD Dd dD dd

Vì cơ sở di truyền của cây rum bao gồm D và d, thế hệ con của nó (thế hệ thứ hai) có thể có hoa màu trắng (dd). Nghĩa là, các yếu tố di truyền lặn có thể không được biểu hiện trong sự lây truyền từ cha mẹ sang con cái. Nhưng nó ổn định và không biến mất.

Xem thêm: áo khoác jean nữ có tốt không