Lý Thuyết Phương Trình Trạng Thái Của Khí Lý Tưởng Và Bài Tập


I. KHÍ THẬT VÀ KHÍ Ý TƯỞNG

- Khí lý tưởng tuân theo chính xác các định luật Boyle-Mariot và Charles, còn khí thực chỉ xấp xỉ các định luật này.

Bạn đang xem: Lý Thuyết Phương Trình Trạng Thái Của Khí Lý Tưởng Và Bài Tập

Bạn đang xem: Phương trình trạng thái khí lý tưởng

- Khi không cần độ chính xác cao, ta có thể áp dụng các định luật về khí lí tưởng để tính áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí thực.

*

II. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng (HOẶC phương trình CLA-PERON)

\(pV = nRT = \frac{m}{M}RT\)

Trong đó:

+ \(p\): áp suất khí \(\left( {Pa} \right)\)

+ \(V\): thể tích khí \(\left( {{m^3}} \right)\)

+ \(R\): hằng số khí \(\left( {R = 8.31{\rm{ }}J/mol.K} \right)\)

+ \(m\): khối lượng vật chất \(\left( g \right)\)

+ \(M\): khối lượng mol khí \(\left( {g/mol} \right)\)

+ \(T\): nhiệt độ tuyệt đối \(\left( K \right)\)

III - ĐỊNH LUẬT GAY LỤC - KHẲNG ĐỊNH

1. Quá trình đẳng áp

Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi

2. Định luật Gay-Lussac

Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

\(V \sim T \to \frac{V}{T} = h/s\)

IV - CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG

Một đường đẳng áp là một đường thể hiện sự thay đổi thể tích theo nhiệt độ ở áp suất không đổi.


*

Trong hệ tọa độ (V,T), đường đẳng trọng là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Video mô phỏng đồ thị pVT của phương trình trạng thái khí lý tưởng

Q. TUYỆT ĐỐI KHÔNG

Xem thêm: lúp cô dâu có tốt không

- Từ hình trên ta thấy khi nhiệt độ dưới 0 K thì thể tích có giá trị âm, tức là không thể hoàn thành.

- Ken-vin đưa ra thang điểm bắt đầu bằng 0 K và gọi là 0 K không tuyệt đối.

Sơ đồ não phương trình trạng thái khí lý tưởng

*


*
Để lại bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ
bình chọn:
4.3 trên 24 phiếu bầu
Bài tiếp theo
Câu C1 trang 163 SGK Vật Lý 10

Giải câu C1 trang 163 SGK Vật Lý 10. Lượng khí chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 1' bằng quá trình nào? Viết biểu thức liên hệ giữa p1,V1 và p',V2.

Xem thêm: Định nghĩa Cyborg là gì? Tương lai của nhân loại: Thời đại của Cyborg

Bài 1 trang 165 SGK Vật Lý 10

Giải bài 1 trang 165 SGK Vật Lý 10. Thế nào là khí lí tưởng?

Bài 2 trang 165 SGK Vật Lý 10

Giải bài 2 trang 165 SGK Vật Lý 10 Lập phương trình trạng thái cho khí lí tưởng.

Bài 3 trang 165 SGK Vật Lý 10

Giải bài 3 trang 165 SGK Vật Lý 10 Viết biểu thức sự nở đẳng tích của chất khí

Bài 4 trang 165 SGK Vật Lý 10

Giải bài 4 trang 165 SGK Vật Lý 10. Khớp các quy trình được ghi chú ở bên trái.

Bài 5 trang 166 SGK Vật Lý 10

Giải bài 5 trang 166 SGK Vật Lý 10 Trong hệ tọa độ (V, T) biểu diễn đường thẳng

Bài 6 trang 166 SGK Vật Lý 10

Giải bài 6 trang 166 SGK Vật Lý 10. Mối quan hệ giữa áp suất,

Bài 7 trang 166 SGK Vật Lý 10

Giải bài 7 trang 166 SGK Vật Lý 10. Trong phòng thí nghiệm

Bài 8 trang 166 SGK Vật Lý 10

Giải bài 8 trang 166 SGK Vật Lý 10. Tính khối lượng riêng của không khí

Xem thêm: áo khoác blazer nữ có tốt không