Lý Thuyết Quá Trình Đẳng Tích Định Luật Sác-Lơ, Định Luật Charles (Sác


Ở bài trước các em đã tìm hiểu mối quan hệ định lượng giữa thể tích và áp suất trong quá trình đẳng nhiệt, vậy nếu thể tích không đổi thì nhiệt độ và áp suất có mối quan hệ như thế nào?

Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta hãy xem xét trong bài viết này quá trình đẳng lượng là gì? Công thức của một quá trình đẳng áp hay biểu thức của Định luật Charles được viết như thế nào?

Bạn đang xem: Lý Thuyết Quá Trình Đẳng Tích Định Luật Sác-Lơ, Định Luật Charles (Sác

I. Thế nào là quá trình đẳng áp?

Quá trình đẳng áp là quá trình thay đổi trạng thái khi thể tích không đổi.

Bạn đang xem: Quá trình đẳng tích của định luật Sachsen

*

II. định luật Charles

1. Thí nghiệm

- Theo dõi sự thay đổi áp suất của một lượng khí theo nhiệt độ trong quá trình đẳng tích.

Đo nhiệt độ của một lượng khí nhất định ở các áp suất khác nhau khi thể tích không đổi.

2. Định luật Charles

- Nói: Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

- Biểu thức của định luật Charles: Đẹp (không thay đổi)

- Gọi p1, T1 là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 1; p2, T2 là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 2; Chúng ta có:

III. đường đẳng áp

Đường đẳng tích là đường biểu thị sự thay đổi của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi.

*

- Trong hệ tọa độ (p, T), đường đẳng tích là đường thẳng nếu kéo dài thì đi qua gốc tọa độ.

- Đối với các thể tích khác nhau của cùng một chất khí ta có các đường đẳng tích khác nhau. Dòng trên tương ứng với khối lượng nhỏ hơn.

IV. Bài tập vận dụng công thức của quá trình đẳng tích, định luật Charles

* Bài 1 trang 162 SGK Vật Lý 10: một quá trình isometric là gì? Tìm một ví dụ về quá trình đẳng tích này.

° Giải bài 1 trang 162 SGK Vật Lý 10:

Quá trình đẳng áp là quá trình trong đó trạng thái của chất khí thay đổi trong khi thể tích không đổi.

- Ví dụ: Nung nóng một bình kín thì T tăng, p tăng nhưng V không đổi.

* Bài 2 trang 162 SGK Vật Lý 10: Viết hệ thức liên hệ giữa P và T trong quá trình đẳng tích của một lượng khí đã cho.

° Lời giải bài 2 trang 162 SGK Vật Lý 10:

- Mối quan hệ giữa P và T trong quá trình iso sản phẩm:

Đẹp

* Bài 3 trang 162 SGK Vật Lý 10: Định luật Charles của bang

° Giải bài 3 trang 162 SGK Vật Lý 10:

- Định luật Charles: Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

* Bài 4 trang 162 SGK Vật Lý 10: Phương trình nào sau đây KHÔNG phù hợp với định luật Charles?

A B C D

Xem thêm: hoa ban food có tốt không

° Giải bài 4 trang 162 SGK Vật Lý 10:

◊ Chọn câu trả lời: B.

- Theo định luật Charles: Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

- Công thức định luật của Charles: cỏ khô

* Bài 5 trang 162 SGK Vật Lý 10: Trong hệ tọa độ (p, T), đường thẳng nào sau đây là đường đẳng tích?

A. Cường điệu

B. Đường thẳng đi qua gốc tọa độ

C. Đường thẳng không đi qua gốc tọa độ

D. Đường thẳng cắt trục p tại điểm p = po

° Lời giải bài 5 trang 162 SGK Vật Lý 10:

◊ Chọn câu trả lời: B. Đường thẳng đi qua gốc tọa độ

* Bài 6 trang 162 SGK Vật Lý 10: Phương trình nào sau đây ĐÚNG khi so sánh với định luật Charles?

ABC

*
Đ.
*

° Lời giải bài 6 trang 162 SGK Vật Lý 10:

◊ Chọn câu trả lời: B.

* Bài 7 trang 162 SGK Vật Lý 10: Một thùng chứa một lượng khí ở nhiệt độ 30°C và áp suất 2 bar. (1 vạch = 105 Pa). Phải tăng nhiệt độ bao nhiêu độ để áp suất tăng gấp đôi?

° Lời giải bài 7 trang 162 SGK Vật Lý 10:

- Khi ở trạng thái 1: T1 = t1 + 273 = 30 +273 = 303 K; p1 = 2 thanh

- Khi ở trạng thái 2: T2 = ? ; p2 = 4 vạch

- Áp dụng biểu thức của định luật Charles cho phép biến đổi đẳng tích, ta có:

*
*
*

- Kết luận: Tăng nhiệt độ từ 303K lên 606K (từ 300C lên 3330C) để tăng gấp đôi áp suất

* Bài 8 trang 162 SGK Vật Lý 10: Một lốp ô tô chứa không khí có áp suất 5 bar và nhiệt độ 25°C. Khi xe chạy nhanh, lốp nóng lên khiến nhiệt độ không khí trong lốp tăng lên 50oC. Tính áp suất của không khí trong lốp lúc này.

° Giải bài 8 trang 162 SGK Vật Lý 10:

- Khi ở trạng thái 1: T1 = 25 + 273 = 2980 K; p1 = 5 vạch

- Khi ở trạng thái 2: T2 = 273 + 50 = 3230 K; p2 = ?

- Áp dụng hệ thức của định luật Charles cho phép biến đổi đẳng tích, ta có:

Xem thêm: ảnh trẻ con có tốt không

*
*

- Kết luận: áp suất của không khí trong lốp xe khi đó là 5,42.105Pa.

Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Toán Hình Học Lớp 10 , Tổng Hợp Công Thức Toán Lớp 10 Quan Trọng

Hy vọng với bài viết Quá trình đẳng áp, công thức tính định luật Charles và bài tập Trên đây là hữu ích cho bạn. Mọi góp ý và thắc mắc các bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết để Hay Học ghi nhận và hỗ trợ, chúc các bạn học tốt.