Một Người Mắt Cận Có Điểm Cực Viễn Cách Mắt 40Cm Và Điểm Cực Cận Cách Mắt 15Cm


Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Mắt cận thị có điểm viễn thị.

Bạn đang xem: Một Người Mắt Cận Có Điểm Cực Viễn Cách Mắt 40Cm Và Điểm Cực Cận Cách Mắt 15Cm

Bạn nhìn: Mắt cận thị có điểm viễn

A. rất xa tầm nhìn.

B. xa mắt hơn điểm cực viễn của mắt bình thường.

C. điểm gần mắt hơn điểm cực viễn của mắt bình thường.

D. xa mắt hơn điểm cực viễn của mắt.


*

Đặc điểm nào sau đây là của tật cận thị?

A. Điểm cực cận cách mắt quá xa. Điểm xa quá xa so với mắt

B. Điểm cực cận ở quá xa mắt. Đầu xa quá gần mắt

C. Điểm cực cận và điểm cực viễn nằm quá gần mắt.

D. Điểm cực cận và điểm cực viễn ở quá xa mắt.

Không thể nhìn rõ các vật ở xa hoặc gần? Điểm xa nhất Cv của mặt cận xa hơn hay gần hơn so với mắt bình thường?

Nối mỗi phần a), b), c), d) với mỗi phần 1, 2, 3, 4 để được câu đúng

a) Mắt bình thường có thể nhìn rõ những vật ở rất xa. Các đối tượng đó nằm trong

b) Khi nhìn một vật ở cực xa thì

c) Khi nhìn một vật ở điểm cực viễn thì mắt

d) Khi nhìn vật trong khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn thì ta

1. Mắt phải điều tiết mạnh nhất

2. Mắt cũng cần điều tiết để nhìn rõ mọi vật

3. Mắt chuẩn không cần chỉnh

4. Viễn điểm của mắt

Trong bất kỳ trường hợp nào sau đây. Mắt không điều chỉnh?

A. Nhìn vật ở cực xa.

B. Nhìn vật ở điểm cực cận.

C. Nhìn vật trong khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.

D. Nhìn vật đặt gần mắt hơn điểm cực cận.

Xem thêm: oppo a92 giá bao nhiêu có tốt không

Trong trường hợp nào sau đây mắt phải có điều tiết mạnh nhất?

A. Nhìn vật ở cực xa.

B. Nhìn vật ở điểm cực cận

C. Nhìn một vật giữa cực gần và cực xa

D. Nhìn vật đặt gần mắt hơn điểm cực cận.

Hoa bị cận thị có điểm cực viễn Cv cách mắt 40 cm. Bình cũng bị cận thị với điểm cực viễn Cv cách mắt 60 cm.

Một. Ai bị cận thị nặng hơn?

b. Hòa và Bình đều phải đeo kính để khắc phục tật cận thị. Kính được đeo sát vào mắt. Đó là loại thấu kính gì? Thấu kính của ai có tiêu cự ngắn hơn?

Mắt cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm, điểm cực cận cách mắt 20 cm.

a) Tìm tiêu cự và loại kính phải đeo để nhìn xa mà không phải điều chỉnh

b) Khi đeo kính cận thì nhìn rõ vật ở khoảng cách nào?

Điểm xa nhất so với mắt anh ta là

A. Gần hơn xa cuối mắt thường.

B. Bằng điểm cực viễn của mắt cận thị.

C. Ngoài điểm nhìn xa nhất của mắt thường.

Xem thêm: Các dạng bài toán đếm lớp 11 kèm lời giải, phương pháp giải các bài toán đếm

D. Bằng điểm cực viễn của mắt thường.

1/ So sánh mắt và máy ảnh về cấu tạo và ảnh của vật 2/ Thế nào là điểm cực cận Thế nào là điểm cực viễn Khoảng rõ của mắt là gì?

lớp học trực tuyến

Tiếng Anh 9 Toán 9- Ms. Ngọc Ngữ Văn 9- Ms. Thảo Toán 9- Mr. Thu Sinh học 9- Ms. Châu Hóa 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Ms. Hạnh

lớp học trực tuyến

Xem thêm: dienmaycholớn có tốt không

Tiếng Anh 9 Toán 9- Ms. Ngọc Ngữ Văn 9- Ms. Thảo Toán 9- Mr. Thu Sinh học 9- Ms. Châu Hóa 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Ms. Hạnh