Nêu Đặc Điểm Cấu Tạo Của Hợp Chất Hữu Cơ Là? Nêu Đặc Điểm Cấu Tạo Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ


Chúng ta đã biết hợp chất hữu cơ là gì. Đây là những hợp chất carbon. Vậy đặc điểm cấu tạo của hợp chất hữu cơ như hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử? Thứ tự liên kết của các nguyên tử trong phân tử và công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ là gì? Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ các bạn! Bây giờ chúng ta hãy lần lượt xem xét từng khái niệm trên.

Bạn đang xem: Nêu Đặc Điểm Cấu Tạo Của Hợp Chất Hữu Cơ Là? Nêu Đặc Điểm Cấu Tạo Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ

Bạn đang xem: Tính chất cấu tạo của hợp chất


I. Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử

Trong các hợp chất hữu cơ, C luôn có hóa trị IV, O luôn có hóa trị II và H luôn có hóa trị I. Các nguyên tử liên kết với nhau theo hóa trị của chúng và các liên kết được biểu thị bằng dấu gạch nối ( – ) giữa hai nguyên tử.

*

2. Chuỗi cacbon

Chuỗi carbon là liên kết giữa các nguyên tử carbon trong một hợp chất hữu cơ. Có ba loại chuỗi carbon: chuỗi thẳng, chuỗi phân nhánh và chuỗi vòng.

3. Thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

Trong hợp chất hữu cơ, các nguyên tử trong phân tử liên kết với nhau theo một trật tự xác định.

Ví dụ:

*

Cùng có công thức phân tử là C2H6O nhưng có 2 chất khác nhau là ancol etylic (lỏng) và đimetyl ete (khí). Chính thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử đã tạo ra các tính chất vật lý và hóa học khác nhau của rượu etylic và đimetyl ete.

II. Công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ

Công thức cấu tạo là công thức biểu thị đầy đủ các liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Công thức cấu tạo cho ta biết thành phần cấu tạo của một phân tử và thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

III. Giải bài toán về cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Câu hỏi 1. Chỉ ra lỗi sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng:

*

Phân công:

a) Lỗi là C còn 1 liên kết, O thiếu 1 liên kết.

b) Lỗi ở chỗ nguyên tử C thứ nhất thiếu 1 liên kết, Cl thừa 1 liên kết.

c) Sai lầm là C còn dư 1 liên kết, H còn dư 1 liên kết.

Viết lại các công thức cho đúng:

Xem thêm: giấy dán bếp có tốt không

*

Câu 2. Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br. Biết rằng brom có ​​hóa trị I.

Phân công:

*

Câu 3. Viết CTCT mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau: C3H6, C4H3, C5H10.

Phân công:

*

Câu 4. Công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

*

Phân công:

Phương trình a, c, d là CTCT của ancol etylic: C2H5OH Phương trình b, e là CTCT của đimetyl ete: CH3OCH3

Câu 5. Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 g chất A thu được 5,4 g H2O. Xác định CTPT của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.

Xem thêm: " Giải Tích Tiếng Anh Là Gì? Toán Học Giải Tích Tiếng Anh Là Gì

Phân công:

Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ A chỉ thu được nước và A chỉ có 2 nguyên tố nên A là hiđrocacbon.

Gọi CTPT của A là CxHy, ta có phương trình hoá học là:

2CxHy + (2x + y/2)O2 (t°) → 2xCO2 + yH2O

Số mol của A và H2O là:

nA = 3/30 = 0,1 (mol)nH2O = 5,4/18 = 0,3 (mol)

Theo phương trình ta có: nH2O = y/2.nCxHy

Xem thêm: adidas nizza có tốt không