Nitơ Hoá Trị Mấy - Nito (N) Hóa Trị Mấy


Câu trả lời đúng và câu trả lời cho câu hỏi "Hóa trị của N là gì?" cùng với kiến ​​thức sâu rộng chi tiết là tài liệu học tập vô cùng hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Bạn đang xem: Nitơ Hoá Trị Mấy - Nito (N) Hóa Trị Mấy

Bạn đang xem Hóa trị của nitơ là gì?

Trả lời câu hỏi: Hóa trị của N là gì?

- Nitơ có nhiều hóa trị

- Nitơ có hóa trị: II, III, IV...

Hãy cùng Top Solution trang bị thêm cho mình nhiều kiến ​​thức hữu ích qua bài viết về Nito dưới đây.

Kiến thức sâu rộng về nitơ


I. Nitơ là gì? Cấu trúc phân tử

- Nhóm VA có cấu hình electron lớp ngoài cùng: ns2np3.

- Phải thể hiện cả tính oxi hóa và tính khử.

- Cấu hình electron của N2: 1s22s22p3.

- CTCT: N ≡ N .

- CTPT: N2.

- Các oxh của N2: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5.

II. Tính chất vật lý

- Là chất khí không màu, không mùi, không vị, hơi nhẹ hơn không khí (d = 28/29).

- Nitơ ít tan trong nước, ở thể lỏng (-196oC) và hóa rắn ở nhiệt độ rất thấp.

- Không duy trì sự cháy và thở.

III. Tính chất hóa học của nitơ

- Nitơ có các số oxi hóa: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5.

- N2 có số oxi hóa bằng 0 nên vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử.

- Nitơ có EN N = 946 kJ/mol, ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hóa học, nhưng ở nhiệt độ cao thì hoạt động mạnh hơn.

Xem thêm: màu cà phê có tốt không

- Nitơ thể hiện tính oxi hóa và tính khử, tính oxi hóa đặc trưng hơn.

1. Tính oxi hóa: Phân tử nitơ có một liên kết ba rất bền nên nitơ trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường.

Một. Phản ứng với hydro

- Ở nhiệt độ cao, áp suất cao và có xúc tác. Nitơ phản ứng với hydro để tạo thành amoniac.

N2 + 3H2 → 2NH3 (thì lta H = -92 - Phản ứng thuận nghịch)

b. Tác dụng với kim loại

- Ở nhiệt độ thường nitơ phản ứng với liti tạo thành liti nitrua:

6Li + N2 → 2Li3N.

- Ở nhiệt độ cao, nitơ phản ứng với Mg tạo thành magie nitrua:

3Mg + N2 → Mg3N2

- Một điểm cần lưu ý là các nitrua dễ bị thủy phân tạo NH3. Nitơ chỉ thể hiện tính oxi hóa với các nguyên tố có độ âm điện nhỏ hơn.

2. Thuộc tính loại bỏ

- Khí nitơ thể hiện tính khử khi kết hợp với nguyên tố có độ âm điện lớn hơn.

Xem thêm: Khám phá Đài phun nước Hồ Gươm , Đài phun nước Hồ Gươm

- Ở nhiệt độ khoảng 3000ºC, nitơ phản ứng với oxi tạo thành nitơ monoxit

- Ở điều kiện thường, nitơ monoxit phản ứng với oxi có trong không khí tạo thành nitơ đioxit có màu nâu đỏ đặc trưng.

Một số oxit khác của nitơ gồm N2O, N2O3, N2O5 nhưng không được điều chế trực tiếp từ oxi và nitơ.

Xem thêm: khẩu trang 5d mask có tốt không