Ô Nguyên Tố Là Gì ? Cách Xác Định Ô Nguyên Tố? Cho Ví Dụ Bảng Tuần Hoàn


- Ô nguyên tố thể hiện: Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, tên nguyên tố, khối lượng nguyên tử và nhiều đại lượng đặc trưng khác của nguyên tố đó.

Bạn đang xem: Tế bào sơ cấp là gì?

Bạn đang xem: Ô Nguyên Tố Là Gì ? Cách Xác Định Ô Nguyên Tố? Cho Ví Dụ Bảng Tuần Hoàn

*

- Cách xác định ô sơ cấp: Số thứ tự của ô sơ cấp đúng bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó.

Ví dụ:

Số hiệu nguyên tử của Al là 13, điều đó cho biết: Nhôm ở ô số 13, điện tích hạt nhân của nguyên tử nhôm là 13+, có 13 electron; 13 proton trong nguyên tử nhôm.

Hãy cùng Top Solutions tìm hiểu sâu hơn về bảng tuần hoàn hóa học để lý giải câu hỏi trên nhé!

1. Cách xem bảng tuần hoàn hóa học

Để bảng tuần hoàn dễ sử dụng, dễ nhớ các bạn cần chú ý các thành phần sau:

- Số hiệu nguyên tử: Còn gọi là số proton của một nguyên tố hóa học là số proton có trong hạt nhân của nguyên tử. Là số điện tích của hạt nhân. Số nguyên tử giúp xác định duy nhất một nguyên tố hóa học. Số hiệu nguyên tử cũng bằng số electron trong nguyên tử trung hòa về điện.

– Khối lượng nguyên tử trung bình: Hầu hết các nguyên tố hóa học đều là hỗn hợp của nhiều đồng vị với một tỷ lệ phần trăm nguyên tử xác định. Do đó, nguyên tử khối của các nguyên tố có nhiều đồng vị là nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp các đồng vị đó tính theo thành phần phần trăm của số nguyên tử tương ứng.

– Độ âm điện: Độ âm điện Độ âm điện của nguyên tử một nguyên tố hóa học là khả năng nguyên tố đó hút electron để tạo thành liên kết hóa học. Do đó, độ âm điện của nguyên tử nguyên tố đó càng lớn thì tính phi kim càng mạnh và ngược lại, độ âm điện của nguyên tử càng nhỏ thì tính phi kim càng nhỏ hoặc tính kim loại càng mạnh.

*

– Cấu hình electron: Cấu hình electron của nguyên tử biểu thị sự phân bố của các electron trong lớp vỏ nguyên tử ở các trạng thái năng lượng khác nhau hoặc ở các vùng mà chúng có mặt.

– Số oxi hóa: Số oxi hóa Số oxi hóa cho biết số electron mà một hay nhiều nguyên tử cơ bản sẽ trao đổi với nguyên tử của nguyên tố khác khi chúng tham gia phản ứng oxi hóa khử.

– Tên nguyên tố: Là chất tinh khiết hóa học gồm một loại nguyên tử, được phân biệt bằng số hiệu nguyên tử, là số proton có trong mỗi hạt nhân.

2. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Một. Trong một chu kỳ

Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng từ 1 đến 8 electron.

- Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, đồng thời tính phi kim tăng dần.

* Ví dụ: Chu kỳ 2 gồm 8 nguyên tố từ Li đến Ne

- Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng từ 1 đến 8

- Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần. Đầu kì là tính kim loại mạnh và cuối kì là tính phi kim mạnh.

b. Trong một nhóm

Xem thêm: vẽ cá heo có tốt không

• Trong một nhóm, khi đi từ trên xuống theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần thì:

- Số lớp electron của nguyên tử tăng dần.

- Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần còn tính phi kim của các nguyên tố giảm dần.

* Ví dụ: Nhóm I gồm 6 nguyên tố từ Li đến Fr

– Số lớp electron tăng từ 2 lên 7. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử bằng 1.

- Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần. Đầu nhóm là kim loại hoạt động mạnh và cuối nhóm là kim loại hoạt động mạnh.

3. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn

Một. Mối quan hệ giữa vị trí của một phần tử và cấu trúc của phần tử đó

*

b. Mối quan hệ giữa vị trí và tính chất của phần tử đó

Vị trí tiểu học nói:

- Các nguyên tố nhóm (IA, IIA, IIIA) trừ B và H đều có tính chất ánh kim. Các nguyên tố thuộc nhóm VA, VIA, VIIA là á kim (trừ antimon, bitmut, poloni).

- Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi, hóa trị với hiđro.

- Công thức của oxit cao nhất và hiđroxit tương ứng.

- Công thức của hợp chất khí với H (nếu có)

- Oxit và hiđroxit có tính axit hoặc bazơ.

- S nhóm VI, CK3, PK

- Hóa trị cao nhất với oxi là 6, với hiđro là 2.

- CT oxit cao nhất SO3 h/c với hiđro là H2S.

Xem thêm: ktm duke 390 có tốt không

Xem thêm: Lý thuyết về hoán vị, liên hợp, thành phần, hoán vị, liên hợp, thành phần và bài tập ứng dụng

- SO3 là oxit axit còn H2SO4 là axit mạnh.

4. So sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận

a) Trong khoảng thời gian theo chiều tăng của điện tích hạt nhân: