Sổ Tay Vật Lý 12


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=_wQK3_DCQXU[/embed]

Bạn đang xem: Sổ Tay Vật Lý 12

sóng ngang: là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

Bạn đang xem: Vở Bài Tập Vật Lý 12

sóng ngang chuyển giao: Chất rắn và bề mặt chất lỏng.

Ví dụ: sóng trên mặt nước, sóng trên dây cao su.

sóng dọc: là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương song song với phương truyền sóng.

sóng dọc chuyển giao: tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí.

Ví dụ: sóng âm, sóng trên lò xo.


*

Khi sóng di chuyển qua, yếu tố của môi trường chỉ dao động quanh vị trí cân bằng của họ không di chuyển với sóngchỉ một giai đoạn dao động của họ chuyển nhượng.


Tại nguồn O: \({u_0} = {A_0}cos(\omega t)\)Tại M cách O một khoảng \(x{\rm{ }} = {\rm{ }}v\Delta t\) trên truyền sóng: \({u_M} = Acos\omega (t - \Delta t).\)

*

\({u_M} = Acos\omega (t - \dfrac{x}{v}) = Acos2\pi (\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda }){\rm{ } }\trái( 1 \phải)\)

Với \(t \ge x/v\)

Phương trình (1) là phương trình của sóng hình sin truyền dọc theo trục x.

PT(1) là hàm tuần hoàn theo không gian và thời gian.


*

Xem thêm: khẩu trang 5d mask có tốt không

- biên độ của sóng \(A\): là biên độ dao động của một phần tử của môi trường mà sóng truyền qua.

- Xe đạp sóng \(T\): là chu kỳ dao động của một phần tử của môi trường mà sóng truyền qua.

- Tính thường xuyên \(f\): là đối ứng của chu kỳ sóng: \(f=\dfrac{1}{T}\)

-tốc độ sóng \(v\):là tốc độ lan truyền của dao động trong môi trường

Phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền dẫn (độ đàn hồi và mật độ): \({v_R} > {\rm{ }}{v_L} > {\rm{ }}{v_K}\)Sóng tốc độ truyền khác với vận tốc dao động của các hạt vật chất như sự truyền sóng.

- Bước sóng $\lambda $: là quãng đường sóng truyền được trong một chu kỳ. \(\lambda = vT = \dfrac{v}{f}\)

(Bước sóng l cũng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng.

Xem thêm: Cách chia động từ trong tiếng Anh lớp 6, Cách chia động từ trong ngoặc

- Năng lượng sóng: Năng lượng sóng là năng lượng dao động của các phần tử của môi trường mà sóng truyền qua. Khi sóng cơ truyền ra xa nguồn thì biên độ và năng lượng của sóng giảm dần

Đối với sóng truyền từ một nguồn điểm:

+ Trong không gian Khi đó năng lượng sóng phân bố trên các mặt cầu có bán kính tăng dần, do đó năng lượng giảm tỷ lệ với bình phương quãng đường sóng truyền đi.

+ Trên máy bay Năng lượng sóng lan truyền trên các vòng tròn có bán kính tăng dần nên năng lượng sóng giảm tỉ lệ với quãng đường truyền sóng

Khi sóng chỉ truyền theo một phương thì một đường thẳng (trong trường hợp lý tưởng) năng lượng của sóng không bị giảm và biên độ của sóng tại mọi điểm tới là như nhau, tức là biên độ dao động của tất cả các phần tử mà sóng truyền tới là như nhau.

Xem thêm: xe đạp cho bé 2 tuổi có tốt không