Sự Hấp Thụ Nước Và Muối Khoáng Ở Rễ Cây, Sự Hấp Thụ Nước Và Muối Khoáng Ở Rễ


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=G76Y9ms3Gx0[/embed]

Bạn đang xem: Sự Hấp Thụ Nước Và Muối Khoáng Ở Rễ Cây, Sự Hấp Thụ Nước Và Muối Khoáng Ở Rễ

Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Nước là dung môi hòa tan nhiều muối khoáng. Trong nước, muối khoáng phân ly thành ion. Quá trình hấp thụ các ion khoáng luôn gắn liền với quá trình hấp thụ nước.

Bạn đang xem: Sự hấp thụ nước và muối khoáng của rễ cây

I. RẺ LÀ BẢN THÂN CỦA NƯỚC VÀ CÁC ION KHOÁNG

1. Hình thái bộ rễ

- Tuỳ theo môi trường mà rễ cây có hình thái khác nhau để thích nghi với chức năng hấp thụ nước và muối khoáng.

*

2. Bề mặt hấp thụ rễ cây phát triển nhanh

- Rễ cây ăn sâu lan rộng ra nguồn nước trong đất.

Rễ phát triển liên tục và hình thành số lượng lớn các pít tông làm tăng bề mặt tiếp xúc giữa rễ với đất giúp rễ hấp thụ các ion khoáng và nước đạt hiệu quả cao nhất.

- Rễ trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua tiên mao.

- Các lông hút rất mảnh và biến mất trong môi trường quá ưu trương, quá axit hoặc thiếu oxy.

II. CƠ CHẾ CHO PHÉP NƯỚC VÀ CÁC ION KHOÁNG TRONG THỰC VẬT

1. Hút nước và các ion khoáng từ đất ở tế bào lông hút

a) Hấp thụ nước

- Sự thấm nước từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế thụ động (thẩm thấu): nước chuyển từ môi trường nhược trương (ít ion khoáng, nhiều nước) sang môi trường ưu trương (nhiều ion khoáng, ít nước).

Xem thêm: dienmaycholớn có tốt không

- Dịch tế bào rễ ưu trương so với dung dịch đất do 2 nguyên nhân:

Quá trình thoát hơi nước ở lá đóng vai trò bơm hút.

+ Nồng độ các chất hòa tan cao do sinh ra trong quá trình chuyển hóa vật chất.

b) Hấp thụ các ion khoáng

- Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây qua 2 cơ chế:

+ Cơ chế thụ động: một số ion khoáng đi từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế thụ động (đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp).

+ Cơ chế chủ động: một số ion khoáng mà cây có nhu cầu cao (ion kali) di chuyển ngược gradien nồng độ, xâm nhập vào rễ theo cơ chế chủ động, cần tiêu hao năng lượng.

2. Dòng nước và các ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ

- Qua 2 con đường: gian bào và tế bào chất.

+ Con đường gian bào: đi theo khoảng không gian giữa các tế bào và các bó sợi xenlulô trong thành tế bào. Con đường này đi đến nội bì của đai Caspari (điều hòa các dòng vận chuyển trong trung thể).

Con đường tế bào chất: đi qua tế bào chất của tế bào.

*

III. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TÁC NHÂN MÔI TRƯỜNG ĐẾN HỖ TRỢ NƯỚC VÀ ION KHOÁNG Ở THỰC VẬT

- Các yếu tố bên ngoài như: áp suất thẩm thấu của dung dịch đất, độ pH, độ thấm của đất... ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây.

Xem thêm: Cách tính lim bằng Casio Fx 570 Es, 7 cách tính lim cực đơn giản chính xác 100%

- Bộ rễ cây ảnh hưởng đến môi trường: rễ cây tiết ra các chất làm thay đổi tính chất lý hóa của đất.

Xem thêm: dép tommy có tốt không