thuốc diệt cỏ mạnh nhất có tốt không

Bayer CropScience AG

Thuốc Diệt Cỏ Becano 500SC

Bạn đang xem: thuốc diệt cỏ mạnh nhất có tốt không

Bayer CropScience AG  Thuốc Diệt Cỏ Becano 500SC 1枚目

Tiết Kiệm Hơn Với 1 Lần Phun, Dùng Cho Cây Lâu Năm

Thuốc trừ cỏ chi phí nảy mầm

Dạng lỏng

-

Cỏ láo hợp

Indaziflam 500 g/L

X

Chai 100 mL

-

Đức

Syngenta

Thuốc Diệt Cỏ Sofic 300EC

Syngenta Thuốc Diệt Cỏ Sofic 300EC 1枚目

Diệt Cỏ Và Lúa Cỏ Mà Vẫn Đảm chỉ An Toàn Cho Lúa Sạ Mộng

-

Dạng lỏng

-

Cỏ ngây ngô, lúa cơi, lúa 2 tầng

Pretilachlor 300 g/L, Fenclorim 100 g/L

-

Chai 100/ 250/ 500 mL

-

Việt Nam

Ishihara Sangyo

Thuốc Diệt Cỏ Onecide 15EC

Ishihara Sangyo Thuốc Diệt Cỏ Onecide 15EC 1枚目

Nhập Khẩu Nhật Bản, Dùng Cho Cây Trồng Lá Rộng

Thuốc khử cỏ nội hấp, hậu nhú mầm

Dạng lỏng

-

Cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, cỏ bông tua, cỏ chỉ, cỏ mần trầu, cỏ mật, cỏ lá tre, v,v,

Fluazifop-P-Butyl 150 g/L

✔︎

Chai 450 mL

Không xác định

Nhật Bản

BASF SE

Thuốc Diệt Cỏ Basagran 480SL

BASF SE Thuốc Diệt Cỏ Basagran 480SL 1枚目

Phun Sau Sạ Để Diệt Cỏ Lá Rộng, Thời Điểm Phun Kéo Dài

Thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm

Dạng lỏng

-

Cỏ lá rộng lớn bên trên ruộng lúa

Bentazone 480 g/L

-

Chai 100/ 250 mL

-

CHLB Đức

BMC

Thuốc Diệt Cỏ Khai Hoang Q7

BMC  Thuốc Diệt Cỏ Khai Hoang Q7  1枚目

Diệt Cỏ Nhanh Và Hiệu Quả Từ 3 - 5 Ngày

Diệt cỏ nội hấp

Dạng lỏng

3 - 5 ngày

Cỏ giành giật, cỏ cú, cỏ chỉ, cỏ ống, cỏ lá rộng lớn, v.v.

Glufosinate Ammonium 150 g/L

X

Chai 450/900 mL

Không xác định

Việt Nam

Xem thêm: hình nobita có tốt không

Nicotex

Thuốc Diệt Cỏ Nimasinat 150SL

Nicotex Thuốc Diệt Cỏ Nimasinat 150SL  1枚目

Diệt Cỏ Tiếp Xúc, Ít Gây Hình ảnh Hưởng Môi Trường Đất

Thuốc trừ cỏ xúc tiếp, hậu nảy mầm

Dạng lỏng

-

Cỏ năn lác, cỏ lá rộng lớn, cỏ mần trầu, cỏ túc, cỏ lồng vực, cây xấu xí hổ, dền sợi, v.v.

Glufosinate Ammonium 150 g/L

X

Chai 450/ 900/4500 mL

-

Việt Nam

VITHACO

Thuốc Diệt Cỏ ANTACO 500EC

VITHACO  Thuốc Diệt Cỏ ANTACO 500EC 1枚目

Dùng Cho Cây Trồng Màu, Phun Sau Khi Làm Đất Xong

-

Dạng lỏng

-

Lồng vực, chỉ, túc, đuôi chồn, mần trầu, cỏ lác, cỏ gấu, cỏ lá rộng: dền sợi, cỏ ráy, mác cỡ v.v.

Acentochlor 500 g/L

-

Chai 50/ 100 mL

Không xác định

Việt Nam

DIBANCO

Thuốc Diệt Cỏ Wisdom 12EC

DIBANCO  Thuốc Diệt Cỏ Wisdom 12EC  1枚目

2 Kiểu Chai, Đáp Ứng Tiêu Chuẩn ISO 9001, ISO 14001

-

Dạng lỏng

-

Cỏ lá hẹp, lúa rài

Clethodim 120 g/L

-

Chai 100/ 250 mL

-

Việt Nam

Williwood Chemical Nantong Co

Thuốc Diệt Cỏ Gradf 200WP

Williwood Chemical Nantong Co  Thuốc Diệt Cỏ Gradf 200WP 1枚目

Hỗn Hợp 2 Hoạt Chất, Có Thể Phun Hoặc Rải Trực Tiếp

Thuốc trừ cỏ chi phí và hậu nảy mầm

Dạng bột

-

Cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, cỏ chỉ, cỏ bợ, cỏ cháo, cỏ chác, cỏ lác, vẩy ốc, rau xanh dừa, rong, rêu nhớt

Propisochlor, Bensulfuron Methyl

✔︎

Gói 12,5 g

Không xác định

Trung Quốc

US AGRO

Thuốc Diệt Cỏ Cháy 24h COCHAY200SL

US AGRO  Thuốc Diệt Cỏ Cháy 24h COCHAY200SL 1枚目

Chai Lớn 900ml, Sử Dụng Để Diệt Cỏ Cho Cây Bắp (Ngô)

Thuốc khử cỏ hậu nảy mầm

Dạng lỏng

-

Cỏ giành giật, cỏ lồng vực, cỏ túc, cỏ bông tua, dền sợi, rau xanh sam, giắt cỡ, v.v.

Diquat dibbromid 200 g/L

X

Xem thêm: ip13promax có tốt không

Chai 900 mL

Không xác định

Việt Nam