Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=clBm91v6yxE[/embed]

Bạn đang xem: Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn

+ Nếu hai góc kề bù thì sin của góc này bằng cosin của góc kia và tang của góc này bằng cotang của góc kia.

Bạn đang xem: Công Thức Tỉ Lệ Lượng Giác Lớp 9

Đó là: Cho hai góc \(\alpha ,\beta \) bằng \(\alpha + \beta = {90^0}\)

Sau đó:

\(\sin \alpha = \cos \beta ;\cos \alpha = \sin \beta ;\) \(\tan \alpha = \cot \beta ;\cot \alpha = \tan \beta \).

Tính năng 2:

+ Nếu hai góc nhọn \(\alpha \) và \(\beta \) có \(\sin \alpha = \sin \beta \) hoặc \(\cos \alpha = \cos \beta \) thì \( \ alpha = \beta \)

Tính năng 3:

+ Nếu \(\alpha \) là góc nhọn bất kì thì

\(0 0;\kot \alpha > 0\)

\({\sin ^2}\alpha + {\cos ^2}\alpha = 1;\) \(\tan \alpha .\cot \alpha = 1\)

$\tan \alpha = \dfrac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }};\cot \alpha = \dfrac{{\cos \alpha }}{{\sin \alpha }};$

$1 + {\tan ^2}\alpha = \dfrac{1}{{{\cos }^2}\alpha }};1 + {\cot ^2}\alpha = \dfrac{1}{{{ {\sin }^2}\alpha }}$


*

2. Các dạng toán đại cương

Dạng 1: Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn, tính cạnh, tính góc

Phương pháp:

Xem thêm: sirius 110 có tốt không

Sử dụng các tỉ số lượng giác của góc nhọn, định lí Pitago, hệ thức lượng giác trong tam giác vuông để tính các thừa số cần thiết.

Dạng 2: So sánh các tỉ số lượng giác giữa các góc

Phương pháp:

Bước 1 : Đưa các tỉ số lượng giác vào cùng một loại (sử dụng tính chất "Nếu hai góc kề bù thì sin của góc này bằng cosin của góc kia, tang của góc này bằng cotang của góc kia")

Bước 2: Với góc nhọn \(\alpha ,\,\beta \) ta có: $\sin \alpha \beta ;$

$\tan \alpha \beta $.

Xem thêm: Đầu số 0977 là mạng gì? Đi Tìm Câu Trả Lời Chính Xác Tới Số 0977

Dạng 3: Rút gọn, tính giá trị biểu thức lượng giác

Phương pháp:

Chúng tôi thường vận dụng kiến ​​thức

+ Nếu \(\alpha \) là góc nhọn bất kì thì

\(0 0;\cot \alpha > 0\) , \({\sin ^2}\alpha + {\cos ^2}\alpha = 1;\tan \alpha .\cot \alpha = 1\)

$\tan \alpha = \dfrac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }};\cot \alpha = \dfrac{{\cos \alpha }}{{\sin \alpha }};$

$1 + {\tan ^2}\alpha = \dfrac{1}{{{\cos }^2}\alpha }};1 + {\cot ^2}\alpha = \dfrac{1}{{{ {\sin }^2}\alpha }}$

+ Nếu hai góc kề bù thì sin của góc này bằng cosin của góc kia và tang của góc này bằng cotang của góc kia.

Xem thêm: áo khoác blazer nữ có tốt không

-->