Tìm X Nguyên Để P Nguyên


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=fQS6uI6m4_Y[/embed]

Tìm giá trị của x để biểu thức có giá trị nguyên là một trong những dạng toán lớp 9 thường xuất hiện trong đề thi tuyển sinh lớp 10. Là dạng toán đòi hỏi sự biến đổi linh hoạt và vận dụng kiến ​​thức cao. kiến thức vững chắc về ước và bội của các số nguyên ở các lớp trước.

Bạn đang xem: Tìm X Nguyên Để P Nguyên

Bạn đang xem: Tìm x nguyên để p nguyên

Hãy cùng Hayhochoi tìm hiểu bài viết này nhé cách giải bài toán tìm giá trị của x sao cho biểu thức là số nguyênvận dụng khi giải một số bài tập minh họa để nắm vững cách giải.

A. Phương pháp tìm giá trị của x để biểu thức nguyên

Để tìm giá trị của x cho một biểu thức nguyên, ta thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: Chuyển biểu thức về dạng:

*
trong đó f(x) là một biểu thức nguyên nếu x là một số nguyên và k có giá trị nguyên.

+ Bước 2: Vì vậy, biểu thức A sau đó nhận một giá trị nguyên

*
phải có giá trị nguyên
*
nghĩa là g(x) thuộc tập hợp các thừa số của k.

+ Bước 3: Tạo bảng tính các giá trị của x

+ Bước 4: Kết hợp với điều kiện lỗi, loại bỏ các giá trị không phù hợp rồi đóng sự kiện

B. Ví dụ tìm giá trị của x để biểu thức nguyên

* Ví dụ 1: Tìm giá trị của x để biểu thức sau nhận giá trị nguyên:

*

* Trả lời:

– Điều kiện A là căn bậc hai của 2 nghĩa là: x ≥ 0.

Chúng ta có:

*
*

Vì vậy, A sau đó nhận một giá trị nguyên

*
thô (hoặc
*
)
*

– TH1:

*
(Kiểu)

– TH2:

*
(nội dung)

Do đó với x = 0 thì biểu thức A nhận giá trị nguyên.

* Ví dụ 2: Tìm giá trị của x để biểu thức sau có giá trị nguyên:

*

* Trả lời:

Họ lưu ý điều kiện trên P để xác định rằng căn bậc hai không âm và mẫu số khác không.

Điều kiện xác định:

*

Chúng ta có:

*

Biểu thức P nhận giá trị nguyên nếu có giá trị nguyên:

*

Chúng ta biết rằng nếu x là một số nguyên, hoặc là số nguyên (nếu x là số chính phương) hoặc là số vô tỷ (nếu x không phải là số chính phương)

theo sau bởi một số nguyên phải là một số nguyên (không được vô tỷ)

*
là hệ số tự nhiên của 5

Ta có các trường hợp sau:

– TH1:

*
(nội dung)

– TH2:

*
(nội dung)

– TH3:

*
(nội dung)

– TH4:

*
(Kiểu)

Vậy để biểu thức P có giá trị nguyên thì x ∈ {4; 16; 64}

* Ví dụ 3: Tìm giá trị của x để biểu thức sau có giá trị nguyên:

* Trả lời:

– Điều kiện xác định (mẫu số khác 0): x + 1 ≠ 0 ⇒ x ≠ -1.

Chúng ta có:

*

Vậy B có thể nhận giá trị nguyên

*

⇔ x + 1 ∈ U(2) = {-1; Ngày đầu tiên; -2; 2}

– TH1: x + 1 = -1 x = -2

– TH2: x + 1 = 1 x = 0

– TH3: x + 1 = -2 x = -3

– TH4: x + 1 = 2 x = 1

Xem thêm: rx560 có tốt không

Như vậy B nhận giá trị nguyên nếu x ∈ {-3; -2; Số 0; Ngày đầu tiên}.

Xem thêm: Promate Là Gì – Các Giai Đoạn Chuẩn Bị Tiệc Prom

* Ví dụ 4: Tìm giá trị nguyên của x sao cho P = (x + 3)/(x – 2) có giá trị nguyên

* Trả lời:

- Chúng ta có:

*

Vì vậy, P sau đó nhận một giá trị nguyên

*
lấy một giá trị nguyên

Vậy (x–2) ∈ U(5) = {-1; Ngày đầu tiên; -5; 5}

– TH1: x – 2 = -1 x = 1

– TH2: x – 2 = 1 x = 3

– TH3: x – 2 = -5 x = -3

– TH4: x – 2 = 5 x = 7

Vậy P = (x + 3)/(x – 2) nhận giá trị nguyên nếu x ∈ {-3; Ngày đầu tiên; 3; 7}

* Ví dụ 5: Tìm giá trị nguyên của x sao cho A có giá trị nguyên:

*

* Trả lời:

- Chúng ta có:

*
*
*

Vì vậy, A có thể lấy một giá trị nguyên

*
lấy một giá trị nguyên

Vậy (x–3) chia hết cho 8: (x–3) ∈ U(8) = {-1; Ngày đầu tiên; -2; 2; -4; 4; -số 8; số 8}

– TH1: x – 3 = -1 x = 2

– TH2: x – 3 = 1 x = 4

– TH3: x – 3 = -2 x = 1

– TH4: x – 3 = 2 x = 5

– TH5: x – 3 = -4 x = -1

– TH6: x – 3 = 4 x = 7

– TH7: x – 3 = -8 x = -5

– TH8: x – 3 = 8 x = 11

Vậy A nhận giá trị nguyên nếu x ∈ {-5; -Ngày đầu tiên; Ngày đầu tiên; 2; 4; 5; Số 7; 11}

* Ví dụ 6: Tìm giá trị của x để biểu thức Q nhận giá trị nguyên

*

* Trả lời:

– Điều kiện x ≥ 0.

– Nếu x = 0 thay vào Q ta được: Q = 0

– Nếu x > 0 thì chia tử và mẫu

*

Chúng tôi nhận được:

*

Áp dụng bất đẳng thức cosin với:

*
*
*
*
*

– 3t + 1 = 0

*

*
*

*

*

Giải phương trình bậc hai này cho chúng ta:

*

– Với Q = 2 ta có:

Do đó, Q nhận giá trị nguyên là C. Luyện tập tìm giá trị nguyên của x sao cho biểu thức sau có giá trị nguyên

*

Xem thêm: rules 43 liên quân có tốt không

* Bài tập 1:

*

Tìm giá trị nguyên của x sao cho các biểu thức sau nhận giá trị nguyên b)

*
*

* Bài tập 2: Tìm giá trị nguyên của x sao cho các biểu thức sau nhận giá trị nguyên Hy vọng với bài viết