Tổng Hợp Và Phân Tích Lực Là Gì? Điều Kiện Cân Bằng Của Chất Điểm Là Gì


Lực là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác gây ra gia tốc hoặc độ biến dạng của vật.

Lực là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác gây ra gia tốc hoặc độ biến dạng của vật.

Bạn đang xem: Điều kiện cân bằng của vật chất

Bạn đang xem: Tổng Hợp Và Phân Tích Lực Là Gì? Điều Kiện Cân Bằng Của Chất Điểm Là Gì

- Lực \(\mũi tên phải F \) có:

+ Điểm đặt: nằm tại vật chịu tác dụng của lực

+ Phương, chiều: trùng với vectơ lực

+ Độ lớn của lực: tỉ lệ với độ dài của vectơ lực


*

- Hai lực cân bằng là hai lực tác dụng lên cùng một vật, cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

Đơn vị của lực là niutơn (N).

Hợp của tất cả các lực tác dụng lên nó \(\ mũi tên phải 0 \)

\(\overrightarrow F = {\overrightarrow F _1} + {\overrightarrow F _2} + ... + {\overrightarrow F _n} = \overrightarrow 0 \)

1. Định nghĩa

Tổng hợp lực là sự thay thế các lực tác dụng đồng thời lên cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt các lực đó.

Lực thay thế này được gọi là lực kết quả.

2. Quy tắc hình bình hành.

Nếu hai lực đồng thời tạo thành hai cạnh của hình bình hành thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng.


*

Phân tích lực là sự thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có cùng tác dụng với lực.

Các lực thay thế được gọi là các lực thành phần.

Xem thêm: đánh giá canon 550d có tốt không


*

IV. ĐIỀU KIỆN BÌNH ĐẲNG CỦA ĐIỂM

Để một hạt nằm yên ở trạng thái cân bằng, tổng hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên nó phải bằng không.

Xem thêm: Chất điện li mạnh và chất điện li yếu, thuyết điện phân

\(\overrightarrow F = \overrightarrow {{F_1}} + \overrightarrow {{F_2}} + \ldots = \overrightarrow 0 \)

Sơ đồ não về tổng hợp và phân tích lực. Trạng thái cân bằng của vật chất

*


*
Để lại bình luận
*
Chia sẻ

Vấn đề tôi gặp phải là gì?

Lỗi chính tả Giải câu đố Giải lỗi Các lỗi khác Vui lòng viết chi tiết x-lair.com

Cảm ơn bạn đã sử dụng x-lair.com. Đội ngũ giảng viên cần cải thiện điều gì để bạn có thể cho bài viết này 5*?

Xem thêm: tóc màu than chì phai ra màu gì có tốt không

Hãy để lại thông tin của bạn để tôi có thể liên lạc với bạn!

Đăng ký để nhận các giải pháp tuyệt vời và tài liệu miễn phí

Cho phép x-lair.com gửi thông báo cho bạn về các giải pháp tuyệt vời và tài liệu miễn phí.