Trong Chuyển Động Tròn Đều Tốc Độ Góc Của Vật :, Lý Thuyết Chuyển Động Tròn Đều


Tổng hợp kiến ​​thức về chuyển động tròn đều - chuyển động tròn đều. Khái niệm - công thức tính tốc độ thẳng, tốc độ góc, chu kì T, tần số f, tần số góc w, gia tốc hướng tâm... các dạng bài tập và cách giải. Xin vui lòng theo dõi!
Mục lục1 Định nghĩa và công thức1.6 Tần số góc, chu kỳ, tần số1.7 Gia tốc hướng tâm3 Ví dụ giải bài toán chuyển động tròn đều

Định nghĩa và công thức

Chuyển động tròn đều là gì?

Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn.

Bạn đang xem: Trong Chuyển Động Tròn Đều Tốc Độ Góc Của Vật :, Lý Thuyết Chuyển Động Tròn Đều

Bạn đang xem: Trong chuyển động tròn đều tốc độ góc của vật

Chuyển động tròn đều là gì?

Chuyển động tròn đều là chuyển động tròn đều và có tốc độ trung bình trên các cung là như nhau.

Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn

Tốc độ trung bình của chuyển động tròn đều là đại lượng được đo bằng thương số giữa độ dài cung mà vật đi được với thời gian vật đi hết một cung. ở đó.

vtb = s/t

Tốc độ dài và tốc độ góc

v = s/t

Trong chuyển động tròn đều, chiều dài của vật có độ lớn không đổi.

Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều

Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều luôn tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo. Trong chuyển động tròn đều, vectơ vận tốc luôn thay đổi hướng.

Tần số góc, chu kỳ, tần số

Tần số góc

Tốc độ góc: Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là đại lượng đo bằng góc mà bán kính góc quay quét được trong một đơn vị thời gian.

w = α / t

Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là đại lượng không đổi. Đơn vị của tốc độ góc là rad/s XE ĐẠP

Xe đạp: Chu kì T của chuyển động tròn đều là thời gian vật đi hết một vòng.


Mối quan hệ giữa tốc độ góc và chu kỳ:

T = 2π/w

Đơn vị của chu kỳ là giây (S) Tần số f

tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng quay mà vật đi được trong 1 giây.

Mối quan hệ giữa chu kỳ và tần suất:

f = 1/T

Đơn vị của tần số là vòng quay trên giây (vòng/giây) hay hecta (Hz) Mối liên hệ giữa tốc độ thẳng và tốc độ góc

v = rw

Xem thêm: cục cứt người có tốt không

Trong đó:

r – là bán kính của đường tròn (m) v – tốc độ dài (m/s)w – tần số góc (rad/s)

gia tốc hướng tâm

Chiều của vectơ gia tốc trong chuyển động tròn đều

Trong chuyển động tròn đều, mặc dù vận tốc không đổi nhưng hướng luôn thay đổi nên chuyển động có gia tốc. Gia tốc trong chuyển động tròn đều - luôn hướng vào tâm quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm.

Xem thêm: Kim Tự Tháp Tam Giác Đều Là Gì - What is a Equilateral Triangle Pyramid

độ lớn của gia tốc hướng tâm

aht = v² / r = w².r

Đơn vị của gia tốc là m/s²

Bài tập chuyển động tròn đều

Ứng dụng các công thức trong chuyển động tròn đều

Giải pháp:


Công thức chu kỳ: T = 2π/wCông thức tần số: f = 1/TCông thức tính gia tốc hướng tâm: aht = v² / r = w².rCông thức liên hệ giữa tốc độ thẳng và tốc độ góc: v = rw

Ví dụ giải bài toán chuyển động tròn đều

Bài 1

Một vận động viên đạp xe chuyển động thẳng đều với v = 36km/h. Bán kính của lốp xe đạp là 32,5 cm. Tính vận tốc góc và gia tốc hướng tâm tại một điểm trên lốp xe.

Hướng dẫn giải:

Tốc độ xe đạp cũng là tốc độ dài của một điểm trên lốp xe: v = 10 m/s Tốc độ góc: w = v / R = 30,7 rad/s Gia tốc hướng tâm: a = v² / R = 307,7 m/s²

Bài 2

Một vật chất điểm chuyển động trên đường tròn bán kính 15 cm với tần số 5 vòng/s không đổi. Tính chu kỳ, tần số góc và độ dài.

Hướng dẫn giải:

Chu kỳ T = 1 / f = 1/5 = 0,2 s Tần số cơ sở w = 2π / T = 2π / 0,2 = 10π rad/s Tốc độ dài v = rw = 0,15.10π = 1,5π m/ S

Kiến thức tham khảo

Kiến thức có liên quan: chuyển động thẳng đều Chuyển động thẳng biến đổi đều

Kiến thức có liên quan: Vật rơi tự do từ độ cao H

Bài viết tham khảo: Định luật Kirchhoff 1 + 2

Bài viết tham khảo: Om. luật s

Danh mục giới thiệu: vật lý

Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới hoặc Liên hệ chúng tôi!

Xem thêm: lego robot có tốt không