Trường Đại Học Kinh Tế


x-lair.com cập nhật điểm xét tuyển, điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất, đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Trường Đại Học Kinh Tế

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

**Lưu ý: Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo thông tin trường đầy đủ trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng để có thông tin chính xác điền hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường. Chỉ tiêu xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng như sau:

Chi nhánh

2019

Năm 2020

Năm 2021

Xét kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá qua thành tích học tập

Xét kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá qua thành tích học tập

Kinh tế

20,75

24,25

21.50

25

25

thống kê kinh tế

19,75

22,75

21

24,75

23.50

Quản trị kinh doanh

22

25

25.50

26

26.50

Tiếp thị

22,75

26

26.50

26,75

27,25

Kinh doanh quốc tế

24

26,75

27

26,75

27.50

Kinh doanh thương mại

21,75

25,25

24

26,25

26.00

thương mại điện tử

21,25

25,25

24.50

26,5

26,25

Tài chính - Ngân hàng

20.50

24

23.50

25,25

25,25

Kế toán viên

Xem thêm: túi trong suốt có tốt không

21

24,25

23

25,5

24,75

Kiểm toán

21

24,25

23

25,5

24,75

Quản trị nhân sự

21,75

25

24.50

26

26.50

hệ thống quản lý thông tin

19.50

22.50

21

24,75

23.50

Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch

22,25

24.50

26

25,25

24,75

Quản lý khách sạn

23

25

26

24,75

25.50

quản lý nhà nước

19.50

22

21

24,25

23.50

Luật

20

23

21,25

24,75

24.00

luật kinh tế

21,25

24

25

25,5

25,75

Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh

23,5

22

25,5

24.00

Tìm hiểu thông tin các trường đại học khu vực miền Trung để nhanh chóng quyết định ngôi trường mơ ước của mình.

Xem thêm: exciter 2010 có tốt không


*

*

*
*
*
*
*
*
*