ví dụ về bài toán quản lý tin học 12

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. vấn đề quản lý

– Công việc quản lý rất phổ biến và mọi tổ chức đều có nhu cầu quản lý: công ty, khách sạn, bệnh viện, cửa hàng,…

Ví dụ: Quản lý học sinh của trường:

Bạn đang xem: ví dụ về bài toán quản lý tin học 12

Để quản lý học sinh trong nhà trường, người ta thường lập các bảng biểu có cột và hàng để chứa các thông tin cần quản lý.

Bạn đang xem: Ví dụ bài toán quản lý máy tính 12

Bạn đang đọc: Ví dụ về Bài toán Quản lý Máy tính 12 Bài 1: Một số Khái niệm Cơ bản

Việc bổ sung, sửa chữa, xóa hồ sơ gọi là cập nhật hồ sơ. Một trong các bảng được thiết lập để lưu trữ thông tin về điểm số của sinh viên như sau: *

1.2. Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức

Một. Tạo hồ sơ

Khi lập hồ sơ cần thực hiện các việc sau: – Xác định đối tượng cần quản lý

Ví dụ: Trong bài toán quản lý học sinh trong nhà trường, đối tượng cần quản lý là học sinh

– Xác định cấu trúc hồ sơ

Ví dụ: Bản ghi của mỗi học sinh là một hàng có nhiều cột (thuộc tính).

– Thu thập và tập hợp hồ sơ các thông tin cần thiết cho hồ sơ từ nhiều nguồn khác nhau và lưu trữ chúng theo cấu trúc đã thiết lập.

Ví dụ : học bạ lớp dưới, điểm thi học kỳ, v.v.

b. Cập nhật hồ sơ

Thông tin lưu trữ trong hồ sơ cần được cập nhật kịp thời để bảo vệ và phản ánh kịp thời, chính xác trong thực tế : Chỉnh lý hồ sơ : thay đổi một số thông tin chưa chính xác .Thêm hồ sơ : bổ sung hồ sơ cho thành viên mới gia nhập tổ chức triển khai .Xóa hồ sơ profile : xóa hồ sơ của thành viên mà tổ chức triển khai không quản lý

c. khai thác tệp

Việc tạo lập, lưu trữ và cập nhật hồ sơ là khai thác chúng, xuất hàng phục vụ công tác quản lý bao gồm các công việc sau: Sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chuẩn nhất định tương thích với nhu cầu. Tìm kiếm là tra cứu thông tin có sẵn thỏa mãn một số điều kiện kèm theo. Thống kê cách thức khai thác hồ sơ là dựa vào số liệu thống kê theo dõi để cung cấp thông tin cụ thể. Làm báo cáo giải trình là việc sử dụng kết quả có hiệu quả. Tìm kiếm, thống kê, sắp xếp các hồ sơ theo một nhu cầu nhất định.

1.3. Hệ thống cơ sở dữ liệu

Một. Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu

– Khái niệm cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu là tập hợp các tài liệu có quan hệ với nhau chứa thông tin của một tổ chức thực hiện nào đó (như trường học, ngân hàng nhà nước, công ty, nhà máy sản xuất,…), được lưu trữ trên các thiết bị nhớ để cung cấp cho việc khai thác thông tin nhu cầu của nhiều người dùng với nhiều mục tiêu khác nhau.

Ví dụ: Trong Hình 1 ở trên:  Các bản ghi được lưu trữ trong bộ nhớ ngoài của máy tính có thể được coi là một cơ sở dữ liệu (tạm gọi là  Cơ sở dữ liệu hs).

– Khái niệm Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần mềm cung cấp môi trường tự nhiên thuận tiện và hiệu năng cao để tạo, lưu trữ và khai thác thông tin của một cơ sở dữ liệu được gọi là hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System).– Thuật ngữ “hệ cơ sở dữ liệu” dùng để chỉ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. cơ sở dữ liệu với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu đó.– Để lưu trữ và khai thác thông tin bằng máy tính cần có:

b. Cấp phiên bản cơ sở dữ liệu

Có ba cấp độ hiển thị cơ sở dữ liệu: *– Mức vật lý: là tập hợp các tệp tài liệu tồn tại trên các thiết bị bộ nhớ cho biết tài liệu được lưu trữ như thế nào. *

Ví dụ: Các tệp được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hs trong vùng bộ nhớ nào và dữ liệu về mỗi học sinh chiếm bao nhiêu byte?

Mức khái niệm: Những tài liệu nào được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và các tài liệu đó liên quan với nhau như thế nào? *– Mức xem: Biểu diễn cơ sở dữ liệu phù hợp cho mỗi người dùng Sự hiểu biết của người dùng về cơ sở dữ liệu thông qua một dạng xem là mức xem. Một cơ sở dữ liệu có thể có nhiều khung nhìn Một biểu diễn tương thích của cơ sở dữ liệu cho mỗi người dùng Sự hiểu biết của người dùng về cơ sở dữ liệu được sử dụng thông qua khung nhìn là mức khung nhìn. Cơ sở dữ liệu có thể có nhiều dạng xem

c. Yêu cầu cơ bản của hệ thống cơ sở dữ liệu

– Cấu trúc: thông tin trong cơ sở dữ liệu được lưu trữ theo một cấu trúc xác định – Tính toàn vẹn: Các giá trị tài liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu phải thỏa mãn nhu cầu về một vài ràng buộc tùy theo hoạt động giải trí. của tổ chức thực hiện mà cơ sở dữ liệu phản ánh

Ví dụ: Để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trên cột điểm, để điểm đầu vào theo thang điểm 10, điểm môn học phải đặt ràng buộc giá trị đầu vào: >=0 và

– Tính đồng nhất: Sau các thao tác cập nhật tài liệu và kể cả khi xảy ra sự cố (phần cứng hay ứng dụng) trong quá trình cập nhật thì tài liệu trong CSDL phải bảo vệ tính đúng đắn – Tính bảo mật và an toàn thông tin: Cơ sở dữ liệu cần được bảo vệ để đảm bảo an toàn, phải ngăn chặn truy cập trái phép và phải có khả năng khôi phục cơ sở dữ liệu khi có sự cố về phần cứng hoặc ứng dụng. Mỗi nhóm người dùng cơ sở dữ liệu có các quyền và mục tiêu sử dụng khác nhau. Cần có nguyên tắc, chính sách bảo mật thông tin khi cấp quyền truy cập tài liệu cho người dùng

Ví dụ: Học sinh có thể lên mạng để xem điểm của mình trong cơ sở dữ liệu của trường, hệ thống sẽ chặn nếu học sinh cố tình sửa điểm. Hoặc khi mất điện đột ngột, máy tính hoặc phần mềm bị hư hỏng, hệ thống phải khôi phục cơ sở dữ liệu

– Ví dụ về bảo mật thông tin : Hệ thống phải ngăn chặn mọi truy vấn bất hợp pháp đến cơ sở dữ liệu – Tính độc lập : Vì một cơ sở dữ liệu phải được phân phối cho nhiều mục đích khác nhau nên các tài liệu phải độc lập với các ứng dụng, không dựa vào một vấn đề đơn giản nào, tại đồng thời tài liệu cũng phải độc lập về phương tiện lưu trữ và xử lý – Tính không dư thừa: Trong cơ sở dữ liệu thường không lưu trữ các tài liệu trùng lặp, thông tin đầy đủ có thể dễ dàng suy luận hoặc thống kê theo dõi từ các tài liệu hiện có.

Xem thêm: jex 60 viên có tốt không

Ví dụ: Cơ sở dữ liệu đã có cột ngày sinh thì không cần cột tuổi. Vì năm sau tuổi sẽ khác, trong khi giá trị tuổi không tự động cập nhật nên nếu không sửa số tuổi cho phù hợp sẽ dẫn đến tuổi và năm sinh thiếu thống nhất.

Xem thêm: Tin học lớp 4 – Tổng hợp đề thi tin học mới nhất 2021

đ. Một số ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu

Cơ sở giáo dục: Quản lý thông tin học viên, môn học, hiệu quả,… Cơ sở thương mại: Quản lý mua bán, thông tin người mua, chủng loại sản phẩm,… Cơ sở sản xuất: Quản lý dây chuyền sản xuất Quản lý dây chuyền thiết bị sản xuất, giám sát sản xuất,… Tài chính và tổ chức kinh tế: Quản lý kinh tế tài chính, lưu thông tin về CP, tình hình kinh doanh buôn bán,… Ngân hàng cần quản lý thông tin tài khoản, giao dịch thanh toán,… Hãng hàng không cần quản lý chuyến bay, đăng ký lịch bay,…

2. Bài tập minh họa

Câu hỏi 1: Phân biệt cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu

hướng dẫn giải

Cơ sở dữ liệu là tập hợp các tài liệu có liên quan với nhau được lưu trữ trong thiết bị bộ nhớ của máy tính. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là các chương trình tạo, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu.

Câu 2: Giả sử bạn phải xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý mượn/trả sách tại thư viện, bạn cần lưu trữ những thông tin gì? Hãy cho biết những việc phải làm để đáp ứng nhu cầu quản lý của thủ thư.

hướng dẫn giải

Để trả lời câu hỏi này, bạn cần thiết lập: – Bạn cần những thông tin gì để quản lý sách? - Bạn cần thông tin gì để quản lý khách hàng vay? Thông tin gì là cần thiết? – Giao bạn đọc: Thủ thư có cần kiểm tra xem người đó có phải là bạn đọc của thư viện hay không? Có thể kiểm tra xem cuốn sách bạn cần có còn không? Bạn có phải nhập sách trước khi đưa sách cho bạn đọc không?

3. Thực hành

3.1. bài tập tự luận

Câu hỏi 1: Nêu một số ứng dụng cơ sở dữ liệu của một số tổ chức mà em biết.

Câu 2: Phân biệt cơ sở dữ liệu với hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Câu 3: Cho ví dụ minh họa một số yêu cầu cơ bản đối với hệ cơ sở dữ liệu.

3.2. bài tập trắc nghiệm

Câu hỏi 1: Phần mềm cung cấp môi trường thuận tiện và hiệu quả để tạo, lưu trữ và khai thác thông tin của cơ sở dữ liệu được gọi là?

A. Văn bản B. Hệ cơ sở văn bản C. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu văn bảnD. Phần mềm mạng hệ thống

Câu 2: Người ta thường dùng thuật ngữ hệ cơ sở dữ liệu để chỉ một …(1)… cùng với …(2)… để quản lý và khai thác một số cơ sở dữ liệu.

A. ( 1 ) : quản lý tài liệu ; ( 2 ): bộ xử lý truy vấnB. (1): hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu văn bản; ( 2 ): quản lý tập tinC. ( 1 ) : cơ sở tài liệu ; ( 2 ): quản lý tài liệuD. ( 1 ) : cơ sở tài liệu ; (2): hệ quản trị cơ sở dữ liệu văn bản

Câu 3: Vui lòng chọn đúng tên của các cấp phiên bản cơ sở dữ liệu, có các cấp là:

A. Vật lý, lý thuyết, quan điểm. Quan điểm, vật lý, khái niệmC. Khái niệm, khung, vật lýD. Chi tiết, khái niệm, quản trị

Câu 4: Mục đích cuối cùng của việc tạo lập, cập nhật và khai thác hồ sơ là gì?

A. Tạo hồ sơ hoàn hảo cho nhiều người sử dụng B. Giúp công việc của người quản lý thuận tiện hơnC. Để giúp các nhà tạo mẫu tạo hồ sơ hoàn toàn có thể sử dụng vĩnh viễnD. Phục vụ cho quá trình hoạch định, ra quyết định và hành động giải quyết công việc của những người có nghĩa vụ và trách nhiệm

Câu 5: Cơ sở dữ liệu là tập hợp các …(1)… có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó, được lưu trữ trên …(2)… để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin. bởi nhiều người dùng với các mục đích khác nhau.

Xem thêm: Khắc phục sự cố: Windows Update hiện không thể kiểm tra các bản cập nhật

A. ( 1 ) : tài liệu ; ( 2 ): thiết bị nhớB. ( 1 ) : thông tin ; (2): ổ cứng dung lượng lớn

C. (1): chủ ngữ; (2): máy tính có kết nối mạng

Xem thêm: Tổng hợp các chứng chỉ tin học phổ biến nhất hiện nay

D. ( 1 ) : chương trình ; (2): máy chủ

Xem thêm: bảng hóa học có tốt không

4. Kết luận

Sau khi hoàn thành bài học này, sinh viên sẽ có thể hiểu được những điều sau: Hiểu các vấn đề quản lý. Các công việc thường gặp trong xử lý thông tin của một tổ chức. Các khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Cấp thể hiện của cơ sở dữ liệu.

Thể loại

Thể loạiChọn thể loại Giải Giáo dục công dân 6(12) Giải Công nghệ 6(19) Giải Khoa học tự nhiên 6(40) Giải Sử, Địa 6(46) Giải Mĩ thuật 6(15) Giải SBT Ngữ văn 6(42) Giải toán 6(50) Giải Tiếng Anh 6(36) Giải Tin học 6(29) Giải Toán 6 tập 1(27) Giải Toán 6 tập 2(22) Giải Kinh nghiệm nghề nghiệp 6(15) Giải VBT Toán 2(98) Soạn 6 tập 1(30) Soạn 6 tập 2(36) Tiếng Việt lớp 1(66) Giải Giáo dục công dân 6(14) Giải Công nghệ 6(13) Giải Khoa học tự nhiên 6(45) ) Sử và Địa 6(33) Mĩ thuật 6(18) Văn 6(50) Toán 6 (56) Tiếng Anh 6(80) Lời giải Toán lớp 6 tập 1(30) Lời giải Toán 6 tập 2(28) Lời giải kinh nghiệm hướng nghiệp 6(9) Lời giải VBT Toán 2(87) Viết bài Văn 6 tập 1(37) Viết 6 tập 2(37) Giải Giáo dục công dân 6(12) Giải Công nghệ 6( 16) Giải KHTN 6(13) Giải Sử, Địa 6(53) Giải Mĩ thuật 6(16) Giải Văn 6(38) Giải SBT Toán 6( 52) Giải Tiếng Anh 6(87) Giải Tin Học 6(16) Giải VBT Toán 6 tập 1(35) Giải Toán 6 tập 2(31) Kinh Nghiệm Nghề Nghiệp Kinh Nghiệm Giải 6(35) Giải VBT Toán 2(72) Viết 6 Tập 1( 33) Soạn văn 6 Bài 2(30)Bài Địa 10(43)Bài Địa 11(29)Bài Địa 12(44)Bài Địa 7(61)Bài Địa 8(43)Bài Địa 9 (44) GDCD Bài 10(16) ) GDCD Bài 11(15) GDCD Bài 12(10) GDCD Bài 7(18) GDCD Bài 8(21) GDCD Bài 9(18)Hóa Bài 10( 39)Hóa Bài 11(47)Hóa Bài 12(45)Hóa Bài 8(43)Bài Hóa 9(56)Lịch Sử Bài 10(40)Lịch Sử Bài 11(25)Lịch Sử Bài 12(27)Lịch Sử Bài 7(29)Lịch Sử Bài 8(31)Lịch Sử Bài 9(34)Ngữ Văn Bài 10 (81)Ngữ Văn Bài 11(85)Ngữ Văn Bài 12( 69)Ngữ Văn Bài 7(101)Ngữ Văn Bài 8(101)Ngữ Văn Bài 9(110)Bài 10(33)Bài 11(48)Bài 12(47)Bài Học Sinh 7(61)Bài 8(64)Bài 9(63)Bài Tiếng Việt lớp 5(258)Bài 10(33)Bài 11(27)Bài 12(24) )Tin học Bài 7(23)Tin học Bài 8(20)Tin học Bài 9(26)Toán Bài 10(38)Toán Bài 11(44)Toán Bài 12(62)Toán 6 (67) Toán Lớp 7(54) Toán Lớp 8(75) Bài Toán Lớp 9(61) Bài Toán Lớp 1(61)Bài Toán Lớp 2(92)Bài Toán Lớp 3(75)Bài Toán Lớp 4(63)Bài Toán Lớp 5(57)Bài Vật Lý 10(40)Bài Vật Lý 11(33)Bài Vật Lý 12 (41)Vật Lý 7(30)Vật Lý 8(29)Vật Lý 9(62)Tin học(6)Cơ sở văn hóa Việt Nam(30)Đề thi & Đề thi vào lớp 10(248)Đề thi & Kiểm tra lớp 11(158)Đề thi & Bài kiểm tra Lớp 12(930) Bài kiểm tra lớp 6(274) Bài kiểm tra lớp 7(457) Bài kiểm tra lớp 8(187) Bài kiểm tra lớp 9(316) Bài kiểm tra tiểu học( 115)iPhone(16)iWatch( 11)Gia đình và bạn bè 1(62)Gia đình và bạn bè 2(80)Gia đình và bạn bè 3(80)Gia đình và bạn bè 4(84)Gia đình và bạn bè 5(76)Giải Cánh diều đạo đức 2(13)Giải Cánh diều Hoạt động trải nghiệm 2 (35)Giải cánh diều tiếng anh 2(2)Giải cánh diều tiếng việt 2 tập 1(18)Giải cánh diều tiếng việt 2 tập 2(18)Giải cánh diều toán 2 tập 1(42)Giải cánh diều toán 2 tập 2(34)Giải cánh diều tự nhiên và xã hội 2(26)Giải chân trời sáng tạo Đạo đức 2(15)Giải chân trời sáng tạo Hoạt động trải nghiệm 2(9)Chân trời sáng tạo Tiếng Việt Lời giải 2 tập 1(27)Chân trời sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 2(36)Toán Chân trời sáng tạo Tiếng Việt lời giải 2 tập 1 1(43)Giải Những chân trời sáng tạo toán học 2 tập 2(34)Giải Những chân trời sáng tạo tự nhiên và xã hội 2(29)Giải Kết nối đạo đức 2(15)Giải Kết nối Việt 2 tập 1(31)Giải Kết nối Việt 2 tập 2(30) ) Giải phép nối của tập 2 toán 1(32)Giải phép nối của 2 tập 2(35)Giải bài liên hệ giữa tự nhiên và xã hội 2(31)Giải SBT Hóa 12(40)Giải SBT Sinh 12(44)Giải SBT Toán 12(26)Lý 12(44)Địa 12(35)Hóa 10(33)Hóa 11(41)Hóa 12(40)Hóa nâng cao 12(49)Giải bài tập Hóa 8(37) ) Giải bài tập Hóa học 9(49) Giải bài tập Lịch sử 12(27) Giải bài tập Vật lý 10(37) Giải bài tập Vật lý 11(30) Giải bài tập Vật lý nâng cao SGK 12(53) Giải bài tập lớp 10( 27) Bài tập giải bài tập Vật lý lớp 11 (38) Bài giải SGK lớp 12(45) Bài giải SGK nâng cao lớp 12(58) Bài giải SGK lớp 7(49) Bài giải SGK lớp 8(58) Bài giải SGK lớp 9(49) Tiếng Anh Giải SGK lớp 10 mới(96)Giải SGK tiếng Anh 11 mới(85)Giải SGK tiếng Anh 12 mới(98)Giải SGK tiếng Anh 5 mới(67)Giải SGK tiếng Anh 6 mới(52)Giải SGK tiếng Anh 7 mới(98) Mới Giải SGK Tiếng Anh lớp 8(104)Giải SGK Tiếng Anh lớp 9 mới(104) Giải SGK Tiếng Anh lớp 3(68) Giải SGK Tiếng Anh lớp 4(68) Giải SGK Tin học lớp 12(12) Giải SGK Toán lớp 1 – Cánh Diều( 69)Giải bài tập SGK Toán 1 – Phát triển năng lực(68)Giải bài SGK Toán 10(36)Bài giải SGK Toán 11(41)Bài giải SGK Toán 12(33)Bài giải SGK Toán 3(77)Bài giải SGK Toán 4(123) ) Giải bài tập SGK Toán 5(126) Giải bài tập SGK Toán 7(61) Giải bài tập SGK Toán 8(74) Giải bài tập SGK Toán 9(54) Giải bài tập SGK Vật Lý 12(39) Giải bài tập SGK Vật Lý 7(30) Giải bài tập SGK Lý 8 (28) Giải SGK Lý 9 (57)Tập bản đồ Địa Lí 12(42)Giải VBT Toán 3(169)Giải VBT Toán 4(142)Giải VBT Toán 5(111)Giáo dục(178)Google docs (37)Hệ điều hành iOS(18)Học tập Blog(6)Học tiếng Anh(105)Hướng dẫn cài đặt phần mềm(31)Lập trình C#(52)Lập trình C++(71)Lập trình HTML và CSS(83)Lập trình Java(110)Lập trình Javascript(43)Lập trình PHP(59)Lập trình Python (47)Lịch sử văn minh thế giới(35)Liên minh di động(12)Logic(41)Lý thuyết tài chính tiền tệ( 46)Lý thuyết xác suất và thống kê(48)Marketing căn bản(54)Máy tính bảng iPad(10)Món chính(101)Nghe Âm nhạc(1)Nghị luận văn học lớp 10(67)Luận án văn học lớp 11(96)Nghị luận văn học lớp 12(92)Nghị luận văn học lớp 7(36)Luận văn pháp luật lớp 8(50)Nghị luận văn học lớp 9(131)Nghị luận xã hội lớp 10 (11)Nghị luận Xã hội lớp 11(12)Nghị luận xã hội lớp 12(42)Nghị luận xã hội lớp 7(19)Nghị luận xã hội lớp 8(2)Nghị luận xã hội lớp 9(15)Nguyên lý kế toán(54)Pháp luật đại cương(45)Hành chính Học(49)Sách(351)Sách GTPT 2018(191)Tâm lí(40)Thủ thuật AI (Tranh minh họa)(3)Thủ thuật AutoCAD(35)Thủ thuật điện thoại Oppo(9)Thủ thuật điện thoại Samsu…(12)Thủ thuật điện thoại Xiaomi(10 ) Thủ thuật Excel(59) Thủ thuật Microsoft Word(11) Thủ thuật Photoshop(16)Thủ thuật Powerpoint(26)Thủ thuật Sketchup( 11) Thủ thuật Workplace (4) Thủ thuật Zalo (6) Thủ thuật Zoom (6) Macmillan Tiếng Anh lớp 1 (24) Lớp 2 Tiếng Anh Macmillan (23) Tiếng Việt lớp 5 VNEN (105) Tin học phổ thông( 43)Toán nâng cao(28)Triết học(49)Tài liệu học tập tiểu học(1,040)Tiếng Anh lớp 6(24)Tài liệu tiếng Anh tiểu học(24)Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề( 43) Văn mẫu lớp 6(305) Văn miêu tả lớp 7(8) Văn tự sự lớp 8(35) Văn tự sự lớp 9(15) Văn tự sự lớp 6(30) Văn tự sự lớp 7(4) Văn tự sự lớp 8(9 ) Xã hội học đại cương(30)
Hiểu vấn đề quản lý. Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức thực hiện. Khái niệm cơ sở dữ liệu và DBMS. Hiển thị các cấp của cơ sở dữ liệu. Thể loạiChọn một thể loại

Nguồn: https://vh2.com.vn
Chuyên mục: Tin học